Τίτλοι:

Καρασμάνης Γ. - Να καταβληθεί το σύνολο του βοηθήματος ΒΟΕΑ στα τέκνα των στελεχών στρατού και σωμάτων ασφαλείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:

«ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (ΒΟΕΑ) ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

                                                                                                                   

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο :  

 

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), εκτός των άλλων, χορηγεί και Βοήθημα Οικογενειακής/Επαγγελματικής Αυτοτέλειας – ΒΟΕΑ –  (πρώην προικοδότηση) στα τέκνα των μετόχων του – Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας – με προϋποθέσεις για τους δικαιούχους: α) Τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, β) την τέλεση γάμου τους και γ) για αποδεδειγμένους λόγους υγείας τους. Για δε την καταβολή του βοηθήματος γίνεται υποχρεωτική μηνιαία κράτηση υπέρ του ταμείου στις αποδοχές των μετόχων του, από την γέννηση του τέκνου έως και τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων ώστε να καταστούν δικαιούχοι. 

Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄174) (άρθρα 124-127), καταργήθηκαν από 1-1-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί, και το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. κατατάσσεται πλέον σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την προέλευσή του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μέχρι στιγμής πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση ΒΟΕΑ, καθόσον δεν έχει ακόμα μέχρι και σήμερα προσδιορισθεί ο αριθμός των μεριδίων που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο.

Το δε Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με το αριθ. 11/5 από 26-06-2017 Πρακτικό του ενέκρινε την  χορήγηση μόνον προκαταβολής έναντι ΒΟΕΑ στα τέκνα των μετόχων του, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του οποίου λαμβάνει  ο γονέας-μέτοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4472/2017. Και θα προβεί στην καταβολή του υπολοίπου μετά την εναρμόνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου.

ΕΠΕΙΔΗ, αν και έχουν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια, αλλά ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ γίνεται με το παλιό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, με συνέπεια να χορηγείται μόνον προκαταβολή…

ΕΠΕΙΔΗ, το 2018 και το 2019, είχε εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση επί Σχεδίων Νόμων, σχετική ¨διορθωτική¨ νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθεί σε διατάξεις ψηφισθέντων Νόμων...

ΕΠΕΙΔΗ, τα προηγούμενα χρόνια είχε συγκροτηθεί ειδική επιτροπή με συμμετοχή ανώτερων Αξιωματικών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να λυθεί το χρονίζον πρόβλημα και, επιτέλους, να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του ΒΟΕΑ στους δικαιούχους, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη υπήρξε…

ΕΠΕΙΔΗ, είναι έντονος ο προβληματισμός, δεδομένου ότι το ΒΟΕΑ συνολικά και όχι μέρος του, είναι σημαντικότατο οικονομικό βοήθημα για τον προγραμματισμό της περαιτέρω επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των δικαιούχων…  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο δυνατόν τέλος σε μια χρονίζουσα εκκρεμότητα και, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, να καταβληθεί το οφειλόμενο μέχρι σήμερα υπόλοιπο, και στο εξής, να καταβάλλεται κανονικά και στο σύνολό του το ΒΟΕΑ στα τέκνα – δικαιούχους των στελεχών Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.