Τίτλοι:

Διατροφή Προβάτων

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ

 
 
Γενικές αρχές διατροφής
Η ζωική παραγωγή στηρίζεται κυρίως πάνω σε δύο πυλώνες :τη βελτίωση και τη θρέψη. Η πρώτη, συνεπικουρούμενη από την αναπαραγωγή και την υγιεινή, έχει να κάνει με το ίδιο το ζώο, ενώ η δεύτερη, που επηρεάζει σημαντικά το κόστος παραγωγής του κτηνοτροφικού προϊόντος, χαρακτηρίζεται από δύο συμβαλλόμενα μέρη :το ζώο και την τροφή.
Η διατροφή των ζώων γεφυρώνει ή, καλύτερα, παντρεύει την φυτική με τη ζωική παραγωγή. Ο λόγος είναι ότι το 95% περίπου των ζωοτροφών είναι φυτικής προέλευσης, ποσοστό το οποίο, μετά το σκάνδαλο της νόσου των τρελών αγελάδων (κρεατάλευρα) και του επεισοδίου της διοξίνης, βαίνει προς το 100%.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών (ποικιλία, εδαφοκλιματικές συνθήκες, καλλιεργητικές φροντίδες) είναι μεταξύ εκείνων που επηρεάζουν και την θρεπτική αξία των ζωοτροφών, ‘‘κινητήρια δύναμη’’ και ‘‘βηματοδότη’’ κάθε μορφής κτηνοτροφίας.
Η διατροφή των ζώων, επομένως, επηρεάζει σημαντικά το κόστος παραγωγής του κτηνοτροφικού προϊόντος, αλλά είναι επιπλέον πύλη εισόδου στην τροφική αλυσίδα, αφ’ ενός ανεπιθύμητων ουσιών που απαντώνται φυσικά στις ζωοτροφές ή τοξικών προϊόντων μυκήτων ή καταλοίπων κακώς χρησιμοποιουμένων χημικών ουσιών (προσθετικών ή φαρμάκων) ή τέλος χημικών ρυπαντών των ζωοτροφών από το βιομηχανικό, κυρίως, περιβάλλον. Η διατροφή με τη σειρά της, μπορεί να συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος, μέσω των εκκριμάτων του ζώου π.χ το άπεπτο μέρος του Ν ή του Ρ μέρους της τροφής. Εάν είναι αλήθεια, ότι τα προϊόντα χημικής σύνθεσης δεν έχουν θέση στη βιολογική κτηνοτροφία, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τροφή του ζώου είναι το κυρίως όχημα με το οποίο εισέρχονται τα διάφορα χημικά στη ζωική παραγωγή και φτάνουν μέχρι την τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Από τα παραπάνω, έγινε κατανοητό ότι το πεδίο της διατροφής των αγροτικών ζώων είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά κρίσιμος και ευαίσθητος τομέας. Η βιολογική κτηνοτροφία, παρεμβαίνει κυρίως στον τρόπο διατροφής των ζώων παραλλάσσοντας και πολλές φορές βελτιώνοντας την οικονομία της ζωικής παραγωγής, καθώς ταυτόχρονα συμβάλλει, πάνω απ’ όλα, στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.
 
Η διατροφή των ζώων και ειδικότερα των αιγοπροβάτων αποτελεί ίσως το πλέον πολύπλοκο και δύσκολο κομμάτι της διαχείρισης ενός κοπαδιού και αυτό γιατί:
 • αντιπροσωπεύει το 60-70 % περίπου των δαπανών μίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της υγείας των ζώων της εκτροφής
Η διατροφή των ζώων απαιτείται να είναι:
 • ισορροπημένη ως προς τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει
 • προσαρμοσμένη στις πεπτικές και μεταβολικές ανάγκες του ζώου ανάλογα με την παραγωγική φάση που ευρίσκεται το κοπάδι
 • ασφαλής για την υγεία των ζώων και παραγόμενων προϊόντων, καθαρή και ελκυστική
Ζωοτροφές: (τροφές ή τρόφιμα) ονομάζουμε τις διάφορες ύλες φυτικής , ζωικής, ορυκτής ή συνθετικής προέλευσης που περιέχουν μία ή και περισσότερες θρεπτικές ουσίες.
Θρεπτικές ουσίες : είναι οι ουσίες που βρίσκονται μέσα στα τρόφιμα και συντελούν στην επιβίωση ενός ζωικού οργανισμού. Τις διακρίνουμε σε οργανικές (πρωτεΐνες, λιπίδια , υδατάνθρακες, βιταμίνες ) και σε ανόργανες (ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο, μαγγάνιο) κ.λ.π.
6.2 Ζωοτροφές και παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωσή τους
Οι ζωοτροφές γενικά διακρίνονται σε χονδροειδείς και συμπυκνωμένες και τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας είναι:
Χονδροειδείς Ζωοτροφές Συμπυκνωμένες Ζωοτροφές
Υψηλό ποσοστό κυτταρινών
Μεγάλος όγκος
Χαμηλή πεπτικότητα
Φτωχές σε πεπτή ενέργεια
Χαμηλή πυκνότητα
Φτωχές σε κυτταρίνες
Μικρός όγκος
Υψηλή πεπτικότητα
Πλούσιες σε πεπτή ενέργεια
Υψηλή πυκνότητα
Οι ζωοτροφές που συνηθέστερα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των προβάτων :

Καλαμπόκι
Σόγια Σανοί (μηδικής, βίκου)
Κριθάρι Super Σόγια Άχυρο (σιταριού, κριθαριού)
Σιτάρι σκληρό Ηλιάλευρο Ενσιρώματα (Καλαμποκιού, μηδικής, βίκου)
Βαμβακόπιτα Κτηνοτροφική Γλουτένη Μηδική pellets
Βαμβακόσπορος Διάφορες πούλπες Πίτυρα
Βαμβακάλευρο Μελάσα ή μελβίνη Αλάτι
Περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες
Στον παραπάνω πίνακα δεν αναφέρονται στοιχεία για τη χημική σύνθεση των ζωοτροφών διότι οι διαφορές στη περιεκτικότητά τους σε θρεπτικές ουσίες εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως:
 • διαφορετικές ποικιλίες νομευτικών φυτών
 • «ωριμότητα» των νομευτικών φυτών
  • στελέχη = πλούσια σε κυτταρίνες
  • φύλλα = πλούσια σε πρωτεΐνη και ενέργεια
 • περίοδος συγκομιδής, καιρικές συνθήκες
 • τρόποι αποθήκευσης συγκομιζόμενων ζωοτροφών
 Χονδροειδείς τροφές
Α. Χλωρά Νομευτικά Χόρτα
 
χωράφι σπαρμένο με βρώμη σιτάρι
 
Τα χλωρά νομευτικά χόρτα περιέχουν πάνω από 70% νερό. 
Αποτελούν την βάση της διατροφής των μηρυκαστικών. Η θρεπτική τους αξία, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:
Η σχέση φύλλα προς στελέχη. Όσο πιο μεγάλη είναι η σχέση αυτή, τόσο πιο υψηλή είναι η θρεπτική αξία των χλωρών νομευτικών χόρτων (οι θρεπτικές ουσίες είναι περισσότερες στα φύλλα).
 • Το είδος του φυτού. Τα διάφορα είδη φυτών δεν έχουν την ίδια χημική σύσταση και επομένως θρεπτική αξία π.χ. το χλωρό χόρτο βρώμης πιο ελκυστική και θρεπτική τροφή για τα ζώα σε σχέση με το χόρτο του κριθαριού.
 • Οι καιρικές συνθήκες (υγρασία, ξηρασία, θερμοκρασία, ηλιακό φως, άνεμοι) επηρεάζουν αρκετά την θρεπτική αξία των νομευτικών χόρτων, π.χ. τα χλωρά νομευτικά χόρτα, όταν αναπτύσσονται κάτω από βροχερές συνθήκες είναι λιγότερο ελκυστικά για τα ζώα και κατώτερης αξίας.
 • Η ένταση της εκμετάλλευσης των φυτών. Η θρεπτική αξία των νομευτικών χόρτων εξαρτάται από τη συχνότητα και το ύψος της κοπής των φυτών π.χ. συχνή και βαθιά κοπή των φυτών ή η υπερβόσκηση μειώνει την ολική παραγωγή των χόρτων και αποδίδει νομευτικά χόρτα κατώτερης θρεπτικής αξίας.
 • Η λίπανση του εδάφους: επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και ποσότητα των νομευτικών χόρτων. Ο εμπλουτισμός του εδάφους σε άζωτο , φώσφορο, κάλιο συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη των φυτών, όσο και την αύξηση της περιεκτικότητας των στοιχείων αυτών στη τροφή των ζώων. Προσοχή όμως στην χρονική διάρκεια ανάμεσα στη λίπανση και τη βόσκηση ή συγκομιδή.
Κάποιες γενικές παρατηρήσεις:
 • Τα περισσότερα χλωρά χόρτα μπορούν να δίνονται στα ζώα σε αρκετή ποσότητα. Π.χ. το χλωρό χόρτο βρώμης (ταγής), καλαμποκιού μέχρι και 5% του σωματικού τους βάρους.
 • Το χλωρό χόρτο κριθαριού χωρίς περιορισμούς.
 • Τα χλωρά χόρτα δεν πρέπει να βοσκούνται ή να χορηγούνται για την κατανάλωση αν είναι βρεγμένα, παγωμένα ή καλυμμένα με δροσιά, γιατί προκαλούν σοβαρές διαταραχές στα ζώα.
 • Η απότομη επίσης μεταβολή της δίαιτας από την «ξηρή» στη «χλωρή» είναι επικίνδυνη διότι προκαλεί πεπτικές διαταραχές ή και εντεροτοξιναιμία .
 • Η αλλαγή της δίαιτας των ζώων από τη μία στην άλλη πρέπει να κρατάει 7-10 ημέρες π.χ. στα ζώα τα οποία πρόκειται να αρχίσουν να βγαίνουν στα βοσκοτόπια παίρνουν κάθε πρωί και για 7-10 ημέρες, μία ποσότητα ξηρών χονδροειδών τροφών (σανός, άχυρο κ.λ.π).
 Καρποί - Σπέρματα- Συμπυκνωμένες Τροφές
 
 
σιτάρι κριθάρι ψίχα αφυδατωμένου τεύτλου
σόγια άχυρο νιφάδες δημητριακών (flakes)
 
Οι καρποί και τα σπέρματα είναι οι συμπυκνωμένες εκείνες ζωοτροφές που περιέχουν υψηλά ποσά ενέργειας (0,8 - 1,15 ΝΜ/kg) ή μικρές (5-12 %) ή μεγάλες (22-37%) ποσότητες αζωτούχων ουσιών. Τα σπέρματα των σιτηρών είναι πλούσια σε ενέργεια, αλλά φτωχά σε ασβέστιο και πλούσια σε φώσφορο.
 • Σπέρματα καλαμποκιού: Πλούσια σε ενέργεια, όμως περιέχουν λίγες αζωτούχες ουσίες (8,5 - 9 %) και ελλειμματικές στα πολύτιμα αμινοξέα λυσίνη και τρυπτοφάνη.
 • Σπέρματα κριθαριού, βρώμης χρησιμοποιούνται χωρίς κανένα περιορισμό στη δίαιτα όλων των ζώων.
 • Σπέρματα σιταριού. Είναι τα πλουσιότερα σε πρωτείνες. Τα προσθέτουμε στα σιτηρέσια μέχρι 30% και πάντοτε χοντροαλεσμένα .Μεγάλη περιεκτικότητα προκαλεί στα πρόβατα μετεωρισμό με και χωρίς ενδονυχίτιδα, ιδίως όταν είναι φρέσκα.
 • Σπέρματα ρυζιού , δεν χρησιμοποιούνται στην περιοχή μας.
 • Καρποί χαρουπιάς : Αλέθονται μετά από αφαίρεση ή όχι των σπερμάτων τους και χορηγούνται στα ζώα ή προσθέτονται στα σιτηρέσια τους. Στα μυρηκαστικά δίνονται συμπληρωματικά (μέχρι 20 %), στους χοίρους (μέχρι 10%) του πλήρους σιτηρεσίου τους.
 Υποκατάστατα γάλακτος (τεχνητά γάλατα)
Τα τεχνητά γάλατα κυκλοφορούν στο εμπόριο σε αλευρώδη υφή (σκόνη). Το βασικό συστατικό όλων των υποκατάστατων είναι ένα ή περισσότερα από τα υποπροϊόντα του αγελαδινού γάλακτος. Για την αναπλήρωση του λίπους προστίθεται ζωικό ή φυτικό λίπος. Επίσης έχουν προστεθεί βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αυξητικοί παράγοντες – προβιοτικά. Η επιστημονική τεχνολογία σήμερα έχει καταφέρει να παράγονται σήμερα υποκατάστατα γάλακτος ίσως ή και ανώτερης ποιότητας από το φυσικό. 
Η χρήση τεχνητού γάλακτος προσφέρει:
 • Μείωση των εξόδων της διατροφής των νεαρών αρνιών, μοσχαριών.
 • Αύξηση των εσόδων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Καλύτερος έλεγχος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
MASTER 100 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ασβέστιο(Ca) 21,3%, Φώσφορος(P) 3,7%, Νάτριο(Na) 10 %
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ (ανά 25 Kg)
Βιταμίνη Α
10.000.000 IU
Fe
100.000mg
Βιταμίνη D3
2.000.000 IU
Zn
150.000mg
Bιταμίνη E
25.000 mg
Se
300mg
Co
800mg
Mn
50.000mg
I
6.600mg
Mg
160.000mg
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ:+++
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ, ΑΛΑΤΙ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΟΔΑ,
ΒΗΤΤΕΣ, ΑΡΩΜΑ
MASTER 150 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ασβέστιο(Ca) 23%, Φώσφορος(P) 4,5%, Νάτριο(Na) 7 %
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ (ανά 25 Kg)
Βιταμίνη Α
10.000.000 IU
Fe
100.000mg
Βιταμίνη D3
2.000.000 IU
Zn
150.000mg
Bιταμίνη E
25.000 mg
Se
300mg
Co
800mg
Mn
50.000mg
I
6.600mg
Mg
160.000mg
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ:+++
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ, ΑΛΑΤΙ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΟΔΑ,
ΒΗΤΤΕΣ, ΑΡΩΜΑ.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 25 Kg ανά τόνο τελικής τροφής
Σιτηρέσιο και η διάκρισή του
Σιτηρέσιο είναι το σύνολο των ζωοτροφών που δίνονται σε ένα ζώο εντός του εικοσιτετραώρου για να καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια και ύλη. Το σιτηρέσιο αποτελείται από μία ή περισσότερες ομοειδείς ή ‘όχι ζωοτροφές , οι οποίες συνδυάζονται με τρόπο ώστε να καλυφθούν οι ημερήσιες ανάγκες.
Τα σιτηρέσια διακρίνονται σε ενιαία και διμερή . Τα ενιαία καταρτίζονται ως ενιαίο σύνολο και καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες συντήρησης και παραγωγής του ζώου, ενώ τα διμερή αποτελούνται από δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης και καλείται σιτηρέσιο συντήρησης και το άλλο τις ανάγκες παραγωγής του ζώου και καλείται σιτηρέσιο παραγωγής
Το σιτηρέσιο διακρίνεται σε δύο τμήματα . Σε βασικό σιτηρέσιο και σιτηρέσιο παραγωγής. Το πρώτο καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης και ένα μέρος της παραγωγής του ζώου, ενώ το σιτηρέσιο παραγωγής καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες παραγωγής.
Το σωστό σιτηρέσιο έχει τον εξής προορισμό:
 • Εφοδιάζει το ζώο με όλες τις θρεπτικές ουσίες και την ενέργεια που χρειάζεται για την συντήρησή του και τις ανάγκες παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Βελτιώνει την παραγόμενη ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων
 • 50% του κόστους εκτροφής
 • Επηρεάζει την υγεία των ζώων και μεγαλύτερη μακροβιότερη παραγωγικότητα
Με Μη σωστή διατροφή θα έχουμε
 • Μείωση γαλακτοπαραγωγής
 • Μειωμένη γονιμότητα
 • Μεταβολικά νοσήματα
 • Χωλότητες
 • Πεπτικές διατροφές
 
 Κατάρτιση Σιτηρεσίων Οικόσιτων προβάτων
 Βασικό σιτηρέσιο κατά περιόδους
Οι ζωοτροφές, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο σιτηρέσιο, εξετάζονται ως προς την καταλληλότητα για το είδος του ζώου και την παραγωγική του κατεύθυνση, αλλά και ως προς την ελκυστικότητα και την επίδραση τους στην υγεία του ζώου καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η χημική σύσταση των ζωοτροφών προσδιορίζεται με χημική ανάλυση κατόπιν επιμελούς δειγματοληψίας. Η εκτίμηση όμως της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών προϋποθέτει τον προσδιορισμό των συντελεστών πεπτικότητας των επιμέρους θρεπτικών ουσιών με τη χρήση πειραματόζωων Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μιας ζωοτροφής στο σιτηρέσιο καθορίζεται από τη διατιθέμενη ποσότητα, την οικονομικότητα της και τους διαιτητικούς περιορισμούς. Μέσα στο πλαίσιο των διαιτητικών περιορισμών το σιτηρέσιο καταρτίζεται με το μεγαλύτερο επιτρεπτό ποσοστό κάθε ζωοτροφής, έτσι ώστε να αποτελεί τον φθηνότερο συνδυασμό (σιτηρέσιο ελαχίστου κόστους). Ένα ισόρροπο σιτηρέσιο καλύπτει με ακρίβεια τις θρεπτικές ανάγκες ενός ζώου σε ενέργεια και θρεπτικές ουσίες για ένα 24ωρο. Εκτός από την ενέργεια, τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση συμβατικών ή βιολογικών σιτηρεσίων είναι η πρωτεΐνη, το ασβέστιο, ο φωσφόρος και σε ορισμένες περιπτώσεις οι βιταμίνες Α, και Ε. Τα υπόλοιπα απαραίτητα συστατικά (μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες) απαιτούνται σε πολύ μικρές ποσότητες και στις περισσότερες περιπτώσεις διατροφής των μηρυκαστικών βρίσκονται σε επάρκεια στο σιτηρέσιο, όταν φυσικά το σιτηρέσιο αυτό αποτελείται από συνήθεις τροφές και ικανοποιεί τις ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και πρωτεΐνη. Εάν όμως το σιτηρέσιο είναι ελλειμματικό σε μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Η διατροφή των προβάτων και αιγών στη βοσκή βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ποώδη βλάστηση (περίοδος άνοιξης) και κατά ένα μικρότερο μέρος στα αποξηραμένα χόρτα, τα υπολείμματα δηλαδή της βοσκήσιμης ύλης (περίοδος θέρους και φθινοπώρου), καθώς και στα φύλλα και κλάδους των θάμνων. Οι θρεπτικές όμως ανάγκες των ζώων δε συμπίπτουν χρονικά με τη μέγιστη παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, γιατί οι κρίσιμες αναπαραγωγικές και παραγωγικές φάσεις αυτών δε συμπίπτουν με την εποχή της μέγιστης παραγωγής βοσκήσιμης ύλης. Οι κρίσιμες περίοδοι του αναπαραγωγικού και παραγωγικού κύκλου των προβάτων και αιγών, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διατροφή, είναι: η περίοδος των οχειών, η περίοδος της εγκυμοσύνης (τελευταίος μήνας) και η εναρκτήρια φάση της γαλακτοπαραγωγής (πρώτο δίμηνο μετά τον τοκετό).
Περίοδοι
1. Πρώτες 17 εβδομάδες της εγκυμοσύνης (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος,
Σεπτέμβριος)
2. Τελευταίες 4 εβδομάδες της εγκυμοσύνης (Οκτώβριος)
3. Περίοδος θηλασμού 6 εβδομάδων (Νοέμβριος)
4. Αρχή γαλακτικής περιόδου 8 εβδομάδων (Δεκέμβριος-Ιανουάριος)
5. Μέσο γαλακτικής περιόδου 8 εβδομάδων (Φεβρουάριος-Μάρτιος)
6. Τέλος γαλακτικής περιόδου 9 εβδομάδων (Απρίλιος-Μάιος)
 
1) Περίοδος οχειών
Η περίοδος των οχειών, στις περισσότερες από τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή μελέτης, συμπίπτει χρονικά με την πιο θερμή εποχή του έτους (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος). Η διατροφή των προβάτων και αιγών κατά την περίοδο αυτή στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στη βοσκή ύλη των φυσικών βοσκότοπων. Κατά τη θερινή όμως εποχή γενικότερα στη χώρα μας επικρατεί ανομβρία και υψηλή θερμοκρασία και η βοσκήσιμη ύλη είναι περιορισμένη. Τα πρόβατα και τα γίδια κατά κανόνα δεν ικανοποιούν τις θρεπτικές ανάγκες τους στις βοσκές και οι κτηνοτρόφοι δε χορηγούν συμπληρωματική τροφή, με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα ζώα στην οχεία σε ορισμένες περιπτώσεις σε κακή θρεπτική κατάσταση. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η μείωση του ποσοστού των συλλήψεων και της πολυδυμίας. Τα πρόβατα και τα γίδια κατά την περίοδο των οχειών πρέπει να βρίσκονται σεκαλή θρεπτική κατάσταση για να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό συλλήψεων καθώς και μεγάλη συγκέντρωση τοκετών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν, σεπολλές περιπτώσεις, επιτακτική η ανάγκη συμπληρωματικής διατροφής για τηνθρεπτική τόνωση (flushing) των ζώων και για χρονικό διάστημα 5 εβδομάδων,δηλαδή 3 εβδομάδες πριν και 2 εβδομάδες μετά την εισαγωγή των αρσενικών στο κοπάδι των προβατίνων ή αιγών. Η ποσότητα της συμπληρωματικής διατροφής, που απαιτείται για την περίοδο των οχειών, εξαρτάται από τη θρεπτική κατάσταση των ζώων και τη διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη. Στην περίπτωση που καλύπτονται οριακά οι θρεπτικές ανάγκες συντήρησης των ζώων στη βοσκή και η θρεπτική κατάσταση τους είναι κακή. χορηγούνται ανά κεφαλή και ημέρα 300-350 γραμμάρια μίγματος συμπυκνωμένων τροφών. Στην περίπτωση όμως που δεν καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης των ζώων στη βοσκή χορηγούνται μεγαλύτερες ποσότητες μίγματος συμπυκνωμένων τροφών και ανάλογες ποσότητες χονδροειδών τροφών.
 
2) Περίοδος εγκυμοσύνης
Η περίοδος αυτή από πλευράς διατροφής χωρίζεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση συμπίπτει χρονικά με την πλέον ξερή περίοδο του έτους. Η βοσκήσιμη ύλη κατά την περίοδο αυτή είναι περιορισμένη, επαρκής, ωστόσο, για την ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών συντήρησης των ζώων. Στην περίπτωση όμως που δεν καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης των ζώων χορηγούνται χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές για την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των ζώων σε ενέργεια, αζωτούχες ουσίες, ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες. Στην αρχή της εγκυμοσύνης (πρώτες 3-4 εβδομάδες), η επιβίωση του εμβρύου και η συνέχιση της κυοφορίας συνδέονται άμεσα με τη θρεπτική κατάσταση των ζώων. Έτσι, η ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών τους στην κρίσιμη αυτή αναπαραγωγική φάση παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον περιορισμό της εμβρυϊκής θνησιμότητας. Εάν τα ζώα βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση, η ανάπτυξη του εμβρύου δεν επηρεάζεται ακόμη και από ελλειμματική διατροφή. Κατά τη δεύτερη φάση (5η έως 17η εβδομάδα), εάν τα ζώα βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση, η ανάπτυξη του εμβρύου δεν επηρεάζεται ακόμη και από ελλειμματική διατροφή, όπως και στην προηγούμενη φάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της εγκυμοσύνης, εάν τα ζώα βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και η διατροφή τους είναι ελλειμματική, είναι δυνατό να παρατηρηθεί μικρή απώλεια σωματικού βάρους (2-3 kg ανά κεφαλή) χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου. Κάτω από κανονικές συνθήκες εκτροφής το σωματικό βάρος των προβατίνων και αιγών πρέπει να παρουσιάζει μια μέση ημερήσια αύξηση 30 g. Η πιο κρίσιμη περίοδος από πλευράς διατροφής για τα πρόβατα και τα γίδια είναι το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης ιδιαίτερα όταν αυτό συμπίπτει χρονικά με τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης οι θρεπτικές ανάγκες των ζώων αυξάνονται σημαντικά, γιατί εκτός των αναγκών συντήρησης απαιτούνται επιπρόσθετες ποσότητες ενέργειας και θρεπτικών ουσιών για την αύξηση του εμβρύου αλλά και των σωματικών εφεδρειών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της γαλακτοπαραγωγής μετά τον τοκετό. Κατά τις τελευταίες 7 εβδομάδες της εγκυμοσύνης το βάρος των προβατίνων και των αιγών κάτω από κανονικές συνθήκες εκτροφής, αυξάνεται κατά 180 γραμμάρια την ημέρα. Η αύξηση αυτή του σωματικού βάρους των προβατίνων και των αιγών επιτυγχάνεται με τη χορήγηση 600 gr μίγματος συμπυκνωμένων τροφών και 1000 γραμμαρίων ξηρού χόρτου μηδικής ή αντίστοιχης σε θρεπτικές ουσίες ποσότητας βοσκήσιμης ύλης. όταν φυσικά τα ζώα βγαίνουν στη βοσκή.
 
3) Περίοδος γαλακτοπαραγωγής
Η εναρκτήρια φάση της γαλακτοπαραγωγής των προβάτων και αιγών, διάρκειας 6-8 εβδομάδων, συνήθως συμπίπτει χρονικά με την περίοδο του χειμώνα (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) και είναι κρίσιμη από πλευράς διατροφής. Κατά την περίοδο αυτή, εκτός των αναγκών συντήρησης, τα ζώα έχουν επιπρόσθετες ανάγκες κυρίως σε ενέργεια και πρωτεΐνη για την παραγωγή γάλακτος. Στα πρόβατα και στα γίδια το μέγιστο ύψος γαλακτοπαραγωγής παρατηρείται την 3η εβδομάδα μετά τον τοκετό, στη συνέχεια η παραγωγή γάλακτος σταθεροποιείται μέχρι το τέλος της γαλουχίας των αμνών και εριφίων και μετά τον απογαλακτισμό μειώνεται σταδιακά μέχρι την περίοδο των οχειών, που πρακτικά διακόπτεται το άρμεγμα. Κατά την περίοδο της εναρκτήριας φάσης της γαλακτοπαραγωγής το χόρτο βοσκής είναι σχεδόν ανύπαρκτο, γι' αυτό οι κτηνοτρόφοι χορηγούν στα ζώα συγκομιζόμενες ζωοτροφές. Όταν η χορηγούμενη τροφή, κατά τη φάση αυτή της γαλακτοπαραγωγής των προβάτων και αιγών, δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις θρεπτικές τους ανάγκες, τα ζώα καταναλίσκουν σωματικά ενεργειακά αποθέματα με αποτέλεσμα την απώλεια βάρους. Στη φάση αυτή της γαλακτοπαραγωγής, οι προβατίνες και οι αίγες πρέπει να καταναλώσουν τις σωματικές εφεδρείες τους για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγής γάλακτος. Η κατανάλωση των σωματικών εφεδρειών και η απώλεια σωματικού βάρους είναι μια φυσιολογική λειτουργία χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το ξηρό χόρτο μηδικής αποτελεί κατά κανόνα την κύρια χονδροειδή τροφή και οι δημητριακοί καρποί (καλαμπόκι, κριθάρι) αποτελούν τη βάση των συμπυκνωμένων τροφών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα εμπορικά μίγματα συμπυκνωμένων τροφών πρέπει να προέρχονταν από αξιόπιστες βιομηχανίες ζωοτροφών, καν να περιέχουν όσο το δυνατό περισσότερες πρώτες ύλες έτσι ώστε να επικαλύπτονται τα ελλείμματα ή πλεονάσματα των θρεπτικών ουσιών και να καθίστανται τα μίγματα κατά το δυνατόν ισόρροπα σε συνδυασμό φυσικά με τις χονδροειδείς τροφές του σιτηρεσίου. Για τις βιολογικές εκτροφές τα μίγματα συμπυκνωμένων τροφών πρέπει να αποτελούνται από πρώτες ύλες ζωοτροφών που παράγονται με βιολογικό τρόπο.
Η διατροφή παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη σημερινή εκτροφή αιγοπροβάτων και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των παραγωγών για μια επιτυχημένη και βιώσιμη εκμετάλλευση. Η χρησιμοποίηση ορθολογικών σιτηρεσίων σε κάθε αναπαραγωγική και παραγωγική φάση των ζώων θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων και στην αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού.
 
Για τη διατροφή των οικόσιτων προβατίνων καταρτίζεται ΒΣ που καλύπτει ανάγκες συντήρησης (Σ) και μέρος από τις ανάγκες γαλακτοπαραγωγής. Ένα συνηθισμένο ΒΣ καλύπτει ανάγκες Σ +0,5 kg γάλακτος. Το γάλα έχει λιποπεριεκτικότητα 6%. Οι ενεργειακές ανάγκες των αιγοπροβάτων για συντήρηση , εγκυμοσύνη και γαλακτοπαραγωγή εκφράζονται σε Mjoyles(MJ) Καθαρής ενέργειας Γαλακτοπαραγωγής (ΚΕΓ) ή σε Μονάδες Αμύλου (ΜΑ) . Για τις αίγες οι ενεργειακές ανάγκες συντήρησης υπολογίζονται σε 0,272 MJΚΕΓ /kg μεταβολικού βάρους (W 0,75), ενώ για τα πρόβατα οι ανάγκες αυτές μικρότερς περίπου κατά 12%.Στο βασικό σιτηρέσιο ενσωματώνονται όλες οι ΧΖ , η ΞΟ των οπίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 1% του σωματικού βάρους των προβατίνων.
Στο ΒΣ ενσωματώνονται μοι ΧΖ , η ΞΟ των οποίων πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή του 1% του ΣΒ των προβατίνων.
Τα σιτηρέσια των προβατίνων εν σχέσει με τις αγελάδες πρέπει να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ΙΟ , NDF και ADF γιατί το γάλα έχει διπλάσια λιποπερειεκτικότητα από τις αγελάδες. Τα πρόβατα τους μήνες Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο έχουν μόνο ανάγκες συντήρησης και η διατροφή τους γίνεται ομαδιακά και όχι ατομικά, στο αμελκτήριο όπου το ζώο καταναλώνει μικτρή ποσότητα ΜΓ.
Στα αιοπρόβατα λαμβάνεται υπόψη το μέσο ΣΒ και η μέση γακακτοπαραγωγή του ποιμνίου και η πολυδυμία . Έτσι καταρτίζεται σιτηρέσιο που καλυπτει μέσες ανάγκες και εφαρμόζεται ομαδικά, με τη προϋπόθεση ότι ο κτηνοτρόφος έχει ομοιόμορφο ποίμνιο από πλευράς φυλής, ΣΒ και παραγωγικότητα
 
 
Πρόγραμμα διατροφής προβατίνων ΣΒ 70 κιλών που διατηρούνται μέσα στο σταύλο με μέση παραγωγή γάλακτος 1,6 % λ= 7,2% και μέση πολυδυμία 1,52 με τροφές σανού, μηδική ,άχυρο σίτου , καρπός κριθής, πίτυρα σίτου, στέμφυλα σακχαρότευτλων, βαμβακοπλακούς, σογιάλευρο, μαρμαρόσκονη, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι και ισορροπιστή ιχνοστοιχείων
Το Β.Σ καλύπτει ανάγκες Σ+0,5 kg γάλακτος λ=6% , επειδή τα πρόβατα διατηρούντα οικόσιτα .Οι ανάγκες θα καλυφτούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
 
το υπόλοιπο των αναγκών με 2 ΣΖ την κριθή (υψηλό ενεργειακό με χαμηλή και το βαμβακοπλακούντα με χαμηλή σύμφωνα με τα παρακάτω πίνακα
 
Οι ανάγκες σε ιχνοστοιχεία θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
Το μίγμα θα έχει ως εξής:
 
 
Καρπός κριθής 0,77kg 74,6%
Βαμβακοπλακούντας 0,25 kg 24,2%
Ισορροπιστή αν.αλάτων 0,012 kg 1,2%
 
1,032 100,0
 
6.4.2 Προγράμματα διατροφής
 
6.4.2.1 ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ προβάτων Lacaune (Λάκουν) κτηνοτροφικής μονάδας Αφων Καλαϊτσίδη
 
1) Πρόβατα στο 5ο μήνα εγκυμοσύνης
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 1,4
Τριφύλλι 1,1
Καλαμπόκι 0,570
Σόγια
0,7
Ισορροπιστής
0,18
μαρμαρόσκονη
0,07
αλάτι
0,06
 
2) Δευτερογέννητα μελόρια
 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 1,4
Τριφύλλι 1,1
Καλαμπόκι 0,580
Σόγια
0,7
Ισορροπιστής
0,18
μαρμαρόσκονη
0,07
αλάτι
0,06
 
3) Ζυγούρα στο 5ο μήνα εγκυμοσύνης
 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 0,6
Τριφύλλι 1,1
Καλαμπόκι 0,4
Σόγια 0,30
Ισορροπιστής 0,15
μαρμαρόσκονη 0,07
αλάτι 0,05
 
 
 
 
4)Νεογεννητα πρόβατα διατροφή 4 μηνών
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
1ο
KG
2ο
KG
3ο
KG
4ο
Ενσίρρωμα 2,7 3,1 3,4 3,5
Τριφύλλι 1,1 1,1 1,1 1,1
Καλαμπόκι 0,86 0,87 0,87 0,87
Σόγια 0,41 0,5 0,55 0,55
Ηλιάλευρο 0,1 0,1 0,1 0,1
Ισορροπιστής 0,2 0,22 0,22 0,22
μαρμαρόσκονη 0,08 0,07 0,06 0,06
αλάτι 0,06 0,05 0,05 0,05
 
5) Μετά το 4ο μήνα ελαττώνεται η τροφή ανάλογα με το γάλα
Τον 5ο μήνα η διατροφή έχει φτάσει στα εξής επίπεδα:
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 1,8
Τριφύλλι 1,3
Καλαμπόκι 0,55
Σόγια 0,25
Ισορροπιστής 0,15
μαρμαρόσκονη 0,07
αλάτι 0,03
   
 
Η Διατροφή των παραπάνω προβατων γίνεται , ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο που βρίσκονται, την οικονομικότητα των ζωοτροφών και την λιποπεριεκτικότητα γάλακτος
 • Κατά τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης, όταν η θρεπτική κατάσταση του ζώου διατηρείται καλή συντελεί στην μείωση της εμβρυϊκής θνησιμότητας, ενώ στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης, οπότε η πρόσληψη βοσκήσιμης ύλης είναι και περιορισμένη, συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης των εμβρύων. Κατά την διάρκεια της γαλουχίας τα ζώα "χάνουν" σωματικό βάρος που μπορεί όμως ν' ανακτηθεί αν κατά την περίοδο αυτή διατραφούν σωστά (π.χ. αύξηση της ξηράς ουσίας στο μέσο της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου). Το ποσοστό κάλυψης των αναγκών των ζώων από βόσκηση κυμαίνεται μόνον από 30 έως 50%, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής.
Η εγκυμοσύνη για να είναι ασφαλής και σίγουρη, ιδιαίτερα στην αρχή, πρέπει τα ζώα να βρίσκονται σε πολύ καλή θρεπτική και σωματική κατάσταση. Η σωστή διατροφή πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της βατιάς παίζει σημαντικό ρόλο για μια πετυχημένη εγκυμοσύνη. Όταν τα ζώα κατά τις πρώτες μέρες της εγκυμοσύνης είναι αδύνατα, αποτυγχάνει η γονιμοποίηση λόγω των ανωμαλιών που παρουσιάζουν τα ωάρια, συμβαίνουν απώλειες εμβρύων, παρατηρούνται επιστροφές των ζώων, παρατείνεται ο οίστρος, μειώνεται η γονιμότητα στην επόμενη σύλληψη και δύσκολα συλλαμβάνουν. Από την εποχή της βατιάς, Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο, τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση (όχι πολύ παχιά, ούτε και πολύ αδύνατα). Η διατροφή με σιτηρέσιο πλούσιο σε ενέργεια έχει θετική επίδραση στον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων (πολυδυμία), ενώ η πρωτεΐνη δεν έχει και τόση σημασία.
 • Διατροφή από το 2ο μέχρι τον 3½ μήνα της εγκυμοσύνης
Η περίοδος αυτή της εγκυμοσύνης των αιγοπροβάτων είναι το στάδιο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τον τρόπο διατροφής τους. Πρέπει να πούμε ότι τυχόν λάθη στη διατροφή κατά την περίοδο αυτή θα δημιουργήσουν στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης σοβαρά προβλήματα, όπως τοξαιμία της εγκυμοσύνης με σοβαρές απώλειες.
Οι ανάγκες των εμβρύων σε θρεπτικά συστατικά είναι ελάχιστες λόγω του πολύ χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης των εμβρύων. Γι΄ αυτό δεν χρειάζεται επιπρόσθετη ποσότητα τροφής από αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και γαλακτοπαραγωγής, αν τα ζώα αρμέγονται. Οι μητέρες είναι δύσκολο να αντέξουν μεγαλύτερες διατροφικές διακυμάνσεις και να χάσουν μέχρι και 4% του βάρους τους χωρίς επιπτώσεις στο βάρος των εμβρύων. Χορήγηση αυξημένης ποσότητας τροφής στα ζώα κατά την περίοδο αυτή μάλλον ζημιά προκαλεί στα ζώα διότι αυξάνεται το βάρος του ζώου παρά των εμβρύων. Αν τα ζώα διατηρήσουν αυτό το πάχος (βάρος) μέχρι τη γέννα, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη γέννηση αμνοεριφίων χαμηλής ζωτικότητας, παρουσιάζονται δυσκολίες στη γέννα και υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν μεταβολικές ασθένειες, όπως η τοξαιμία της εγκυμοσύνης.
Σε περίπτωση που τα έγκυα αιγοπρόβατα είναι παχιά, στόχος πρέπει να είναι το αδυνάτισμα τους με τον περιορισμό των πιο πάνω ποσοτήτων τροφής που χορηγούνται στα ζώα, έτσι που να χαθεί το λίπος που βρίσκεται στο χώρο του στομάχου και να δημιουργηθεί χώρος για την ανάπτυξη των εμβρύων και για την επιπλέον ποσότητα τροφής που χορηγείται κατά τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Αξίζει να τονιστεί ότι η τοξαιμία της εγκυμοσύνης δημιουργείται όταν τα ζώα είναι παχιά, έχουν λίπη γύρω στους νεφρούς και κάτω από τη ράχη και δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για αρκετή τροφή κατά τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Στην προσπάθεια τους τα έγκυα παχιά ζώα να διαθρέψουν τα έμβρυα τους, διασπούν το λίπος από το σώμα τους, οπότε ελευθερώνονται ενέργεια και κετονικά σώματα. Τα σώματα αυτά είναι τοξίνες που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα, το δηλητηριάζουν και προκαλείται ανορεξία που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, έτσι που η διάσπαση λιπών να συνεχίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, τα ζώα που υποφέρουν γίνονται σκυθρωπά, δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και παραμένουν πεσμένα στο έδαφος, ενώ η όρεξη τους για τροφή μειώνεται ακόμα περισσότερο. Αν τα ζώα που υποφέρουν αποβάλουν ή κατορθώσουν να γεννήσουν τότε μπορεί να συνέλθουν αμέσως, διαφορετικά πεθαίνουν.
 • Διατροφή κατά τις τελευταίες 45 μέρες της εγκυμοσύνης
Τις τελευταίες 45 μέρες της εγκυμοσύνης τα έγκυα αιγοπρόβατα έχουν ψηλές ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά στοιχεία, γιατί το έμβρυο σ' αυτό το στάδιο αποκτά το 85% του βάρους του, η πολυδυμία είναι ψηλή, ο μαστός αναπτύσσεται και αρχίζει η παραγωγή και σύνθεση του πρωτογάλακτος.
Λόγω του μεγέθους του εμβρύου, ο όγκος του στομάχου περιορίζεται, γι' αυτό αποφεύγεται η υπερβολική χρήση χονδροειδών τροφών ή τροφών που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στο στομάχι κατά το στάδιο αυτό. Τόσο οι χονδροειδείς όσο και η συμπυκνωμένη τροφή πρέπει να είναι καλής ποιότητας.
Κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες της εγκυμοσύνης τα ζώα πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των εμβρύων που κυοφορούν και να διατρέφονται ανάλογα.
 • Διατροφή πριν τη γέννα
Η σπουδαιότερη και κρισιμότερη περίοδος των αιγοπροβάτων είναι αυτή του τελευταίου μήνα της εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα όταν αυτή συμπίπτει με τους χειμωνιάτικους μήνες ( Νοέμβριο- Δεκέμβριο- Ιανουάριο- Φεβρουάριο), όπου τα ζώα παραμένουν σταβλισμένα και δεν βγαίνουν στη βοσκή.
Στη διάρκεια των τελευταίων 20 -30 ημερών πριν τη γέννα, η μήτρα με τα έμβρυα μεγαλώνουν πάρα πολύ μέσα στη κοιλιά του ζώου, ιδιαίτερα αν υπάρχει πολυδυμία . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος του στομάχου να περιορίζεται σημαντικά και να μικραίνει. Όμως οι ανάγκες του ζώου την ίδια περίοδο, τόσο για να θρέψει τα αρνιά στη μήτρα όσο και για να διαμορφώσει το μαστό του, αυξάνονται πάρα πολύ. Το μικρό στομάχι πρέπει να πάρει πλουσιότερες τροφές ¨πολυτελείας ¨σε μικρές ποσότητες.
Είναι καθοριστικό για τη ποιότητα του πρωτογάλακτος και την επιβίωση των νεογέννητων αμνοεριφίων, η μάννα να τρώει σωστά και ισορροπημένα ιδιαίτερα μέσα στον χειμώνα. Είναι η περίοδος όπου μπαίνουν τα θεμέλια της γαλακτοπαραγωγής που ακολουθεί , όπως τα θεμέλια ενός σπιτιού που δεν φαίνονται αλλά πάνω τους στηρίζεται το σπίτι. Έτσι κι εδώ τα ζώα μας πρέπει να τρώνε ¨βούτυρο με μέλι¨ την περίοδο αυτή.
Το τάισμα ανά ημέρα που ταιριάζει καλύτερα στη περίοδο αυτή είναι :
 • 1- 1,5 κιλό σανός τριφυλλιού ή βρώμης, πλούσιος σε φύλλα και ψιλοκάλαμος (άριστη ποιότητα)
 • 0,5 -0,6 κιλά μίγμα γαλακτοπαραγωγής σε πέλλετς (άριστη ποιότητα). Το μίγμα γαλακτοπαραγωγής πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Φτιάχνεται από ποικιλία ζωοτροφών ( καλαμπόκι, κριθάρι, σόγια, μελάσα κ.λ.π.) για να εξασφαλίζεται η καλύτερη όρεξη του ζώου η οποία μειώνεται λίγο πριν και λίγο μετά τη γέννα.
 • Διατροφή μετά τη γέννα
Η επόμενη φάση του ξεκινήματος της γαλακτοπαραγωγής αμέσως μετά τη γέννα διαρκεί περίπου 60 ημέρες και έχει εξίσου μεγάλη σημασία όπως και η προηγούμενη. Στόχος της διατροφής μας - που τώρα πρέπει να είναι πιο επιθετική- είναι να βοηθήσει το ανέβασμα της γαλακτοπαραγωγής που αυτή τη περίοδο αυξάνεται ραγδαία. Όσο πιο ¨ψηλά¨ ανεβαίνει η γαλακτοπαραγωγή ενός ζώου στην αρχή ( 2- 3 κιλά γάλακτος/ ημέρα ) τόσο πιο πολύ γάλα θα παράγει μέχρι να στερφέψει και η γαλακτοπαραγωγή του θα κρατήσει περισσότερες μέρες.
Το ημερήσιο τάισμα που ταιριάζει καλύτερα τη περίοδο αυτή είναι:
 • 1- 1,5 κιλό σανός τριφυλλιού ή βρώμης
ή 4 - 5 κιλά γρασίδια βοσκής (6 - 7 ώρες σε καλή βοσκή)
 • 1 - 1,5 κιλό μίγμα γαλακτοπαραγωγής.
Όταν το ζώο βόσκει, καλό είναι να τρώει και μικρές ποσότητες από άχυρο.
Το μίγμα γαλακτοπαραγωγής σε πέλλετς , λόγω της θερμικής κατεργασίας του σε 70-80ο C, βοηθά στην αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και της τυροκομικής απόδοσης του γάλακτος. Οι προστατευμένες πρωτεΐνες που περιέχει, είναι αυτές που εξασφαλίζουν τη παραγωγή και τη ποιότητα . Η διατροφή των ζώων συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι τη περίοδο των επιβάσεων οπότε και χρειάζεται αλλαγή σιτηρεσίου με τονωτικές τροφές.
 • Διατροφή νεογέννητων αμνοερειφίων
Τα αρνιά και τα κατσίκια αφού καταναλώσουν το καλής ποιότητας πρωτόγαλα για 3 - 4 ημέρες, θα πρέπει από τη 2η εβδομάδα και μετά , μαζί με το μητρικό γάλα που θηλάζουν, να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό μίγμα απογαλακτισμού σε μικρά πελλετάκια καθώς και σανό αρίστης ποιότητας για κατανάλωση κατά βούληση.
Τα πελλετάκια και ο σανός μοιράζονται σε χώρο ξεχωριστό από τις μάνες ,όπου πρέπει να υπάρχουν και ποτίστρες με νερό.
Στόχος είναι να ξεκινήσουν να τρώνε τα ζώα μας όσο πιο νωρίς γίνεται στερεά τροφή για να εξοικονομήσουμε το πολύτιμο αιγοπρόβειο γάλα που θα πουλήσουμε και να τα αποκόψουμε με καλή σωματική ανάπτυξη χωρίς προβλήματα . Το μίγμα απογαλακτισμού είναι ακριβό επειδή παρασκευάζεται από τις ευγενέστερες πρώτες ύλες ζωοτροφών ( γάλα σκόνη, μαγιά, σογιάλευρο κ.λ.π) που είναι κατάλληλες για μωρά. Είναι δε εμπλουτισμένο με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βιταμινών και μετάλλων που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη των νεαρών ζώων μας.
Ο ρυθμός ανάπτυξης των αμνοεριφίων τη περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλός και η μετατρεψιμότητα της τροφής που τρώνε σε σωματικό βάρος είναι από 1 - 2 προς 1. δηλαδή για κάθε 1 - 2 κιλά τροφής που τρώνε βάζουν 1 κιλό ζώντος βάρους.
 
Εκτροφή 240 Προβατίνων Χίου (Γ.Αρσένιος)
 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 1
Σανός μηδικής 0,5
Άχυρο σιταριού 0,1
Καλαμπόκι 0,6
Σόγια 0,25
Ισορροπιστής 0,25
βαμβακόπιτα 0,1
πίτυρα 0,06
 
 Εκτροφή 230 Προβατίνων Χίου (280 λιτρ)(Γ.Αρσένιος)
 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ KG
Ενσίρρωμα 01/01/05
Σανός μηδικής 1
Άχυρο σιταριού Κατά βούληση
Πίτυρα 0,15
Σόγια 0,32
Μηδική 0,2
Ισορροπιστής 0,25
Αλάτι 0,01
Σόδα 0,01
Φύραμα
ταϊζει 800 γρ/ ζώο -1500 γρ. Ανάλογα με το στάδιο γαλακτικής περιόδου
0,6
 
Εκτροφή 240 Προβατίνων Χίου (240 λιτρ)
και 70 Λακών (300 λιτρ)(Γ.Αρσένιος)
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα 1 κιλό 5ος μήνας
Σανός μηδικής 0,8
Άχυρο σιταριού 0,02
Καλαμπόκι 0,6
Σόγια 0,25
Ισορροπιστής 0,03
βαμβακόπιτα 0,08
πίτυρα 0,08
Φυτικό λίπος 0,04
Φύραμα
ταϊζει 1600 γρ/ ζώο από τοκετό – 3ο μήνα,μετά 1300 γρ.
0,6
 
Εκτροφή 700 Προβατίνων Λακών (285λιτρ. Γάλα σε σε 210 μέρες ) 7,2 % λίπος και 5,2 % πρωτείνες
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΉΣ
KG
Ενσίρρωμα καλαμποκιού 4
Κριθάρι 0,5
Σανός μηδικής (pellets) 0,5
Σανός μηδικής
0,5
Άχυρο σιταριού 0,1
Καλαμπόκι 0,6
Ισορροπιστής 0,1
 
 Στάδια καταρτισμού σιτηρεσίου
 
 1. Προσδιορισμός των αναγκών του ζώου σε ενέργεια και Πεπτό λεύκωμα. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τον πίνακαMorand-Fehr, 1981. Το μέγεθος κατανάλωσης της ξηρής ουσίας υπολογίζεται μέχρι 7 κιλά ξηρής ουσία ανά 100 κιλά ζωντανού βάρους την ημέρα. Επομένως αίγα 60 κιλών θα καταναλώσει ξηρή ουσία μέχρι 4,2 κιλά ξηρής ουσίας.
 
 1. Περιεκτικότητα ζωοτροφών σε ενέργεια και πεπτό λεύκωμα σύμφωνα με Το πίνακα DLG 1982
 
 1. H συμμετοχή χονδροειδών τροφών στα ζώα υψηλής παραγωγής, όπως οι αίγες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 40% στο σιτηρέσιο
 
3. Αφαίρεση της συνολικής περιεκτικότητας σε ενέργεια πεπτού λευκώματος των χονδροειδών ζωοτροφών από τις συνολικές ανάγκες της αίγας. Κάλυψη του υπολοίπου υλικού με συμπυκνωμένες ζωοτροφές
 
 
 1. Επακριβής προσδιορισμός συμμετοχής κάθε συμπυκνωμένης ζωοτροφής σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις
 
Επιπλέον, το απαιτούμενο κόστος για τη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομικότητα της εκτροφής. Σε ό,τι αφορά στα πρόβατα, υπολογίζοντας για παράδειγμα το κόστος για τη διατροφή μιας προβατίνας σε ετήσια βάση προκύπτει ότι είναι περίπου 160 ευρώ. Το κόστος αυτό υπολογίζεται υποθέτοντας ότι χρειάζονται περίπου 250 χλγ. συμπυκνωμένων ζωοτροφών (x 0,20 ? = 50 ?), 250 χλγ. σανού (π.χ. μηδικής, x 0,16= 40), 600 χλγ. ενσιρώματος (x 0,1 = 60) και 100 χλγ. άχυρο (x 0,1 = 10) για τη διατροφή της προβατίνας. Αν και οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές φαίνεται ότι το κόστος διατροφής ισοδυναμεί σχεδόν με το 50% των εσόδων από μία προβατίνα (χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις).
 
Μέθοδοι κατάρτισης σιτηρεσίου
α) Η μέθοδος του λογιστικού τετρατώνου
Αν υποτεθεί ότι πρέπει να καταρτισθεί ένα μίγμα με ενεργειακό περιεχόμενο 7,5 ΜJ καθαρής ενέργεια γαλακτοπαραγωγής (ΚΕΓ) ανάkg με δύο ζωοτροφές τον αραβόσιτο που περιέχει 8,41 ΜJ(ΚΕΓ)/ kg και τα στέμφυλα ζαχαρότευτλων που περιέχουν 6,65 ΜJ(ΚΕΓ)/kg. Τότε με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται ότι το μίγμα αποτελείται από 50,81% αραβόσιτο και 49,19 στέμφυλα ζχαρότευτλων.
Αραβόσιτος 7,5-6,56 =0,94 0,94 χ100/1,85=50,81
στέμφυλα ζαχαρότευτλων 8,41-7,5= 0,91 0,91Χ100/1,85=49,19
1,85
β) Η μέθοδος των αλλεπάλληλων προσεγγίσεων
Οι ζωωοτροφές που είναι οικονομικές δίνονται εμπειρικά και προσέχετε πως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σιτηρεσίου.Οι θρεπτικές ουσίες που είναι σε διαφορετικές ποσότητες ανάλογα αυξομειώνονται για να ανταποκριθούν στο σιτηρέσιο. Είναι χρονοβόρα μέθοδος και την εφαρμόζουν άτομα με μεγάλη εμπειρία στη διατροφή.
 
γ) Η μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού
Είναι η καλύτερη μέθοδος γιατί έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 • Συνδυασμός πολλών ζωοτροφών
 • Οικονομικό σιτηρέσιο
 1. Αυτή η μέθοδος γίνεται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή με ένα σύστημα εξισώσεων με πολλούς αγνώστους. Κάθε άγνωστος σημαίνει την ποσότητα που θα χρησιμοποιεθεί από κάθε ζωοτροφή.
 
Έλεγχος της διατροφής
Διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή (μεθοδολογία)
 1. Εξέταση των στοιχείων της εκτροφής
 • Βιβλίο εκτροφής
 • Στοιχεία γαλακτομετρήσεων
 • Δεδομένα απο τη γαλακτοβιομηχανία
 • Στοιχεία αναπαραγωγής
 1. Ενδεικτική ανάλυση του σιτηρεσίου
 2. Υπολογισμός της χορηγούμενης ποσότητας
 • σε συμπυκνωμένες ( ζυγίζεται ο κουβάς και υπολογίζεται πόσα κιλά δίνεται σε κάθε ζώο)
 • σε χονδροειδείς (ζυγίζεται η μπάλα)
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ζωοτροφών
 • μορφή, τύπος και τρόπος χορήγησης του σιτηρεσίου
 • ποιότητα των χονδροειδών ζωοτροφών
 • αναλογία συμπυκνωμένες/χονδροειδείς ζωοτροφές στο σιτηρέσιο
 • περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε πρωτεΐνες
 • το μέγεθος της μεγάλης κοιλίας
 • ο προηγούμενος περιορισμός
 • ηλικία της προβατίνας
 • το φυσιολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται
 • διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η κατανάλωση νερού
 Φάσεις Διατροφής
Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική για τη παραγωγικότητα και την υγεία των ζώων. Η σωστή διατροφή των ζώων αντικατάστασης και των κριαριών είναι όμως εξίσου σημαντική για την επιτυχία μιας εκτροφής.
Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε 4 φάσεις στον ετήσιο παραγωγικό τους κύκλο σε ότι αφορά τη διατροφή.
Φάση συντήρησης
Αρχίζει με τη στείρευση της γαλακτοπαραγωγής και τελειώνει 1,5 μήνα πριν την περίοδο των τοκετών για τα πρόβατα. Η διάρκειά της είναι από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. Την περίοδο αυτή, τα ζώα πρέπει να είναι σε κανονική θρεπτική κατάσταση. Αν είναι λίγο αδύνατα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια μικρή βελτίωση του σιτηρεσίου. Δεν πρέπει όμως να είναι πολύ αδύνατα ή παχιά. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείρισή τους στην προηγούμενη περίοδο ήταν λανθασμένη.
Φάση προετοιμασίας για τους τοκετούς
Η κατάλληλη διατροφική προετοιμασία πριν τον τοκετό ( 6 εβδομάδες για τις προβατίνες) είναι κάτι που, δυστυχώς, δεν συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας. Οι ανάγκες των ζώων αυξάνονται πολύ το διάστημα αυτό, από 20% έως και 70%, ανάλογα και με την πολυδυμία τους. Ταυτόχρονα, η όρεξή τους μειώνεται.
Α’ Φάση της γαλακτικής περιόδου
Αυτή περιλαμβάνει την περίοδο της γαλουχίας (6-8 εβδομάδες) και το πρώτο στάδιο της αρμεκτικής περιόδου (1-1,5 μήνα), όταν δηλαδή η γαλακτοπαραγωγή βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Την περίοδο αυτή πρέπει να χορηγούμε σε όλα τα ζώα το ίδιο σιτηρέσιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των αρνιών-κατσικιών που γαλουχούν ή από τη ποσότητα γάλατος που παράγουν. Τα ζώα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν το γενετικό τους δυναμικό.
Β’ Φάση της γαλακτικής περιόδου
Αυτή διαρκεί μέχρι τη στείρευση της γαλακτοπαραγωγής. Επειδή το μέγιστο σημείο της γαλακτοπαραγωγής έχει περάσει, δεν υπάρχει πλεόν λόγος να συνεχιστεί η χορήγηση σε όλα τα ζώα, πολύ πλούσιου σιτηρεσίου. Για το λόγο αυτό, τα ζώα πρέπει να ομαδοποιούνται ανάλογα με τη γαλακτοπαραγωγή τους και κάθε ομάδα να διατρέφεται με διαφορετικό σιτηρέσιο.Οποιαδήποτε επιπλέον χορήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών δεν επηρεάζει τη γαλακτοπαραγωγή, είναι απλή σπατάλη.
 
Απαραίτητες εργασίες καθώς και διατροφικοί χειρισμοί πριν και μετά τον τοκετό στα πρόβατα
 
1. Κατά την περίοδο των οίστρων - οχειών
Δεκαπέντε ημέρες πριν αρχίσουν οι οργασμοί και καθ ‘όλη την διάρκεια του μαρκάλου στις προς αναπαραγωγή προβατίνες, αυξάνουμε κατά 0,5 κιλό ανά κεφαλή το μείγμα συμπυκνωμένων τροφών (ΜΣΤ). Ένα μήνα πριν τις οχείες γίνεται ο εμβολιασμός της λοιμώδης αγαλαξίας και της χλαμυδιακής αποβολής. Απαραίτητη είναι η συμβουλή του κτηνίατρου.
2. Κατά τους 2 τελευταίους μήνες της κυοφορίας
Κατά τους 2 τελευταίους μήνες της κυοφορίας ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δώσουμε στο φαινόμενο της τοξαιμίας των προβάτων. Συμβαίνει συνήθως, όταν το σιτηρέσιο είναι φτωχό και ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της κυοφορούσας μητέρας σε γλυκόζη. Η πρωταρχική προληπτική αντιμετώπιση γίνεται με την ισορροπημένη διατροφή και ιδιαίτερα με τη σωστή χορήγηση ΜΣΤ στο σιτηρέσιο.
3. Πριν και μετά τον τοκετό 15 έως 20 μέρες πριν τον τοκετό γίνεται εμβολιασμός των προβατίνων κατά των κλωστηρηδιάσεων
Λίγες ώρες μετά τον τοκετό πρέπει να χορηγηθεί ενδομυϊκά σελήνιο και βιταμίνη Ε.
4. Κατά τον απογαλακτισμό
Από το τέλος της 2ης εβδομάδας χορηγούνται σταδιακά στα αρνιά άριστης ποιότητας σανός αγρωστωδών κατά προτίμηση μηδικής και συμπυκνωμένες τροφές (ΜΣΤ pellets διαμέτρου 3mm). Σε όλα τα αρνιά 2-3 ημέρες πριν από τον απογαλακτισμό τούς χορηγείται ενδομυϊκά σελήνιο και βιταμίνες AD3E και υποδόρια πολυδύναμο εμβόλιο κατά των κλωστηρηδιάσεων. Απαραίτητη είναι η συμβουλή του κτηνίατρου.
 
Γενικό πλάνο διαχείρισης της εκτροφής - Καταρτισμός σιτηρεσίου
 
 • Σήμανση όλων των ζώων - καταγραφή - ομαδοποίηση
- Ομαδοποίηση των ζώων ανάλογα με τη θρεπτική τους κατάσταση
- Ομαδοποίηση των ζώων ανάλογα με το στάδιο του παραγωγικού τους κύκλου
Παράδειγμα: Προβατίνες
 • Προβατίνες σε ξηρή περίοδο - πρώτο στάδιο κυοφορίας
 • Προβατίνες στο μέσο της κυοφορίας
 • Προβατίνες στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας
 • Προβατίνες σε γαλακτοπαραγωγή
Ποσότητα προσλαμβανόμενης Ξ.Ο. από προβατίνες περίπου 4% του Σ.Β.
Προβατίνα 50 χιλγρ =2 χιλγρ. Ξ.Ο.
 
Διατήρηση των προβατίνων στη σωστή θρεπτική κατάσταση (ΔΘΚ), ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο που βρίσκονται
 • Οχεία 21/2 - 3
 • Μέσα κυοφορίας 21/2 - 3
 • Τοκετός 3
 • Γαλουχία 2 - 21/2
1. Πριν τις συζεύξεις
 • Απομάκρυνση των προβατίνων με προβλήματα
 • Αξιολόγηση των κριαριών, εκτίμηση του σπέρματος, ένα μήνα πριν τις συζεύξεις ενίσχυση της διατροφής τους
 • Flushing στις προβατίνες
250-800 gr/ημέρα μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών που περιέχει τουλάχιστο 16% ολικές πρωτεΐνες 3 εβδομάδες πριν και 4 εβδομάδες μετά τις συζεύξεις.
- βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης (ΔΘΚ =3)
- εκδήλωση οίστρου
- αύξηση του δείκτη ωοθυλακιορρηξίας
- επιβίωση των γονιμοποιημένων ωαρίων
2. Περίοδος συζεύξεων
 • Εφαρμογή συγχρονισμού οίστρου για «συγκέντρωση» των τοκετών
 • Έλεγχος των συζεύξεων
 • Εφαρμογή Τ.Σ. όπου είναι εφικτό
 • Παραμονή των κριαριών για συγκεκριμένο χρόνο και μετά απομάκρυνση
3. Πριν τις γέννες 
Πρώτες εβδομάδες κυοφορίας
 • Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και της υγείας των προβατίνων
 • Διατροφή με σανούς κατώτερης ποιότητας - διατήρηση των καλής ποιότητας σανών για τη γαλακτική περίοδο
 • Αν είναι δυνατό οι αδύνατες προβατίνες να χωριστούν από το ποίμνιο και να βελτιωθεί η διατροφή τους
Τελευταίες 6 εβδομάδες πριν τις γέννες
 • Περιποίηση χηλών
 • Σταδιακή αύξηση της ποσότητας των συμπυκνωμένων ζωοτροφών στο σιτηρέσιο ανάλογα με το ΣΒ των προβατίνων, τη θρεπτική κατάσταση και τον αριθμό των εμβρύων που κυοφορούν.
 • Εμβολιασμός για εντεροτοξιναιμία
 • Αν υπάρχει ιστορικό μυϊκών δυστροφιών τότε καλό είναι να γίνεται χορήγηση σεληνίου και βιταμίνης Ε σε όλες τις έγκυες προβατίνες
4. Περίοδος τοκετών
 • Σε ετοιμότητα μετά τις 142 μέρες από την έναρξη των συζεύξεων
 • Οι γέννες στο σύνολο του ποιμνίου θα πρέπει να περιορίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (ή διαχωρισμός των ζώων σε ομάδες)
 • Προσεκτική παρατήρηση όλων των ζώων σε 24 ωρη βάση
 • Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
 • Παροχή βοήθειας ΜΟΝΟ όταν υπάρχουν επιπλοκές στο τοκετό
 • Έλεγχος των θηλών του μαστού κάθε προβατίνας που γεννά
 • Απολύμανση του ομφάλιου λώρου των νεογέννητων αρνιών
 • Χρήση θερμαντικών πηγών (λάμπες υπέρυθρης ακτινοβολίας) ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
 • Αν υπάρχει ιστορικό μυϊκών δυστροφιών καλό είναι να γίνεται χορήγηση σεληνίου και βιταμίνης σε όλα τα νεογέννητα αρνιά
 • Απογαλακτισμός (τεχνητή γαλουχία). Μπορεί να είναι πολύ γρήγορος (μετά από 48 ώρες) ή σε 1 εβδομάδα ή σε 3-4 εβδομάδες ή 5-7 εβδομάδες. Εξαρτάται από:
  • Τις καιρικές συνθήκες
 • Την ακολουθούμενη μέθοδο και τον τύπο της εκτροφής
5. Γαλακτική περίοδος
 • Ομαδοποίηση των προβατίνων ανάλογα με το επίπεδο της γαλακτοπαραγωγής τους (συνήθως 2 ομάδες)
 • Όπου είναι δυνατό, χορήγηση ολικού σιτηρεσίου
 • Όχι απότομες αλλαγές στο σιτηρέσιο
  • μείωση παραγωγής
  • πεπτικές διαταραχές
 • Έλεγχος της θρεπτικής κατάστασης των προβατίνων σε τακτά χρονικά διαστήματα
6Αρνιά
Απογαλακτισμός
 • προσοχή στα υποκατάστατα γάλατος και στους χειρισμούς των αρνιών κατά τις διάφορες επεμβάσεις.
Πάχυνση
 • Προσοχή υπάρχει κίνδυνος ουρολιθίασης στα αρσενικά όταν χορηγείται σιτηρέσιο πλούσιο σε συμπυκνωμένες ζωοτροφές (σιτάρι, καλαμπόκι, σόργο) ή ενσιρωμένο χόρτο (πυριτικοί ουρόλιθοι), ή υπόγειο τριφύλλι (ουρόλιθοι CaCO3). Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν η αναλογία Ca/P = 1. Το κρίσιμο διάστημα είναι η ηλικία από 3-6 μήνες. Πρόληψη γίνεται με προσθήκη NH4Cl στο σιτηρέσιο 4%ο.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο τοµέας της αιγοπροβατοτροφίας, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο σηµαντικότερος τοµέας πηγή εισοδήµατος για τις περισσότερες ορεινές, νησιωτικές και µε ειδικά προβλήµατα (µειονεκτικές) περιοχές της χώρας µας και παράγει σηµαντικά για τη διατροφή του πληθυσµού προϊόντα (γάλα-κρέας) και τα οποία χρισημοποιούνται σαν πρώτη ύλη σε µεγάλο αριθµό µεταποιητικών βιομηχανιών τροφίµων (γαλακτοβιοµηχανίες, τυροκοµεία, σφαγεία).
Στη χώρα μας εκτρέφονται σήμερα περίπου 8.5 εκατ. πρόβατα από τα οπία μόνο οι 600.000 εκτρέφονται σε ποίμνια καθαρόαιμων αυτόχθονων φυλών.
Το σύστημα εκτροφής το οποίο εφαρμόζεται στις αιγοπροβατοτροφικές
εκμεταλλεύσεις είναι το εκτατικό ή ημιεντατικό. Η περίοδος οχειών, για το
78 μεγαλύτερο αριθμό των εκτροφών, ξεκινά περί τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου για τα πρόβατα και κατά τον μήνα Αύγουστο για τις αίγες. Για την αναπαραγωγή χρησιμοποιούνται αρσενικά, τα οποία εκτρέφονται στις ίδιες τις εκτροφές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τοκετών συγκεντρώνεται για τις ενήλικες προβατίνες μεταξύ τέλους Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ενώ για τις ενήλικες αίγες κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Οι τοκετοί των πρωτόγεννων προβάτων κατανέμονται σε μεγάλο εύρος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου.
Στην προβατίνα, η ενήβωση παρατηρείται σε ηλικία 6-9 μηνών και στην αίγα παρατηρείται σε ηλικία 4-6 μηνών. Η ενήβωση σχετίζεται με το βάρος των ζώων (το οποίο πρέπει να είναι το 40-60% του σωματικού βάρους των ενηλίκων) και με την ηλικία. Επηρεάζεται, επίσης, από γενετικούς παράγοντες (πρώιμες και όψιμες φυλές). Στις πρώιμες έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη, οπότε επέρχεται η ενήβωση νωρίτερα ενώ στις όψιμες έχουμε βραδύτερη ανάπτυξη και η ενήβωση επέρχεται αργότερα. Επίσης, αυτή επηρεάζεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (κλίμα), τη διατροφή και από την εποχή των τοκετών .
Η διάρκεια κυοφορίας και στα δύο είδη κυμαίνεται από 145-150 ημέρες. Αυτή επηρεάζεται από τη φυλή. το φύλο του εμβρύου, την εποχή, την πολυδυμία και την ηλικία. Ο αριθμός των γεννηθέντων αμνών ανά προβατίνα ή εριφίων ανά αίγα, δηλαδή ο συντελεστής πολυδυμίας κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 και είναι κατά μέσο όρο 1,35, δηλαδή από 100 τοκετούς γεννιούνται 135 αρνιά. Η αναπαραγωγική δραστηριότητα μετά τον τοκετό μπορεί να κυμαίνεται από 5 -20 εβδομάδες στις προβατίνες και από 5-30 εβδομάδες στις αίγες και επηρεάζεται από την εποχή του τοκετού, το θηλασμό, τη φυλή, τη διατροφή και τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Ο απογαλακτισμός των αμνών στα ποίμνια γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης γίνεται απότομα και όχι σταδιακά.
Η γαλακτική περίοδος των προβατίνων, δηλαδή η περίοδος από τον τοκετό μέχρι την παύση της γαλακτοπαραγωγής στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις της Δυτικής Μακεδονίας είναι κατά μέσο όρο 210 ημέρες και επηρεάζεται από την ηλικία, το γονότυπο, την εποχή των τοκετών και τις συνθήκες εκτροφής.
Η διάρκεια της γαλακτικής περιόδου στις αίγες κυμαίνεται από 32 έως 48
εβδομάδες και επηρεάζεται από την ηλικία, το γονότυπο, την εποχή των τοκετών και τις συνθήκες εκτροφής. Οι χαμηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας αίγες των ήκες εκτροφής.
Η άμελξη γίνεται με τα χέρια ή με τη βοήθεια αμελκτικών μηχανών. Ο αριθμός των ζώων που αρμέγονται με τα χέρια δεν υπερβαίνει τα 70 — 100/ώρα.
Αντίθετα, αυτά που αρμέγονται με την αμελκτική μηχανή ξεπερνούν τα 150 την ώρα και το γάλα είναι καλύτερης ποιότητας, αρκεί να τηρείται η σωστή λειτουργία του συστήματος άμελξης. Η εφαρμογή της μηχανικής άμελξης είναι δαπανηρή. Για να συμφέρει οικονομικά, ο αριθμός των ζώων που αρμέγονται με μηχανική άμελξη θα πρέπει να ξεπερνά τα 150 και η μέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή των ζώων να είναι πάνω από 150 kg/κεφαλή. Επίσης, η μηχανική άμελξη μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς ουσιαστικές δυσκολίες από τις εκτροφές ορεινού προβάτου και να λύσει προβλήματα που προκύπτουν από το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος των ποιμνίων, την έλλειψη των ποιμένων αμελκτών, την απαίτηση για βελτίωση της ζωής των κτηνοτρόφων και τηνυποχρέωση λήψης καθαρού γάλακτος (Σκαπέτας κ.ά., 2001).
Το πρόβειο κρέας που προσφέρεται για κατανάλωση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται κυρίως από σφάγια νεαρών ζώων ηλικίας 30 ημερών έως έξι μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε χώρας, την κύρια παραγωγική κατεύθυνση των ποιμνίων, τις μεθόδους εκτροφής, και τις συνθήκες της αγοράς. Στα αρνιά που εκτρέφονται κάτω από καλές συνθήκες ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης παρατηρείται από τον πρώτο μήνα μέχρι τον έκτο μήνα της ηλικίας τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αρνιών μετά τον τοκετό είναι το φύλο, η πολυδυμία και η διατροφή μετά τον απογαλακτισμό. Ο ρυθμός αύξησης του βάρους των αρνιών εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα του σιτηρεσίου που καταναλώνουν και τον γονότυπο (είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει τα όρια της ανάπτυξης τους). Στη χώρα μας το πρόβειο κρέας προσφέρεται συνήθως ως αμνός γάλακτος, δηλαδή σφάγια βάρους 8-10 kg. Η τάση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα σφάγια αρνιών να έχουν βάρος 13-22 kg, με εξαίρεση τις παραμεσόγειες χώρες. Η απόδοση σε σφάγιο ανέρχεται στο 55% περίπου, ενώ στα σφάγια του τύπου αμνού γάλακτος διακυμαίνεται μεταξύ 53 και 58%. Τα σφάγια αρρένων αμνών φέρουν τους όρχεις και στο κρεοπωλείο δεν γίνεται αφαίρεση λιπώδους ιστού.
Όπως είναι γνωστό, η διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αιγοπροβάτων στη χώρα μας. από το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) έως την Άνοιξη (Μάρτιο Απρίλιο), στηρίζεται σε συγκομιζόμενες χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η κάλυψη των αναγκών των ζώων αυτών στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη βοσκή και σε πολλές περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο στη βοσκή. Οι βοσκήσιμες εκτάσεις στη χώρα μας επειδή δεν λιπαίνονται και δεν ψεκάζονται με φυτοφάρμακα μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως οικολογικές ή βιολογικές, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
H αύξηση τον αριθμού των ζώων όσο και η αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των ζώων καθορίζεται από το γενότυπό τους και επηρεάζεται από την κατάσταση της υγείας τους και το περιβάλλον εκτροφής τους.
Ένα από τα πιο έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προβατοτρόφος είναι η διατροφή των ζώων, η οποία μετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και στην ποιότητα αυτών . Τις τελευταίες δεκαετίες που οι απαιτήσεις εκ μέρους των καταναλωτών για περισσότερα και καλύτερα ποιοτικώς τρόφιμα με χαμηλό κόστος η διατροφή παίζει σπουδαίο ρόλο.
Σημαντικό ρόλο στη διατροφή των αιγοπροβάτων οι εξής παράγοντες:
α) η διαιτητική αξία ζωοτροφών με μεγάλη οικονομική σημασία, όπως βαμβακόσπορος, βαμβακοπλακούς, στέμφυλα εσπεριδοειδών, στέμφυλα οινοποιίας, υποπροϊόντα αμυλοποϊίας, μελάσα, ελαιόφυλλα κ.τ.λ.,
β) η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων συντήρησης νωπών-ευπαθών ζωοτροφών, όπως ενσίρωση και ξήρανση, καθώς και βελτίωσης της θρεπτικής τους αξίας με διάφορα μέσα,
γ) η ανάπτυξη κατάλληλων σιτηρεσίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ζώων,δ) η εκτίμηση του επιπέδου διατροφής βοσκόντων ζώων και η διερεύνηση κάλυψης των αναγκών τους και
ε) η ανάπτυξη μεθόδων καλλίτερης αξιοποίησης της βοσκήσιμης ύλης και καλλίτερης διαχείρισης των βοσκοτόπων.
Με τη σωστή κατάρτιση του σιτηρέσιου, η παραγωγικότητα των ζώων θα ανέβει πάρα πολύ γιατί εφοδιάζει το ζώο με όλες τις θρεπτικές ουσίες και την ενέργεια που χρειάζεται για την συντήρησή του και τις ανάγκες παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και βελτιώνει την παραγόμενη ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων αφού επηρεάζει την υγεία των ζώων και δίνει μεγαλύτερη μακροβιότερη παραγωγικότητα
Θα πρέπει δε, σε κάθε περίπτωση, να επιλέγονται πρόβατα από ποίμνια ελεγχόμενα, τα οποία να διακρίνονται για τις υψηλές τους αποδόσεις και να τηρούναι, στην κατασκευή του στάβλου όλες τις προδιαγραφές μιας σωστής διαβίωσης των ζώων. Το σωστό σύστημα διατροφής, σε ποιότητα και ποσότητα ζωοτροφών, θα πρέπει να είναι διαφορετικό στα διάφορα στάδια της παραγωγής και αναπαραγωγής των ζώων.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με την πιστοποίηση ως βιολογικών κυρίως των εισαγόμενων πρωτεϊνούχων πρώτων υλών ζωοτροφών, καθώς και των εγχώρια παραγόμενοι παραπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών και καλλιεργειών. Επομένως η διατροφή θα είναι ανάλογη και με το στάδιο που βρίσκεται το ζώο
 • Κατά τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης, όταν η θρεπτική κατάσταση του ζώου διατηρείται καλή συντελεί στην μείωση της εμβρυϊκής θνησιμότητας, ενώ στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης, οπότε η πρόσληψη βοσκήσιμης ύλης είναι και περιορισμένη, συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης των εμβρύων. Κατά την διάρκεια της γαλουχίας τα ζώα "χάνουν" σωματικό βάρος που μπορεί όμως ν' ανακτηθεί αν κατά την περίοδο αυτή διατραφούν σωστά (π.χ. αύξηση της ξηράς ουσίας στο μέσο της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου). Το ποσοστό κάλυψης των αναγκών των ζώων από βόσκηση κυμαίνεται μόνον από 30 έως 50%, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής.
Στις πρώτες 30 ημέρες διατρέφεται με σιτηρέσιο συντήρησης + λιπαρά οξέα
Ενδεικτικά δίνεται η ακόλουθη σύνθεση ενός μίγματος: Καρποί δημητριακών 65%, πίτυρα 15%, βαμβακόπιτα 10%, σογιάλευρο 8%, αλάτι – μαρμαρόσκονη –βιταμίνες -ιχνοστοιχεία 2%.
 • . Διατροφή κατά τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης
Η διατροφή με σιτηρέσιο συντήρης πλούσιο σε ενέργεια έχει θετική επίδραση στον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων (πολυδυμία), ενώ η πρωτεΐνη δεν έχει και τόση σημασία. Σε ζώα με κανονικό σωματικό βάρος, χορηγούνται, για συντήρηση 550γρ. συμπυκνωμένο μείγμα με 14% πρωτεΐνη και 500γρ. άχυρο κατά ζώο. Στα αρμεγόμενα ζώα χορηγούνται επιπλέον 650γρ. συμπυκνωμένο μίγμα με 14% πρωτεΐνη για κάθε κιλό πρόβειου γάλακτος ή 500γρ. για κάθε κιλό αιγινού γάλακτος μαζί με 200γρ. χονδροειδή τροφή κατά ζώο.
 • Διατροφή από το 2ο μέχρι τον 3½ μήνα της εγκυμοσύνης
Όταν το βάρος των εγκύων ζώων θεωρείται κανονικό, τότε συστήνεται να τους προσφέρονται 600γρ. συμπυκνωμένης τροφής με 14% πρωτεΐνη και 500γρ. ποκαλάμης, ώστε να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες συντήρησής τους. Επίσης, να τους προσφέρονται 650γρ. ή 450γρ. συμπυκνωμένης τροφής και 150γρ. σανός για κάθε κιλό πρόβειο ή αιγινό γάλα, αντίστοιχα, στην περίπτωση που τα έγκυα ζώα παράγουν ακόμη γάλα.
Σε περίπτωση που τα έγκυα αιγοπρόβατα είναι παχιά, στόχος πρέπει να είναι το αδυνάτισμα τους με τον περιορισμό των πιο πάνω ποσοτήτων τροφής που χορηγούνται στα ζώα, έτσι που να χαθεί το λίπος που βρίσκεται στο χώρο του στομάχου και να δημιουργηθεί χώρος για την ανάπτυξη των εμβρύων και για την επιπλέον ποσότητα τροφής που χορηγείται κατά τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης.
 • Διατροφή κατά τις τελευταίες 45 μέρες της εγκυμοσύνης
Τις τελευταίες 45 μέρες της εγκυμοσύνης τα έγκυα αιγοπρόβατα έχουν ψηλές ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά στοιχεία, γιατί το έμβρυο σ' αυτό το στάδιο αποκτά το 85% του βάρους του, η πολυδυμία είναι ψηλή, ο μαστός αναπτύσσεται και αρχίζει η παραγωγή και σύνθεση του πρωτογάλακτος.
Λόγω του μεγέθους του εμβρύου, ο όγκος του στομάχου περιορίζεται, γι' αυτό αποφεύγεται η υπερβολική χρήση χονδροειδών τροφών ή τροφών που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στο στομάχι κατά το στάδιο αυτό. Τόσο οι χονδροειδείς όσο και η συμπυκνωμένη τροφή πρέπει να είναι καλής ποιότητας.
Για κυοφορία δύο εμβρύων δίνεται σιτηρέσιο 750γρ. καλής ποιότητας χονδροειδούς τροφής και 1150γρ. συμπυκνωμένο μείγμα με 16% πρωτεΐνη. Στην περίπτωση τριών εμβρύων, οι ποσότητες αυτές αυξάνονται κατά 15%, ενώ με ένα έμβρυο οι ποσότητες αυτές μειώνονται κατά 20%. Τονίζεται ότι κάθε αλλαγή σιτηρεσίου πρέπει να γίνεται σταδιακά και όχι απότομα για να αποφεύγονται διατροφικά προβλήματα (οξέωση) και να δίνεται χρόνος στους μικροοργανισμούς του στομαχιού του ζώου να προσαρμόζονται.
 • Διατροφή πριν τη γέννα
Το τάισμα ανά ημέρα που ταιριάζει καλύτερα στη περίοδο αυτή είναι :
 • 1- 1,5 κιλό σανός τριφυλλιού ή βρώμης, πλούσιος σε φύλλα και ψιλοκάλαμος (άριστη ποιότητα)
 • 0,5 -0,6 κιλά μίγμα γαλακτοπαραγωγής σε πέλλετς (άριστη ποιότητα). Το μίγμα γαλακτοπαραγωγής πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Φτιάχνεται από ποικιλία ζωοτροφών ( καλαμπόκι, κριθάρι, σόγια, μελάσα κ.λ.π.) για να εξασφαλίζεται η καλύτερη όρεξη του ζώου η οποία μειώνεται λίγο πριν και λίγο μετά τη γέννα.
 • Διατροφή μετά τη γέννα
Το ημερήσιο τάισμα που ταιριάζει καλύτερα τη περίοδο αυτή είναι:
 • 1- 1,5 κιλό σανός τριφυλλιού ή βρώμης
ή 4 - 5 κιλά γρασίδια βοσκής (6 - 7 ώρες σε καλή βοσκή)
 • 1 - 1,5 κιλό μίγμα γαλακτοπαραγωγής.
Όταν το ζώο βόσκει, καλό είναι να τρώει και μικρές ποσότητες από άχυρο.
Το μίγμα γαλακτοπαραγωγής σε πέλλετς , λόγω της θερμικής κατεργασίας του σε 70-80ο C, βοηθά στην αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και της τυροκομικής απόδοσης του γάλακτος. Οι προστατευμένες πρωτεΐνες που περιέχει, είναι αυτές που εξασφαλίζουν τη παραγωγή και τη ποιότητα . Η διατροφή των ζώων συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι τη περίοδο των επιβάσεων οπότε και χρειάζεται αλλαγή σιτηρεσίου με τονωτικές τροφές.
 • Διατροφή νεογέννητων αμνοερειφίων
Τα αρνιά και τα κατσίκια αφού καταναλώσουν το καλής ποιότητας πρωτόγαλα για 3 - 4 ημέρες, θα πρέπει από τη 2η εβδομάδα και μετά , μαζί με το μητρικό γάλα που θηλάζουν, να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό μίγμα απογαλακτισμού σε μικρά πελλετάκια καθώς και σανό αρίστης ποιότητας για κατανάλωση κατά βούληση.
Τα πελλετάκια και ο σανός μοιράζονται σε χώρο ξεχωριστό από τις μάνες ,όπου πρέπει να υπάρχουν και ποτίστρες με νερό.
Ο ρυθμός ανάπτυξης των αμνοεριφίων τη περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλός και η μετατρεψιμότητα της τροφής που τρώνε σε σωματικό βάρος είναι από 1 - 2 προς 1. δηλαδή για κάθε 1 - 2 κιλά τροφής που τρώνε βάζουν 1 κιλό ζώντος βάρους.
Αυτά τα νούμερα δικαιολογούν και την οικονομικότητα της διατροφής σε πελλετάκια. Αν συγκρίνουμε πόσο κοστίζουν τα 1 - 2 κιλά τροφής απογαλακτισμού που ξοδεύουμε σε σχέση με το 1 κιλό ζώντος βάρους που κερδίζουμε , θα δούμε ότι η σύγκριση αυτή είναι υπέρ του πρώτου
Ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να εξασφαλίσει, φυσικά ή τεχνικά, βοσκοτόπια. Τα πρόβατα είναι απαραίτητο να βγαίνουν στη βοσκή για μερικές ώρες κάθε ημέρα διότι:
 • Γυμνάζονται και έτσι γίνονται ανθεκτικά στις ασθένειες και αυξάνει η μακροζωία τους.
 • Συμπληρώνονται εκεί οι διατροφικές τους ανάγκες.
 • Στη βοσκή τα ζώα έχουν την ευκαιρία να βρουν χημικά στοιχεία και βιταμίνες που πιθανόν να λείπουν από το έτοιμο σιτηρέσιο.
 • Bελτιώνεται η ποιότητα του γάλακτος εξαιτίας των αρωματικών φυτών που συναντώνται στη βοσκή.
 • Δίνεται η ευκαιρία στον εκτροφέα να αερίσει να καθαρίσει και να απολυμάνει το στάβλο.
 • Φεύγει από τα ζώα το στρες που προκαλεί ο κλειστός χώρος. Είναι το στρες ένας σημαντικός παράγων που καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό την υγεία, την μακροζωία, την αναπαραγωγή και την παραγωγικότητα όλων των αγροτικών ζώων. Ιδιαίτερα δε των προβάτων που θεωρούνται ως ζώα πολύ ευαίσθητα.
Οι παραγωγοί που πωλούν το γάλα σε τοπικά τυροκοµεία επηρεάζονται κυρίως από τις προσωπικές σχέσεις, έχουν µέτρια παραγωγή γάλακτος, είναι µεσήλικες, έχουν µεγάλα ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 61% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι στο µέσο όρο.
Οι παραγωγοί που χρησιµοποιούν το εργοστάσιο του συνεταιρισµού για τη διάθεση του γάλακτος επηρεάζονται κυρίως από την τιµή πώλησης, είναι µέτριας δυναµικότητας παραγωγοί, είναι νέοι σε ηλικία, έχουν µεγάλα ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 61% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι επίσης στο µέσο όρο.
Οι παραγωγοί που προτιµούν να διαθέτουν το γάλα στις µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες έχουν µονάδες µεγάλης δυναµικότητας, είναι µέσης ηλικίας, έχουν µεγάλα ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 61% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι πάνω από το µέσο όρο.
Τέλος οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν το γάλα για ιδιωτική κατανάλωση επηρεάζονται από την ποσότητα του παραγομένου γάλακτος, είναι µικρής δυναμικότητας, µεγάλης ηλικίας, έχουν µικρό ποίµνιο, διαθέτουν λιγότερο από 30% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι κάτω από το µέσο όρο.
Η προβατοτροφία δεν επηρεάζεται μόνο από τις τεχνικές εξελίξεις, αλλά και από ποικίλους άλλους, κυρίως, οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι:
(α) οι εξελίξεις στη ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων,
(β) οι εξελίξεις στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά,
(γ) η ακολουθούμενη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονομική πολιτική.
Επομένως, η Πολιτεία, οι Γεωτεχνικοί και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, πρέπει να συμπαρασταθούν στις προσπάθειες των προβατοτρόφων για αύξηση της παραγωγικότητας των ποιμνίων τους και, κατ' επέκταση, του εισοδήματος και του βιοτικού τους επιπέδου.
Ο καλύτερος τρόπος διάχυσης επιστημονικών γνώσεων στους προβατοτρόφους είναι η εγκαθίδρυση πρότυπων προβατοτροφικών μονάδων και η παρακολούθησή τους με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο να περιλαμβάνει
(α) αποτύπωση και ανάλυση, με ζωοτεχνικά και οικονομικά κριτήρια, της επιχείρησης
(β) η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα,
(γ) η παρακολούθηση της πορείας της μονάδας για τουλάχιστον μία παραγωγική περίοδο,
(δ) η αποτύπωση και ανάλυση της νέας κατάστασης,
(ε) η σύγκριση των νέων δεδομένων με τα αρχικά.
 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.