Τίτλοι:

Νέα voucher ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 2800 €

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ΑΝΕΡΓΩΝ με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 2800€.

Υποβολή αιτήσεων έως 23/08/2019

Αφορά ανέργους ηλικίας 25-29 ετών  &  30-45 ετών, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικότερα στην χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων που αφορούν τις ΤΠΕ, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής(δύο συνεδρίες),
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισηςδιάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  3. πιστοποίησητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
  4. πρακτική άσκηση- on the jobtraining- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης, είναι:

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
  2. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
  3. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Παρασκευή 23/08/2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Αίτηση Συμμετοχής (την αποστέλλουμε μαζί στο κέντρο δια βίου μάθησης)
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
3 Αντίγραφο ενεργής κάρτας ανεργίας
4 Βεβαίωση ανεργίας (από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)
5 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή
6 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση)
7 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
8 Αποδεικτικό καταβολής για όσους είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
9 Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία δίνεται από το κέντρο δια βίου μάθησης)
i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια 
ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής».
10 Βιογραφικό (προαιρετικά)
11 ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού (ο ωφελούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος)

Το δυναμικό του ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.