Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Η θρέψη των φυτών στις θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες

Όταν πρόκειται για τη θρέψη των φυτών, τόσο οι υπαίθριες όσο και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες χρειάζονται γενικά τα ίδια θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες σημαντικές διαφορές στις τεχνικές που απαιτούνται για κάθε περίπτωση.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιες καλλιέργειες αναπτύσσονται στο ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο, με μερικούς από αυτούς το κλίμα της ευρύτερης περιοχής, ο διαθέσιμος χώρος κ.α.

Όποια και αν είναι η τελική επιλογή, υπάρχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές στις τεχνικές για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον τύπο και την ποσότητα της θρεπτικής ουσίας που εφαρμόζεται και σε ποιά συχνότητα αυτή εφαρμόζεται. Υπάρχουν διάφορα θέματα που συνιστούν διάφορες αλλαγές και προσαρμογές στα προγράμματα θρέψης μιας καλλιέργειες όταν αυτή αναπτύσσεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Το έδαφος και άλλα μέσα ανάπτυξης των καλλιεργειών

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα ίδια τα θρεπτικά συστατικά, ας δούμε τα διάφορα μέσα ανάπτυξης των καλλιεργειών και το έδαφος, καθώς επηρεάζουν άμεσα τη θρέψη των φυτών.

Αν και η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από καλλιέργειες που αναπτύσσονται στο έδαφος στο ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο δε διαφέρει, τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών που παραμένουν διαθέσιμα για τα φυτά σε κάθε περίπτωση, όντως διαφέρουν.

Είναι γεγονός πως από τη στιγμή που τα υπαίθρια εδάφη είναι μέσα που δύσκολα διαπερνώνται από τα θρεπτικά συστατικά, οι θρεπτικές ουσίες τείνουν να παραμένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα στα εδάφη.

Όταν τα εδάφη αυτά περιέχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο, τα θρεπτικά συστατικά δεν εκπλένονται τόσο γρήγορα.

Επίσης, τα ριζικά συστήματα των φυτών βρίσκονται κάτω από το έδαφος, έτσι ώστε η βαρύτητα να διατηρεί την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά.

Ωστόσο, στην περίπτωση που η υπαίθρια καλλιέργεια αναπτύσσεται σε ανυψωμένες δομές χώματος (σαμαράκια), τότε υπάρχει πιθανότητα να απαιτούνται κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα θρέψης από τη στιγμή που αυτά τα ανυψωμένα επίπεδα εδάφους προκαλούν μεγαλύτερη έκπλυση των θρεπτικών συστατικών.

hydropony

Τα μέσα ανάπτυξης των καλλιεργειών των θερμοκηπίων γενικά δεν έχουν τα σωματίδια άμμου, ιλύος και αργίλου που συνθέτουν το υπαίθριο χώμα και αυτό έχει πραγματικόαντίκτυπο στην εφαρμοζόμενη θρέψη.

Τα μέσα καλλιέργειας των εσωτερικών χώρων, συχνά διαπερνώνται εύκολα από τα διάφορα θρεπτικά συστατικά. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη αποστράγγιση, καθώς και μια επιταχυνόμενη αραίωση και έκπλυση των θρεπτικών ουσιών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να αποκαλύψει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή  θρεπτικών σκευασμάτων βραδείας απελευθέρωσης.

Τα ριζικά συστήματα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι πάντα πιο ανεπτυγμένα,έτσι ώστε η βαρύτητα να επιταχύνει την έκπλυση των θρεπτικών συστατικών. Όλα τα παραπάνω που μόλις περιγράφτηκαν μαζί με την μεγάλη διαπερατότητα των καλλιεργητικών μέσων από τα θρεπτικά συστατικά, καταλήγουν σε θρεπτικά συστατικά που δεν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο καλλιεργητικό μέσο αλλά απορρέουν.

Επίσης, όσον αφορά στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα διάφορα μέσα καλλιέργειας διαφέρουν και μεταξύ τους. Αναφερόμαστε χαρακτηριστικά σε διαφορετικούς βαθμούς και ρυθμούς κατακράτησης νερού μεταξύ των μέσων κάτι που σαφώς και άμεσα επηρεάζει το είδος θρέψης.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Οι περισσότερες υπαίθριες καλλιέργειες καθώς αναπτύσσονται θα λάβουν περισσότερηφωτοσυνθετική ενεργή ακτινοβολία (PAR) σε σχέση με τις θερμοκηπιακές.

Υπάρχουν, βεβαίως, κάποια πολύ ανεπτυγμένα και εξελιγμένα τεχνητά συστήματα φωτισμού διαθέσιμα, που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υποκαταστήσουν τη φυσική ηλιακή ακτινοβολία. Παρ’όλα αυτά όμως στην  περίπτωση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, μπορεί να είναι ωφέλιμο να διαμορφώσουμε ένα μείγμα θρεπτικών ουσιών που προωθεί τη σύνθεση χλωροφύλλης.

Θυμηθείτε ότι η χλωροφύλλη είναι η κινητήριος δύναμη της φωτοσύνθεσης.

Επίσης, τα περισσότερα υπαίθρια εδάφη δέχονται τις επιδράσεις της βροχής, του ανέμου, των ζώων και κάθε άλλη πλευρά της φύσης. Εξαιτίας αυτού, το υπαίθριο χώμα είναι γενικά φορτωμένο με πολλά μεταλλικά και θρεπτικά στοιχεία. Ωστόσο, η ποσότητα αυτών των φυσικά διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών ποικίλλει τόσο πολύ, ώστε να είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τη σύνθεση και τη φύση του εδάφους όπου και καλλιεργείτε πριν αποφασίσετε ποιά θρεπτική φόρμουλα θα χρησιμοποιήσετε.

Θρεπτικές φόρμουλες για θερμοκηπιακές καλλιέργειες και για υπαίθριες

Σε γενικές γραμμές, τα ίδια θρεπτικά συστατικά απαιτούνται τόσο σε μία υπαίθρια όσο και σε μια θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

Λόγω όμως της περισσότερο έντονης έκπλυσης των θρεπτικών συστατικών στην περίπτωση των περισσότερων θερμικηπιακών-υδροπονικών καλλιεργειών, θα πρέπει οι ρυθμοί παροχής θρεπτικών συστατικών σε αυτήν την περίπτωση να είναι πιο έντονοι έως 2-3 φορές.

Πρόκειται για μια τυπική εκτίμηση της εξάντλησης των θρεπτικών συστατικών η οποία και δεν είναι συγκεκριμένη βάσει κάποιας μεθόδου. Ωστόσο, τα εσωτερικά συστήματα ανακύκλωσης είναι διαφορετικά.

Δεδομένου ότι είναι φυσιολογικό να ανανεώνετε τη δεξαμενή νερού και να επαναφέρετε τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών σε αυτά τα συστήματα, αυτό επηρεάζει επίσης τη συχνότητα και την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που πρέπει να προσθέσετε.

Εάν τα θρεπτικά συστατικά που εφαρμόζονται στην καλλιέργειά σας ανακυκλώνονται από το αναπτυσσόμενο σύστημα, τότε η απομάκρυνσή τους θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των εγκαταστάσεων και στην απαίτηση έκπλυσης του συστήματος. Το πιο σίγουρο είναι ότι τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών θα μειωθούν πολύ ταχύτερα σε μη ανακυκλούμενα υδροπονικά συστήματα και έτσι θα χρειαστούν πιο συχνά θρεπτικά συστατικά.

Οι παρασκευαστές των λιπασμάτων παρέχουν συστάσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμαεφαρμογής των σκευασμάτων καθώς επίσης κάποιοι δίνουν οδηγίες εφαρμογήςαναλόγως της φύτευσης στο έδαφος, σε ανυψωμένο επίπεδο εδάφους κ.α.

Όλες αυτές οι πολλαπλές πληροφορίες και συστάσεις πάραυτα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στον καλλιεργητή…

greenhouse

Τελικά τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει καλά ο παραγωγός για να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα θρέψης;

Η διήθηση και ο βαθμός αποστράγγισης στο εκάστοτε μέσο καλλιέργειας αποτελούν το κλειδί για την επιλογή του σωστού λιπάσματος για την καλλιέργειά σας καθώς και τουσωστού χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής του.

Στην περίπτωση που κάποιο μέσο ανάπτυξης έχει μεγαλύτερο βαθμό διήθησης, η χρήση ενός λιπάσματος βραδείας απελευθέρωσης μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την καλλιέργεια. Μερικά από αυτά τα λιπάσματα αργής απελευθέρωσης γίνονται με επικάλυψη της θρεπτικής ουσίας. Ένα πολύ λεπτό στρώμα πλαστικής μεμβράνης εμποτίζεται με παράγοντα απελευθέρωσης και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την επικάλυψη ενός κόκκου λιπάσματος.

Αυτό στη συνέχεια επιβραδύνει την απελευθέρωση αυτού του κόκκου, επιτρέποντας διάφορους χρόνους απελευθέρωσης μετά την εφαρμογή. Τα περισσότερα από αυτά τα λιπάσματα απελευθερώνονται αργά με την κατάλληλη θερμοκρασία και με τη βοήθεια του νερού.

Σε αναπτυσσόμενα μέσα που ποτίζονται συχνότερα, αυτό θα προκαλέσει την ταχύτερη απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών, πράγμα που είναι επωφελές.

Επίσης, ορισμένα θρεπτικά συστατικά αλλάζουν κατάσταση κατά την έκθεσή τους στο έδαφος ή σε διάφορα άλλα μέσα καλλιέργειας. Το ασβέστιο, ο φώσφορος και το μαγνήσιο ιζηματοποιούνται ταχύτερα από κάποια άλλα θρεπτικά συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι μετατρέπονται από τη μορφή ιόντων τους (άλατα), τα οποία είναι διαθέσιμα στο φυτό, σε στερεά ή άλλες μορφές που δεν είναι διαθέσιμες για το φυτό. Αν έχετε δημιουργήσει ένα ζωντανό έδαφος / μέσον, όπου η ωφέλιμη μικροβιακή δραστηριότητα είναι έντονη και υπαρκτή, τότε αρκετά εύκολα, οι ωφέλιμοι οργανισμοί θα βοηθήσουν στη μετατροπή της μη ιοντικής μορφή ενός θρεπτικού συστατικού πίσω σε αυτή τη μορφή την οποία το φυτό μπορεί να προσλάβει.

Οι πρωταρχικές διαφορές μεταξύ θρεπτικών συστατικών που αφορούν υπαίθριες ή θερμοκηπιακές καλλιέργειες διαφορετικών μέσων ανάπτυξης,  θα πρέπει να είναι η ικανότητά τους να αντισταθμίζουν τις διαφορές στα ποσοστά διήθησης των καλλιεργούμενων μέσων ή του εδάφους και τις προκύπτουσες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Γνωρίζοντας αυτό ο καλλιεργητής θα μπορέσει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από την καλλιέργειά του.

Πηγή:blog.farmacon.gr

 

Γ. Καρασμάνης : Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα και όχι αδιαφορία θέλουν οι ροδακινοπαραγωγοί

Ο βουλευτής Πέλλας της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, προέβη σήμερα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με τη δραματική κατάσταση που βιώνουν φέτος οι Έλληνες ροδακινοπαραγωγοί :

«Αφημένοι στην τύχη τους βρίσκονται φέτος οι ροδακινοπαραγωγοί μας, εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντιμετωπίζοντας, από την αρχή της φετινής εμπορικής περιόδου, την κατακόρυφη πτώση των τιμών στα επιτραπέζια ροδάκινα, σημαντικές ζημιές στην παραγωγή τους από αλλεπάλληλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα (καύσωνες, χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις κ.α.) και τη μειωμένη ζήτηση για το προϊόν τους, βιώνουν τη χειρότερη από πλευράς εισοδήματος χρονιά των τελευταίων δεκαετιών.
Και έχουν, εδώ και δύο μήνες, μια κυβέρνηση και μια πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κατάσταση αφασίας, να αδιαφορεί παντελώς για την κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται ο κλάδος του ροδάκινου. 
Αρκούμενη σε αόριστες εξαγγελίες του τύπου ότι, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χορήγηση κοινοτικής αποζημίωσης ή de minimis – και παρά τις δεσμεύσεις της δεν το έπραξε ούτε σε αυτό το συμβούλιο της τρέχουσας εβδομάδας, ενώ γνωρίζει ότι τον Αύγουστο διακόπτει τις εργασίες του – ή θα στηρίξει το εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών μέσω ΠΣΕΑ – παραγνωρίζοντας ότι τα ΠΣΕΑ αποζημιώνουν μόνο φυσικές καταστροφές – εξακολουθεί να αφήνει τους ροδακινοπαραγωγούς εντελώς αβοήθητους. 
Και να πει κανείς ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Υπενθυμίζω πως σε ανάλογη περίπτωση, το καλοκαίρι του 2014, όταν ο κλάδος του ροδάκινου πλήττονταν από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και το μετέπειτα ρωσικό εμπάργκο στις εξαγωγές κοινοτικών αγροτικών προϊόντων, εμείς ως κυβέρνηση είχαμε λάβει άμεσα δέσμη μέτρων, μεταξύ των οποίων :
• Ενεργοποιήσαμε τις Ομάδες Παραγωγών ροδάκινων για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά και τη λειτουργία της απόσυρσης.
• Αυξήσαμε την κατανάλωση σε όλα τα ξενοδοχεία, και τουριστικά καταλύματα της χώρας σε συνεργασία με τον τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Με αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας: 
• Εντάξαμε το ροδάκινο στο καθημερινό σιτηρέσιο των μονάδων του Στρατού, της Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
• Το εντάξαμε επίσης στο ημερήσιο σιτηρέσιο όλων των νοσοκομειακών μονάδων και ιδρυμάτων της χώρας.
Θέσαμε, επίσης, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας το θέμα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, αλλά και επανειλημμένα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τις άλλες ροδακινοπαραγωγικές χώρες μέλη της Ένωσης στις 6 Ιουλίου καταθέσαμε κοινό υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά πετύχαμε την καταβολή στους Έλληνες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών αποζημιώσεων 33 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συντάξαμε και ολοκληρώσαμε το φάκελο για την διεκδίκηση επιπλέον 60 εκατ. ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων στον κλάδο. Ενισχύσεις, που η τωρινή κυβέρνηση ουδέποτε, εδώ και δυόμιση χρόνια, διεκδίκησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πάντα με γνώμονα τη στήριξη των παραγωγών και του οικογενειακού τους εισοδήματός, ώστε να συνεχίσουν την καλλιέργεια, να παραμείνουν στην ύπαιθρο χώρα και να στηρίξουν την οικονομία της περιφέρειας και την κοινωνική συνοχή.
Είναι όλα αυτά που θα πληγούν εάν η σημερινή κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίσει την αδιαφορία της και «σφυρίζει αδιάφορα» μπροστά στα προβλήματα των ροδακινοπαραγωγών.

Εκτός αποζημιώσεων οι γνωστές ποικιλίες Big Top και Royal Glory;

Μετά τις ανακοινώσεις βουλευτών για τις αποζημιώσεις που πρόκειται να δοθούν μέσα από το Deminimis στους ροδακινοπαραγωγούς και τα ποσά ανά καλλιέργεια(Συμπύρηνα 65 ευρώ, Νεκταρίνια 120 ευρώ και επιτραπέζια ροδάκινα 115 ευρώ) δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημα γνωστές οι ποικιλίες που αποζημιώνονται. Οι δηλώσεις που έγιναν αφορούσαν 133.000 στρέμματα και όπως ανακοίνωσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη και Ιωάννης Σηφάκης, τελικά αποζημιώνονται 94.412 στρέμματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας εκτός της λίστας των ποικιλιών που αποζημιώνοται βρίσκονται οι γνωστές σε όλους Big Top(Νεκταρίνια) και η Royal Glory (Επιτραπέζια ροδάκινα).

 

 

 

Ψαράς έπεσε νεκρός από τσιμπήματα μελισσών που απελευθερώθηκαν από φορτηγό μετά από τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19-07-2018) στην παραλία της Αμαρύνθου...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν προς Ερέτρια βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε σταθμευμένο μελισσοκομικό φορτηγό, το οποίο ήταν γεμάτο με δεκάδες κυψέλες. 

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 30χρονος οδηγός και η 22χρονη συνοδηγός του ΙΧ, ενώ έσπασαν και αρκετές κυψέλες με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί σμήνος μελισσών στη γύρω περιοχή.

Δυστυχώς εκείνη την ώρα βρισκόταν στη παραλία και ψάρευε ένας 74χρονος άνδρας, ονόματι, Θανάσης Λαγός, ο οποίος δέχτηκε αρκετά τσιμπήματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να υπέστη ισχυρό αλλεργικό σοκ από τα τσιμπήματα των μελισσών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαφανούν κατά την νεκροψία που θα διενεργηθεί.
 
Πηγή:eviazoom.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.