Τίτλοι:

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 8,5% τον Φεβρουάριο του 2021

Ανοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.04.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,5%, δηλαδή €226,4 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €2.880,6 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι €2.654,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020. Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά €340,4 εκατ., δηλαδή 7,8% και ανήλθαν σε €4.022,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι €4.362,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €566,8 εκατ., δηλαδή 33,2% και διαμορφώθηκε σε €1.141,6 εκατ.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Φεβ 21 Φεβ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.880,6 2.654,2 226,4 8,5%
Εισαγωγές 4.022,2 4.362,6 -340,4 -7,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.141,6 -1.708,4 566,8 -33,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας για τον Φεβρουάριο του 2021 ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.124,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά €76,0 εκατ., δηλαδή 3,7%, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.222,5 εκατ. καταγράφοντας μείωση €173,3 εκατ., δηλαδή 5,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε €1.097,7 εκατ., βελτιωμένο κατά €249,3 εκατ., δηλαδή 18,5%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Φεβ 21 Φεβ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.124,8 2.048,8 76,0 3,7%
Εισαγωγές 3.222,5 3.395,8 -173,3 -5,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.097,7 -1.347,0 249,3 -18,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2021, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά €107,9 εκατ., δηλαδή 2,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €5.400,9 εκατ. φέτος έναντι €5.508,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €1.114,8 εκατ. (δηλαδή 12,2%), με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €7.995,9 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.595,0 εκατ., βελτιωμένο κατά €1.006,9 εκατ., δηλαδή 28,0%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή για το εξεταζόμενο διάστημα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.136,9 εκατ. και ήταν αυξημένες κατά €95,3 εκατ., δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το 2020, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,8%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Φεβ 21 Ιαν-Φεβ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 5.400,9 5.508,8 -107,9 -2,0%
Εισαγωγές 7.995,9 9.110,7 -1.114,8 -12,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.595,0 -3.601,9 1.006,9 -28,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους και τη συνεισφορά τους στις ελληνικές εξαγωγές για το α’ δίμηνο του 2021, τα χημικά προϊόντα (με σημαντικότερη κατηγορία τα φαρμακευτικά) συνέχισαν την ανοδική τους πορεία (αύξηση €119,7 εκατ., δηλαδή 15,7%), ενώ αύξηση κατέγραψαν τόσο τα τρόφιμα (€32,2 εκατ., δηλαδή 3,9%), όσο και τα βιομηχανικά (€19,3 εκατ., δηλαδή 2,3%). Άνοδο σημείωσαν επίσης οι εξαγωγές πρώτων υλών (€34,6 εκατ., δηλαδή 14,1%) και ποτών και καπνών (€6,2 εκατ., δηλαδή 5,0%). Αντίθετα, σημαντική μείωση εξαγωγών παρατηρήθηκε στις εξαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (€17,4 εκατ., δηλαδή 3,4%), στα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€68,3 εκατ., δηλαδή 14,5%), στα λίπη και έλαια (€5,0 εκατ., δηλαδή 3,8%) και στα μη ταξινομημένα προϊόντα (€11,4 εκατ., δηλαδή 14,5%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 21 Ιαν-Φεβ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 1.280,5 1.464,3 -183,8 -12,6%
Χημικά 883,3 763,6 119,7 15,7%
Τρόφιμα 868,3 836,1 32,2 3,9%
Βιομηχανικά 862,9 843,6 19,3 2,3%
Μηχ/τα-Οχήματα 500,3 517,7 -17,4 -3,4%
Διάφ. Βιομηχανικά 402,3 470,6 -68,3 -14,5%
Πρώτες Ύλες 279,9 245,3 34,6 14,1%
Ποτά-Καπνά 130,5 124,3 6,2 5,0%
Λίπη-Έλαια 125,6 130,6 -5,0 -3,8%
Μη ταξινομημένα 67,2 78,6 -11,4 -14,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 4.120,3 4.010,1 110,2 2,7%
Σύνολο* 5.400,8 5.474,4 -73,6 -1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 21 Φεβ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 760,2 613,6 146,6 23,9%
Χημικά 459,7 390,1 69,6 17,8%
Τρόφιμα 451,3 425,7 25,6 6,0%
Βιομηχανικά 442,9 443,7 -0,8 -0,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 261,5 246,8 14,7 6,0%
Διάφ. Βιομηχανικά 203,4 226,0 -22,6 -10,0%
Πρώτες Ύλες 137,0 116,8 20,2 17,3%
Ποτά-Καπνά 65,0 68,4 -3,4 -5,0%
Λίπη-Έλαια 60,7 64,4 -3,7 -5,7%
Μη ταξινομημένα 38,9 39,5 -0,6 -1,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.120,4 2.021,6 98,8 4,9%
Σύνολο* 2.880,6 2.635,2 245,4 9,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 54,5% απεστάλη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και το 45,5% σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το μεγαλύτερο μερίδιο και συγκεκριμένα το 67% απορροφήθηκε από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (27) και το 33% από Τρίτες Χώρες.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.