Τίτλοι:

Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Trichoderma: Καλύτερη ανάπτυξη φυτών, ανθεκτικότητα σε ασθένειες και αντοχή σε περιβαλλοντικό στρες

7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Trichoderma, την σωστή χρήση τους και πώς αυτά μπορούν να βελτιώσουν μια καλλιέργεια.

1. Τι είναι τα Trichoderma;

Τα Trichoderma είναι ένα γένος μυκήτων που βρίσκεται συνήθως στα εδαφικά οικοσυστήματα σε όλον τον κόσμο. Ο μύκητας αναπτύσσεται στις επιφάνειες των ριζών ή και ακριβώς από κάτω από την επιφάνειά τους. Το συγκεκριμένο γένος μυκήτων αποτελεί στην ουσία τροφή για τα μικρόβια του εδάφους τα οποία όμως προσελκύονται από το ριζικό σύστημα των φυτών και από το περιβάλλον της ριζόσφαιρας γενικότερα.

trichoderma4

Υψηλοί μικροβιακοί πληθυσμοί κοντά στο ριζικό σύστημα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του Trichoderma. Ο μύκητας στην ουσία αναπτύσσεται εσωτερικά των ριζών, στις ενδοκυτταρικές περιοχές αλλά και κοντά στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι ρίζες, παρέχοντας έτσι άμυνα κατά των ασθενειών των φυτών αλλά και κατά των εντόμων. Επίσης, οι συγκεκριμένοι μύκητες αποτελούν ωφέλιμους οργανισμούς που προάγουν την καλή υγεία και ζωηρότητα των φυτών.

2. Ποιά η διαφορά μεταξύ Trichoderma του εδάφους και αυτών που πωλούνται ως εμπορικά σκευάσματα;

Τα Trichoderma υπάρχουν στα εδάφη παγκοσμίως. Τα εμπορικά σκευάσματα με Trichoderma είναι εκείνα τα είδη που έχουν φυσικά επιλεγεί λόγω της ικανότητάς τους να υπερτερούν έναντι άλλων οργανισμών και να επιτυγχάνουν καλύτερη αποίκιση των ριζικών συστημάτων.

3. Πώς τα Trichoderma μπορούν να βελτιώσουν μια καλλιέργεια;

Έρευνες πολλών ετών έχουν δείξει πως εμπορικά σκευάσματα με το συγκεκριμένο μύκητα, έχουν εμβολιασθεί σε ριζικά συστήματα καλλιεργειών και δημιούργησαν συνθήκες καλύτερης ανάπτυξης για τα φυτά, ανθεκτικότητα σε ασθένειες και αντοχή σε περιβαλλοντικό στρες.

 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η καλύτερη και αυξημένη ανάπτυξη των φυτών έχει παρατηρηθεί όταν σε αυτά εφαρμόσθηκε το σκεύασμα αλλά τα φυτά βρισκότανε υπό συνθήκες στρες. Στην περίπτωση που είχε εφαρμοσθεί το σκεύασμα αλλά οι συνθήκες ανάπτυξης του φυτού ήτανε κανονικές (χωρίς στρεσογόνους παράγοντες), περαιτέρω ανάπτυξη δεν παρατηρήθηκε.

✔  Διαχείριση των ασθενειών των φυτών

Συγκεκριμένα είδη του γένους Trichoderma, μπορούν να:

► ανταγωνισθούν άλλα παθογόνα για θρεπτικά συστατικά στην περιοχή των ριζών και τελικά να μειωθεί η δράση των παθογόνων απέναντι στην καλλιέργεια.

► αναγνωρίσουν και να επιτεθούν σε άλλα παθογόνα, διαλύοντας τα κυτταρικά τους τοιχώματα.

► προάγουν την αντοχή των φυτών σε πιθανή επίθεση παθογόνων οργανισμών.

► πολλές έρευνες έχουν δείξει πως οι συγκεκριμένοι μύκητες μπορούν και προστατεύουν τα φυτά από επιβλαβείς για αυτά νηματώδεις. Επιτυγχάνουν την αποίκιση των αυγών των νηματωδών και εν συνεχεία των νεαρών ατόμων των νηματωδών καθώς και ορισμένα ενήλικα άτομα, χρησιμοποιώντας τους νηματώδεις ως πηγή τροφής.

✔  Αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού στρες

Αποικίες με Trichoderma μπορούν να βοηθήσουν τα φυτά να υπερνικήσουν και να αντιμετωπίσουν το περιβαλλοντικό στρες μέσω της αυξημένης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και της φωτοσύνθεσης.

trichoderma6

Συγκεκριμένα: αυξάνεται η ζωηρότητα του σπορόφυτου, οι μύκητες δρουν ως αντιοξειδωτικά, αυξάνοντας τα επίπεδα της φωτοσύνθεσης σε στρεσαρισμένα φυτά, αυξάνουν την παραγωγή φυτικών ορμονών και κατά συνέπεια την παραγωγή των ριζών. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία και η εγκατάσταση του ριζικού συστήματος είναι περισσότερο αποδοτικές, η χρήση των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων είναι επίσης πιο αποτελεσματική.

✔  Αυξημένες αποδόσεις στρεσαρισμένων φυτών

► Σε φυτά αραβόσιτου έχουν σημειωθεί υψηλότερα επίπεδα φωτοσύνθεσης και αυξημένη πρόσληψη CO2 στα φύλλα.

► Σε φυτά αραβόσιτου τα οποία αναπτύσσονται υπό συνθήκες ξηρασίας, έχει παρατηρηθεί αύξηση της βιομάζας.

► Σε φυτά ραπανιού, πατάτας, πιπεριάς, αγγουριού, τομάτας και αρακά, παρατηρήθηκε αυξημένη ανάπτυξη.

► Σε καλλιέργειες πατάτας που εμβολιάσθηκαν με Trichoderma, οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 37%, υπό χαμηλές θρεπτικές συνθήκες ανάπτυξης.

trichoderma3

4. Χρήση μυκητοκτόνων σκευασμάτων

Οι μύκητες του γένους Trichoderma εφαρμόζονται κατά τη σπορά. Σκοπός είναι να εγκατασταθούν στο ριζικό σύστημα της καλλιέργειας. Η χρήση μυκητοκτόνων φυλλώματος είναι απίθανο να επηρεάσουν το Trichoderma. Μυκητοκτόνα σκευάσματα όμως που εφαρμόζονται κατά τη σπορά, σαφώς και θα περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του Trichoderma.

5. Υπάρχουν καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση και την αποτελεσματικότητα του Trichoderma;

Οι καλλιεργητικές πρακτικές επιδρούν ελάχιστα στο Trichoderma. Οι συγκεκριμένοι μύκητες αποικίζουν και αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα των φυτών υπό συνθήκες επίσης ευνοϊκές για τα αναπτυσσόμενα φυτά.

Επίσης, πρακτικές κατεργασίας και προετοιμασίας του εδάφους φαίνεται να μην έχουν καμία αρνητική επίδραση στο Trichoderma. Οι συγκεκριμένοι μύκητες δεν είναι επιλεκτικοί ως προς τις ποικιλίες φυτών που αποικίζουν.

trichoderma2

6. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης Trichoderma και μυκήτων που σχηματίζουν μυκόρριζες;

Σαφείς απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχουν.

Μελέτες βέβαια που έχουν διεξαχθεί, έχουν δείξει πως είναι δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο χωρίς δυσμενείς επιδράσεις να έχουν παρατηρηθεί. Τόσο μύκητες που σχηματίζουν μυκόρριζες όσο και Trichoderma συνυπάρχουν στην περιοχή της ριζόσφαιρας υπό φυσιολογικές συνθήκες.

7. Είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός των καλλιεργειών με Trichoderma;

Είναι σημαντικό να έχουμε υπ’όψιν πως εάν δεν υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις να αντιμετωπισθούν, τα οφέλη μιας καλλιέργειας που θα εμβολιασθεί με Trichodrma θα είναι περιορισμένα. Επίσης, η χρήση του Trichoderma σε υπαίθριες καλλιέργειες έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, συχνά απαγορευτικό.

 

Πηγή:blog.farmacon.gr

Ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το τρέχον έτος.

Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου μπορεί να ξεκινήσει σε όλες τις περιοχές της Π.Ε. εκτός από τις

κάτωθι, για τις οποίες αναφέρεται η αντίστοιχη ημερομηνία συγκομιδής:

Δήμος Αποκορώνου:

Τ.Κ. Ασή Γωνιάς από 3/11/2020

Δήμος Καντάνου – Σελίνου:

Τ.Κ. Βοθιανών από 14/10/2020

Τ.Κ. Καντάνου (εκτός Οικισμού Φλωρίων), Πλεμενιανών, Βουτά, Σκλαβοπούλας (εκτός Οικισμού Σκλαβοπούλας) και Κακοδικίου από 31/10/2020

Δήμος Κισσάμου:

Τ.Κ. Κεφαλίου από 25/10/2020

Τ.Κ. Λουσακιών 26/10/2020

Τ.Κ. Μαλαθύρου, Δραπανιά και Πολυρρήνειας από 27/10/2020

Τ.Κ. Τοπολίων 29/10/2020

Τ.Κ. Πλατάνου (εκτός Οικισμού Σφηναρίου), Κάμπου και Αμυγδαλοκεφαλίου (εκτός Οικισμού Κεραμωτής) από 30/10/2020

Οικισμός Χρυσοσκαλίτισσας από 31/10/2020

Οικισμός Κεραμωτής από 2/11/2020

Οικισμός Βλάτους από 4/11/2020

Οικισμός Σφηναρίου από 5/11/2020

Δήμος Πλατανιά:

Τ.Κ. Χρυσαυγής από 30/10/2020

Τ.Κ. Ταυρωνίτη, Πολεμαρχίου, Νεριανών, Κολυμβαρίου, Γλώσσας, Πανεθύμου, Βασιλόπουλου, Νοχιών, Ραβδούχας, Ροδωπού, Ντερέ, Ζουνακίου και Πλατανιά από 31/10/2020

Τ.Κ. Καμισιανών, Βουκολιών, Ανώσκελης, Κακοπέτρου, Επισκοπής, Καρρών, Δελιανών, Αφράτων, Καληδωνίας Ξαμουδοχωρίου, Μοδίου, Γερανίου και Κυπαρίσσσου από 1/11/2020

Τ.Κ. Νέου Χωριού, Ζυμπραγού, Δρακώνας, Μάλεμε, Βλαχερωνίσσας και Συριλίου από 2/11/2020

Τ.Κ. Σπηλιάς, Βουβών, Βρυσσών και Κοντομαρίου από 3/11/2020

Δήμος Χανίων

Τ.Κ. Μουρνιών από 30/10/2020

Τ.Κ. Γαλατά, Βαμβακόπουλου και Μαλάξας από 31/10/2020

Τ.Κ. Νεροκούρου, Πλατυβόλας, Κάμπων, Βαρυπέτρου, Μουζουρά και Οικισμός Γερολάκκου (Τ.Κ. Παπαδιανών) από 1/11/2020

Τ.Κ. Δαράτσου, Σταλού, Αγίας Μαρίνας και Κοντόπουλων από 2/11/2020

T.K. Αρωνίου, Κουνουπιδιανών, Χορδακίου, Στερνών, Θερίσσου, Αγυιάς, Περιβολίων και Οικισμός Λούλου (Τ.Κ. Παπαδιανών) από 3/11/2020

Οικισμός Αλετρουβαρίου (Τ.Κ. Παπαδιανών) από 4/11/2020

Από τις παραπάνω ημερομηνίες εξαιρούνται τα ελαιόδεντρα τα οποία δεν ψεκάστηκαν κατά τον τελευταίο ψεκασμό έπειτα από συνεννόηση των παραγωγών με το συνεργείο καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ολοκληρώθηκε ο ψεκασμός λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων.

Καλούνται οι παραγωγοί σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν συμπληρωματικές επεμβάσεις, λόγω συνθηκών παρατεταμένης καλοκαιρίας καθώς και σε ελαιώνες που θα συγκομισθούν όψιμα, να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα, τις αποστάσεις ψεκασμού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 9269/246316 (ΦΕΚ 4032/Β/2020) και να ειδοποιούν τους παραγωγούς των όμορων αγροτεμαχίων, προκειμένου να αποφευχθούν τα υπολείμματα στο ελαιόλαδο. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί καθώς και η καθυστέρηση της συγκομιδής στους ελαιώνες που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ελαιοποίησης του ελαιοκάρπου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων θα πραγματοποιήσει και κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο ελέγχους στο ελαιόλαδο για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Οι περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα δακοκτονίας είναι:

  • Δήμος Γαύδου
  • Δήμος Καντάνου – Σελίνου: Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου, Οικισμός Φλωρίων της Τ.Κ. Καντάνου, Τ.Κ. Παλαιόχωρας, Τ.Κ. Σαρακήνας, Οικισμός Σκλαβοπούλας της Τ.Κ. Σκλαβοπούλας

3) Δήμος Κισσάμου

α) Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου: Οικισμοί Βάθης και Τζιτζιφιάς της Τ.Κ. Βάθης, Οικισμός Ρογδιάς της Τ.Κ. Βλάτους, Τ.Κ. Έλους, Οικισμός Μελισσιάς της Τ.Κ. Κάμπου, Τ.Κ. Περιβολίων, Τ.Κ. Στροβλών,

β) Δημοτική Ενότητα Κισσάμου: Τ.Κ. Σηρικαρίου

γ) Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης : Τ.Κ. Σασσάλου

4) Δήμος Πλατανιά

α) Δημοτική Ενότητα Βουκολιών: Οικισμοί Κεφάλας (Άνω και Κάτω Κεφάλας) και Φωτακάδω της Τ.Κ. Βουκολιών, Οικισμός Μεσαυλίων της Τ.Κ. Κακοπέτρου, Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων

β) Δημοτική Ενότητα Μουσούρων : Τ.Κ. Κουφού, Τ.Κ. Ορθουνίου, Τ.Κ. Πρασσέ, Τ.Κ. Σέμπρωνα, Τ.Κ. Ψαθογιάννου.

γ) Δημοτική Ενότητα Πλατανιά: Τ.Κ. Μανωλιόπουλου και Οικισμός Λίμνη της Τ.Κ. Ζουνακίου

5) Δήμος Σφακίων: Τ.Κ. Αγίας Ρουμέλης, Τ.Κ. Ασκύφου Τ.Κ. Ίμβρου, Τ.Κ. Ανώπολης, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

6) Δήμος Χανίων

α) Δημοτική Ενότητα Κεραμειών: Τ.Κ. Δρακώνας

β) Δημοτική Ενότητα Σούδας: Τ.Κ. Απτέρων, Δ.Κ. Σούδας, Τ.Κ. Τσικαλαριών

γ) Δημοτική Ενότητα Χανίων: Δ.Κ. Χανίων

Για το ελαιόλαδο που προέρχεται από αγροτεμάχια που βρίσκονται στις περιοχές αυτές δεν καταβάλλεται η εισφορά δακοκτονίας. Εισφορά δακοκτονίας δεν θα καταβάλουν και οι βιοκαλλιεργητές που άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας το τρέχον έτος.

Περισσότερες διευκρινίσεις για την εισφορά δακοκτονίας θα δοθούν με μεταγενέστερο δελτίο τύπου της υπηρεσίας μας, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ελαιοκομική περίοδο 2020-2021.

Τηλ. επικοινωνίας: 28213-46500-20-40-43-70, 28220-22005

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες καθαρισμού της Λιμνοδεξαμενής Σκήτης

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες καθαρισμού της Λιμνοδεξαμενής Σκήτης του Δήμου Αγιάς και μετά τους απαιτούμενους ελέγχους έχει παραδοθεί προς χρήση.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα που εκπόνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον καθαρισμό ρεμάτων σε περιοχές του Δήμου Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού 825.000 ευρώ. «Ολοκληρώσαμε την επισκευή και τον καθαρισμό της λίμνοδεξαμενής της Σκήτης, η οποία παραδόθηκε προς χρήση. Είναι έργο ουσίας καθώς τα έργα αυτά πέρα από τη χρήση τους για την άρδευση των καλλιεργειών, χρησιμεύουν και για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με το έργο αυτό δίνουμε τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας της λιμνοδεξαμενής ώστε να υπάρχει περισσότερη ποσότητα αρδεύσιμου νερού για τις καλλιέργειες της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργοΣυγκεκριμένα, ο όγκος των προσχώσεων που απομακρύνθηκαν εκτιμάται σε 10.000 m3.

Παράλληλα αποκαταστάθηκε η στεγανοποίηση της λεκάνης στην περιοχή του υπερχειλιστή λόγω των διαβρώσεων που είχε υποστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λιμνοδεξαμένη έχει έκταση 200 στρέμματα και βάθος από 2 έως 7 μέτρα, η χωρητικότητας είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά νερό και χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Έργων Στέλιο Δημότσιο και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας Χρήστο Ντάγια και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας.

  • Κατηγορία Φύση
  • 0

e-ΕΦΚΑ:Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

Στο πλαίσιο της πληρέστερης, αναλυτικότερης και έγκυρης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους, η Διοίκηση του Φορέα έθεσε σε λειτουργία μία νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και εμφανίζεται ως εξής:

Στόχος της Διοίκησης του Φορέα παραμένει η ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες συνταξιούχων και ασφαλισμένων.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.