Τίτλοι:

ΕΕ: Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές και διασφαλίσεις για εμπόρους

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα έναν νέο νόμο που θα επιτρέπει σε ομάδες καταναλωτών να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ξεκινήσουν συλλογική δράση στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες εισάγουν ένα εναρμονισμένο μοντέλο για αντιπροσωπευτική δράση σε όλα τα κράτη μέλη που εγγυάται στους καταναλωτές ότι προστατεύονται καλά από μαζικές βλάβες, διασφαλίζοντας παράλληλα τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την αποφυγή καταχρηστικών αγωγών.

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον έναν αποτελεσματικό διαδικαστικό μηχανισμό που επιτρέπει σε εξειδικευμένους φορείς (π.χ. οργανώσεις καταναλωτών ή δημόσιους φορείς) να προσφύγουν στο δικαστήριο με σκοπό την έκδοση διαταγής (παύση ή απαγόρευση) ή αποζημίωση (αποζημίωση). Αυτή η νομοθεσία στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, σταματώντας παράνομες πρακτικές και διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές.

Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές και διασφαλίσεις για εμπόρους

Το ευρωπαϊκό μοντέλο δράσης θα επιτρέψει μόνο σε ειδικευμένους φορείς, όπως οι οργανώσεις καταναλωτών, να εκπροσωπούν ομάδες καταναλωτών και να προσφεύγουν σε δικαστήρια, αντί δικηγορικών γραφείων.

Προκειμένου να προσαχθούν διασυνοριακές αγωγές στο δικαστήριο, οι ειδικευμένοι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια κριτήρια σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάποιο βαθμό σταθερότητας και να είναι σε θέση να αποδείξουν τη δημόσια δραστηριότητά τους και ότι είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Για εγχώριες ενέργειες, οι οντότητες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Οι κανόνες εισάγουν επίσης ισχυρές διασφαλίσεις έναντι καταχρηστικών αγωγών χρησιμοποιώντας την αρχή «ηττημένος πληρώνει», η οποία διασφαλίζει ότι ο ηττημένος διάδικος πληρώνει τα έξοδα των διαδικασιών του επιτυχόντος.

Για να αποτραπεί περαιτέρω η κατάχρηση αντιπροσωπευτικών ενεργειών, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ποινικές ζημίες. Οι ειδικευμένοι φορείς πρέπει επίσης να καθιερώσουν διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και εξωτερικής επιρροής, ιδίως εάν χρηματοδοτούνται από τρίτο μέρος.

Μπορούν να ασκηθούν συλλογικές αγωγές εναντίον εμπόρων, εάν φέρεται να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως προστασία δεδομένων, ταξίδια και τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Τέλος, η οδηγία καλύπτει επίσης τις παραβάσεις που έχουν σταματήσει πριν από την άσκηση ή την ολοκλήρωση της αντιπροσωπευτικής αγωγής, καθώς η πρακτική ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη να απαγορευτεί για να μην επαναληφθεί.

Παραθέτω, αναφορά

Ο εισηγητής Geoffroy Didier (EPP, FR) είπε: «Με αυτήν τη νέα οδηγία, βρήκαμε μια ισορροπία μεταξύ περισσότερης προστασίας των καταναλωτών και παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια που χρειάζονται. Σε μια εποχή που η Ευρώπη δοκιμάζεται σοβαρά, η ΕΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παραδώσει και να προσαρμοστεί σε νέες πραγματικότητες, να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες της και να τους προσφέρει νέα συγκεκριμένα δικαιώματα ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και τις υπερβολές της ».

Επόμενα βήματα

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 24 μήνες για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και επιπλέον έξι μήνες για να την εφαρμόσουν. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για τις αντιπροσωπευτικές ενέργειες που ασκούνται κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της.

Ιστορικό

Η οδηγία για την αντιπροσωπευτική δράση, που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνήθηκε από διαπραγματευτές του ΕΚ και υπουργούς της ΕΕ τον Ιούνιο του 2020. Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί μέρος της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές , έρχεται ως απάντηση σε μια πρόσφατη σειρά σκανδάλων παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών από πολυεθνικές εταιρείες. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι καταναλωτές μπορούν ήδη να ασκήσουν συλλογική δράση στα δικαστήρια, αλλά τώρα αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.