Τίτλοι:

Πρόσληψη 13 υδρονομέων στον Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13)
άτομα (υδρονομείς άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των
υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 64/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
και το αριθ. πρωτ. 34953/7-4-2021 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/07 καθώς και
του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ. ως εξής:
 
 Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.
 Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.
 Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.
 Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
 
Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο
 έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν
υπερβεί το 60ο
έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό
Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11) μέχρι και την 14η
Απριλίου 2021.
 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.