Τίτλοι:

Ανάπτυξη εργοταξίου φράγματος Ασωπού σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι την 31/12/2020

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης πραγματοποίησε την τέταρτη επίσκεψη στην περιοχή της κατασκευής του φράγματος Ασωπού Κορινθίας. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών, επιτόπου του έργου, από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», που ανέλαβε τη συνέχιση εκτέλεσης, κατ΄ άρθρο 70 παρ. 2 εδαφ. 2ο του Ν. 3669/2008, του έργου λόγω πτώχευσης του ετέρου μέλους της κοινοπραξίας, με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 62/19-01-2018 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την με αριθ. πρωτ. 1645/02-02- 2018 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ. 
Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ως μοναδική πλέον Ανάδοχος του έργου «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας» ανέλαβε την εκτέλεση του συνόλου του έργου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις τροποποιήσεις αυτών, τις Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα και αντικατέστησε τις εγγυητικές επιστολές του έργου ως μοναδικός ανάδοχος του έργου. 
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμης και τα τεχνικά στελέχη των συναρμόδιων υπηρεσιών επισκέφτηκαν όλη την έκταση του έργου και ενημερώθηκαν για την πρόοδο και τον προγραμματισμό των εργασιών. Σύμφωνα με την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει δραστηριοποιηθεί ικανοποιητικά το εργοτάξιο, στο οποίο εργάζονται περίπου πενήντα (50) άτομα, σε τρία κυρίως μέτωπα και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:

  • εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης του οπλισμού για την σκυροδέτηση του δαπέδου της σήραγγας εκτροπής,
  • εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης του αγωγού εκτροπής
  • εκτελούνται τσιμεντενέσεις και
  • γίνονται εκσκαφές για τη λήψη του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για φίλτρο και στραγγιστήριο, ενώ παράλληλα θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές των υλικών.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της αναδόχου εταιρείας στο εργοτάξιο, υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, συμμετείχαν τα τεχνικά στελέχη της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του έργου και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. 
Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και του αναδόχου για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα και δίχως περαιτέρω καθυστερήσεις οι εργασίες του φράγματος. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές ενέργειες για την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης για το σύνολο των εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση για την επίταξη των επικείμενων μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. 
Με εξασφαλισμένη την συγχρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και την τήρηση του εγκεκριμένου οργανογράμματος και του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών αναμένεται η έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του φράγματος μέχρι την 31/12/2020.

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.