Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ: «Ο ευρωπαίος αγρότης πρέπει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ»

Στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ παρέστη, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστα Σκρέκα και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις επί των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική ΚΑΠ, με θέμα τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές της. Στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον ευρωπαίο αγρότη, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος ολοένα και πιο συχνά με αντίξοες καιρικές συνθήκες και καλείται να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ μειώνεται. Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία η εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020, θα πρέπει αφενός να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και αφετέρου να υπάρξει επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των πόρων αυτών.

Όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη αιρεσιμότητα και τα οικολογικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα που προτείνονται για τη μελλοντική ΚΑΠ, θα μπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε.

«Προϋπόθεση για αυτό», τόνισε, «αποτελεί η απλούστευση κάποιων στοιχείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, καθώς και η αποφυγή των επικαλύψεων στα μέτρα που θα εφαρμόζονται, ενώ στήριξε και την προαιρετική εφαρμογή των οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους».

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε την ελληνική θέση για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση στην εφαρμογή της πολιτικής μας, αλλά και ως μέτρο στήριξης των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πολύ βασικό ρόλο στην τοπική αγροτική οικονομία και το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινε, επίσης, τη διατήρηση του 10% των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οπωροκηπευτικά ως ελάχιστη δαπάνη για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως επίσης και τη συμπερίληψη των περιοχών με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς στο υποχρεωτικό 30% των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικούς στόχους.

Το Συμβούλιο είχε, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με την Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη ζάχαρη. Ο κ. Βορίδης συμμερίστηκε τους προβληματισμούς για τη δύσκολη κατάσταση στον τομέα της ζάχαρης κατά τη μετάβαση του τομέα σε μια ισορροπία βασισμένη στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και συμφώνησε για την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης, ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις των μέτρων της ΚΟΑ όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Και στον τομέα του ρυζιού, από ελληνικής πλευράς τονίστηκε τη σημασία της ορυζο-καλλιέργειας για την Ελλάδα, για παραγωγούς και ορυζόμυλους, συμφωνώντας με την Ιταλία ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση των συνθηκών της αγοράς ρυζιού, εξαιτίας αυξημένων εισαγωγών από χώρες όπως η Καμπότζη και η Μυανμάρ και επισημαίνοντας ότι χρειάζεται γενικότερη πρόνοια κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Αναφορικά με κτηνιατρικά θέματα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνώρισε τις σημαντικές προσπάθειες για τον έλεγχο του νοσήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι οι ελληνικές προσπάθειες επικεντρώνονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, του κλάδου και των αρμοδίων φορέων, και στην εγκαθίδρυση ενός αποδοτικού συστήματος επικοινωνίας και συντονισμού ενεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, με στόχο τις πιο βιώσιμες πρακτικές φυτοπροστασίες στην Ένωση. Ο κ. Βορίδης ενημέρωσε για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα μέσα από το εθνικό σχέδιο δράσης, που εστιάζει στη μείωση του χρόνου αξιολόγησης και καθορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις για την έγκριση προϊόντων χαμηλού κινδύνου με όρους διαφάνειας. Προκειμένου δε να μην χάνονται ασφαλείς χρήσεις, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «χαμηλού κινδύνου» στην εκάστοτε χρήση ενός φυτοπροστατευτικού και όχι στο φυτοπροστατευτικό αυτό καθ’ εαυτό, όταν ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια.

Παράλληλα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάκης Βορίδης. Ωστόσο, σημείωσε την ανάγκη για την εκπόνηση μιας μελέτης της σωρευτικής επίδρασης των παραχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο των συμφωνιών με τρίτες χώρες και κάλεσε την Επιτροπή για άμεση θέσπιση του ταμείου για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην αγορά με απλουστευμένους και διαφανείς όρους, ώστε να θωρακιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ευρωπαϊκή γεωργία από τις επιδράσεις των εμπορικών συμφωνιών και τη ρευστότητα της αγοράς.

Στις πληγείσες αγροτικές περιοχές Ημαθίας και Χαλκιδικής η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φωτεινή Αραμπατζή

Τις πληγείσες από την πρόσφατη θεομηνία περιοχές της Ημαθίας και της Χαλκιδικής επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Φωτεινή Αραμπατζή, προκειμένου να διαπιστώσει από πρώτο χέρι το μέγεθος της καταστροφής και την πορεία των διαδικασιών.

 Στην Ημαθία, η  σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομικών-Βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, των Βουλευτών Ημαθίας της ΝΔ κ. κ. Αναστάσιου Μπαρτζώκα και Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του Δημάρχου Βέροιας κ. Κώστα Βογιαρζίδη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Γεωργίου Μπίκα, του Προέδρου της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών - Συνεταιρισμών Ημαθίας κ. Χρήστου    Γιαννακάκη, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, της Προϊσταμένης του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ημαθίας  και εκπροσώπων Αγροτικών Συλλόγων από τη Βέροια, τη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια. Μετά το τέλος  της ενημέρωσης η Υφυπουργός  επισκέφθηκε, ενδεικτικά, πληγείσες περιοχές, καλλιέργειας ροδάκινων και αραβοσίτου κατεστραμμένες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ανάλογες συσκέψεις  πραγματοποιήθηκαν  στη Χαλκιδική, στην Αντιπεριφέρεια και στον Δήμο Πολυγύρου, καθώς και στον Δήμο Νέας Προποντίδας, στα Μουδανιά.

Στη Χαλκιδική, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε επίσης στην έδρα της Αντιπεριφέρειας, στον Πολύγυρο, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Γιώργου, συμμετείχαν ο Βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ κ. Γιώργος Βαγιωνάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γιάννης Κουφίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής κ. Γιώργος Πασσαλής και εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών.

Στον Δήμο Νέας Προποντίδας, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, στα Μουδανιά, υπό τον Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ Καρρά.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων η Υφυπουργός δήλωσε μεταξύ των άλλων:

«Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες,  από την πρόσφατη θεομηνία, παραγωγούς. Ο Υπουργός κ. Μαυρουδής Βορίδης από την πρώτη εκδήλωση του φαινομένου  επικοινώνησε με την παρούσα διοίκηση του ΕΛΓΑ δίνοντας εντολή να σπεύσουν αμέσως κλιμάκια επιθεωρητών στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συνδράμουν τους παραγωγούς, να δώσουν οδηγίες  και να ξεκινήσει αμέσως  η διαδικασία των εκτιμήσεων, πριν ακόμα εκπνεύσει το δεκαπενθήμερο των σχετικών δηλώσεων ζημιάς. Όπως αντιλαμβάνεστε, πορευόμαστε με τα δεδομένα, που έχουμε παραλάβει αλλά στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας είναι η ταχεία διεξαγωγή των εκτιμήσεων και η  κατά προτεραιότητα αποζημίωση των πληγέντων.

Σήμερα βρίσκομαι εδώ για την διαπίστωση του προβλήματος ιδίοις  όμμασι  και τον επιτόπιο έλεγχο των διαδικασιών,  με στόχο την γρήγορη αποκατάσταση των πληγέντων, εξετάζοντας ως Υπουργείο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια, κάθε δυνατότητα περαιτέρω ελάφρυνσης των παραγωγών, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, που έχουμε παραλάβει. Τα τρία τελευταία χρόνια βιώνουμε όλο και εντονότερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί και έναν από τους στρατηγικούς στόχους  της νέας ΚΑΠ. Δυστυχώς, η παρελθούσα Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε διαθέσιμα κοινοτικά εργαλεία για την εισοδηματική αποκατάσταση των πληγέντων από τις κατά καιρούς κρίσεις ούτε τα σχετικά χρήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 (μέτρο 17) για την εισοδηματική απώλεια των παραγωγών. Προγραμματική προτεραιότητά μας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου κανονισμού του ΕΛΓΑ και η εναρμόνισή του με τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα ενεργητικής προστασίας».

Οικονομική Ενίσχυση για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία

Με την αρ. πρωτ. 5216/12-07-2019 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Δήμος Βέροιας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ριπαίοι θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019.

Έπειτα από τα ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας καλεί τους δημότες του που υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα που έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου 2019, μόνο στις κύριες κατοικίες τους καθώς και στις οικοσυσκευές (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κλπ) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης (πχ βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κλπ), να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 9η Αυγούστου 2019, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2018 (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)
  • Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει) ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
  • Ε2 σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331353814, 816, 813 και 819.

Κράνμπερυ: μια ιδιαίτερη καλλιέργεια - Πως καλλιεργείται και ποιοι οι σημαντικότεροι εχθροί και ασθένειες

Το κράνμπερυ είναι αυτοφυής, αειθαλής θάμνος της περιοχής της Β. Αμερικής. Πρόκειται για φυτό χαμηλό, θαμνώδες ή έρπον.

Τα άνθη του είναι χρώματος σκούρου ροζ, επικονιάζονται από τις μέλισσες και οι καρποί είναι αρχικά πράσινοι και στο τέλος της ωρίμανσής τους γίνονται κόκκινοι.

Αποτελούν το κύριο εμπορικό προϊόν σε συγκεκριμένες περιοχές της Β. Αμερικής.

Ας δούμε πώς καλλιεργούνται και αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος για τον Έλληνα παραγωγό.

Πώς καλλιεργώ κράνμπερυ;

Η φύτευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε ηλιόλουστες περιοχές. Η μερική σκίαση επίσης είναι αποδεκτή, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής θα είναι η μικρότερη παραγωγή καρπών.

Θεωρητικά, η μοναδική πρόκληση της καλλιέργειάς τους είναι δυνατότητα παροχής σε αυτά, όξινου εδάφους. Κατάλληλο ph είναι 4-5.

Επίσης, παρόλο που είναι γενικά παραδεκτό πως το κράνμπερυ απαιτεί υψηλή υγρασία εδάφους, οι πραγματικές του απαιτήσεις περιορίζονται σε κανονικές τιμές εδαφικής υγρασίας.

cranberry

Το κράνμπερυ δεν αντέχει την υπερβολική υγρασία, σε αυτό απαιτείται προσοχή. Οπότε ποτίζουμε έτσι ώστε να διατηρούνται κανονικές τιμές εδαφικής υγρασίας χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.

Όσον αφορά στη λίπανση αυτής της καλλιέργειας, οι απαιτήσεις είναι μικρές. Η υπερβολική, ειδικά αζωτούχος λίπανση θα οδηγήσει σε έντονη ανάπτυξη και πολύ μικρή παραγωγή.

Περιέργως, όσο πιο ψυχρό είναι το κλίμα τόσο λιγότερη προσοχή και φροντίδα χρειάζεται αυτό το φυτό. Σε περιοχές με αρκετά ψυχρούς χειμώνες, η κύρια φροντίδα είναι το κλάδεμα των βλαστών που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Τι γίνεται όμως σε περιοχές με ήπιους χειμώνες, όπως η Ελλάδα;

Σε περιοχές με ήπιους χειμώνες, υπάρχει κίνδυνος να ξυπνήσουν τα φυτά πολύ νωρίς την άνοιξη, και στη συνέχεια να καταστραφούν από έναν όψιμο παγετό ... και αυτό θα εξαλείψει την συγκομιδή για εκείνο το έτος.

Οι καλλιεργητές σε ήπια κλίματα καλύπτουν συχνά το έδαφος με αχυρόστρωμα ή με κάποιο πλαστικό υλικό μόλις αυτό παγώσει, προκειμένου να διατηρηθεί το έδαφος από την απόψυξη πολύ νωρίς. Εναλλακτικά θα μπορούσε κάποιος να πλημμυρίσει την καλλιέργεια για δεύτερη φορά αργά το φθινόπωρο, καθώς το νερό ζεσταίνεται με πιο αργούς ρυθμού  σε σχέση με το έδαφος.

Η ιδέα είναι να διατηρηθεί το έδαφος κρύο όσο το δυνατόν περισσότερο, ευελπιστώντας κάθε πιθανός κίνδυνος εμφάνισης παγετού να έχει περάσει.

cranberry2

Πολλαπλασιασμός

Φαίνεται πως στην περίπτωση του κράνμπερυ, το ίδιο το φυτό φροντίζει για τον πολλαπλασιασμό του. Παραφυάδες που αναπτύσσονται από το φυτό, καθώς αυτές εξαπλώνονται πάνω στο έδαφος, κατά διαστήματα ριζώνουν σε διάφορα σημεία. Αυτές οι παραφυάδες μπορούν να αποτελέσουν το υλικό σας για τις νέες φυτεύσεις. Επίσης το ξεκίνημα των νέων φυτών θα μπορούσε να γίνει και από μοσχεύματα των παλαιών φυτών.

Συγκομιδή

Υπάρχουν 2 τρόποι συγκομιδής:

► Η συγκομιδή υπό ξηρές συνθήκες

► Η συγκομιδή υπό υγρές συνθήκες

Στην περίπτωση της συγκομιδής υπό ξηρές συνθήκες θα πρέπει σίγουρα να γνωρίζουμε τη σωστή χρονική στιγμή για τη συλλογή των καρπών. Τα κράνμπερυ ωριμάζουν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, τη στιγμή που μεταχρωματίζονται από πράσινα σε κόκκινα. Βάσει αυτής της μεθόδου συλλογής, τα κρανμπέρυ που συλλέγονται παρουσιάζουν λιγότερες πιθανότητες τραυματισμού. Είναι αυτά που θα πωληθούν στην αγορά ως φρέσκα φρούτα.

► Η συγκομιδή θα πρέπει να γίνει μετά τον πρώτο παγετό της χρονιάς, για υψηλής ποιότητας καρπούς

► Θα πρέπει να επιλέξετε μια ημέρα με ξηρές καιρικές συνθήκες. Η συλλογή δεν μπορεί να γίνει εάν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια υγρασίας επάνω στο φυτό. Αυτό συμπεριλαμβάνει την περίπτωση βροχής, υγρασία λόγω παγετού ή ακόμη και λόγω δρόσου.

Κάποιος μπορεί να αναρωτιέται, από πού προέκυψε η υγρή μέθοδος συγκομιδής;

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν δύο τρόποι τη συγκομιδή των κρανμπέρυ, είναι επειδή αυτά αναπτύσσονται σε ένα είδος βάλτου. Αυτό που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν είναι ότι οι βάλτοι δεν είναι πάντοτε υγροί, έτσι οι καλλιεργητές είναι σε θέση να στεγνώσουν τα κράνμπερυ. Η άλλη δυνατότητα συγκομιδής είναι να πλημμυρίσουν οι βάλτοι με νερό.

Τα κρανμπέρυ επιπλέουν, οπότε όταν οι βάλτοι πλημμυρίζουν, αποκολλώνται τα μούρα από τους μίσχους και επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού, όπου μπορούν να συλλεχθούν.

cranberry field

► Πλημμυρίστε την καλλιέργειά σας! Μία μέρα πριν τη συγκομιδή το χωράφι πλημμυρίζεται με νερό, το βάθος του νερού κυμαίνεται έως τα 45 εκατοστά. Οι βάλτοι που δημιουργούνται προφανώς και είναι αδιαπέραστοι.

► Επίσης, πριν την πλημμύρα θα πρέπει το έδαφος να έχει προετοιμαστεί καταλλήλως.

► Η μέθοδος αυτή αξίζει να εφαρμοσθεί μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υπαρχόντων φυτών είναι αρκετά μεγάλος. Διαφορετικά, η συγκομιδή υπό ξηρές συνθήκες είναι προτιμότερη.

► Θα πρέπει να γίνεται ανάδευση του νερού. Ειδικά μηχανήματα υπάρχουν για αυτή τη δουλειά. Ο λόγος της ανάδευσης έγκειται στο γεγονός διαχωρισμού των καρπών από τις κληματίδες τους.  Και ακριβώς για το λόγο ότι οι καρποί του κράνμπερυ αναπτύσσονται έχοντας στο εσωτερικό τους ποσότητα αέρα, αυτά επιπλέουν στο νερό.

crenberry wet harvest

► Συλλογή των καρπών με ένα δίχτυ το οποίο απλώνεται στην επιφάνεια ολόκληρου του νεροκρατούμενου χωραφιού. Το δίχτυ αυτό μετακινείται και συγχρόνως συλλέγει τους καρπούς. Εναλλακτικά, μια ειδική μηχανή μπορεί και κάνει τη συλλογή.

cranberry wet harnest 3

► Στη συνέχεια οι καρποί αναρροφούνται και μεταφέρονται στα φορτηγά με προορισμό τη μονάδα επεξεργασίας.

cranberrycollection

Η συγκομιδή υπό υγρές συνθήκες προκαλεί μεγαλύτερες ζημιές στους καρπούς οπότε και προορίζονται στην αγορά σε μεταποιημένη μορφή.

Σημαντικότεροι εχθροί και ασθένειες

Ήδη έχουμε αναφέρει τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης των κράνμπερυ. Αντίστοιχα, τα προβλήματα φυτοπροστασίας θα είναι και αυτά εξειδικευμένα.

Σημαντικότερα φυτοπροστατευτικά προβλήματα αποτελούν η Φόμοψη, ο Βοτρύτης, η Ασθένεια του άνθους της τριανταφυλλιάς, η Μονίλια και από εχθρούς, ο Σκώληκας του Cranberry και του Blueberry και ο Ανθονόμος του Blueberry.

Ας δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή στη σήψη των καρπών

Η βιομηχανία ασχολήθηκε σοβαρά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των κράνμπερυ από τα μέσα του 19ου αιώνα. Σύντομα παρατηρήθηκε το δυσάρεστο φαινόμενο της έντονης σήψης των καρπών κατά τη μεταφορά και διάθεση τους. Αυτό από μόνο του αποτέλεσε μια πρόκληση.

Σήμερα, οι απώλειες λόγω της σήψης των καρπών έχουν μειωθεί αρκετά παρόλο που οι μύκητες που προκαλούν αυτές τις σήψεις, μάλλον είναι πάνω από 15. Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι σήψεις που προκαλούνται στους καρπούς στο χωράφι, δε συνδέονται άμεσα με αυτές που προκαλούνται μετέπειτα στην αποθήκη. Οι πρακτικές διαχείρισης των μυκητολογικών προσβολών τόσο στο χωράφι όσο και στην αποθήκη, διαφέρουν.

Όσον αφορά στις σήψεις χωραφιού, πρόκειται για μία σημαντική απειλή για την τελική παραγωγή, της οποίας οι απώλειες μπορούν να φθάσουν έως και το 50%. Από τη στιγμή που οι καλλιέργειες κατακλύζονται με νερό για να συγκομισθούν στη συνέχεια, η σάρκα τους είναι πολύ επιρρεπής σε μυκητολογικές προσβολές.

Εφαρμογές των κατάλληλων μυκητοκτόνων πραγματοποιούνται κατά την καλλιεργητική περίοδο (3-5 εφαρμογές).

Επίσης, οι μύκητες εδάφους πιστεύεται ότι μολύνουν νωρίς την καλλιεργητική περίοδο την καλλιέργεια, παραμένοντας σε μία λανθάνουσα κατάσταση έως ότου αρχίσουν οι καρποί να ωριμάζουν. Μετά από παρατηρήσεις, έχει διαπιστωθεί πως οι μυκητολογικές προσβολές παρατηρούνται περίπου την περίοδο μετά την άνθηση. Μυκητολογικές προσβολές που εμφανίζονται αργότερα, είναι πιθανό να αποτελέσουν τις σήψεις των καρπών κατά την αποθήκευση.

 

Πηγή:blog.farmacon.gr

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.