Τίτλοι:

Ανακοίνωση σχετικά με Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της ΚΥΑ για τη χορήγηση ενισχύσεων (de minimis) στον τομέα της Αλιείας

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό για την έκδοση της αριθμ. 120/245073/07.09.2020 (Β΄3837) Απόφασης Τροποποίησης κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της Αλιείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β’ 2648.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η υπ’ αρ. 94/165904 ης 23/06/2020 (Β’ 2648) Απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το σημείο 16 του Προοιμίου τροποποιείται ως εξής :

«Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020».

3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως:

Στις περιπτώσεις μεταβολών, μεταβιβάσεων η ενίσχυση καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ο οποίος κατέχει το σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση/δήλωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης υποβάλλεται έως τις 30-9-2020.»

Τέλος διευκρινίζεται ότι η ενίσχυση de minimis, στο πλαίσιο της αριθμ. 94/165904/2020 (ΦΕΚ 2648 Β) ΚΥΑ όπως ισχύει, δεν αποτελεί συνολικά ή εν μέρει, το ίδιο αντικείμενο με τις πράξεις προσωρινής παύσης που θα ενισχυθούν μέσω ΕΠΑΛΘ και ως εκ τούτου οι πράξεις προσωρινής παύσης είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα της υποβολής αίτησης ή και χρηματοδότησης de minimis στο πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-/grafeiotypou/deltiatypou/10332-enhm-sim-100920)

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (200915_anakoinosi_de_minimis.pdf)ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 358 kB 2020-09-15 14:46

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.