Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Η μέλισσα και το περιβάλλον

Η καθιέρωση της 20ης Μαΐου κάθε έτους ως «Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας» μετά από ψήφισμα του ΟΗΕ ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν τα κράτη-μέλη του Οργανισμού για να αφυπνίσουν τον κόσμο για τη σημασία του εντόμου «μέλισσα».

Των Αθανασίου Αντωνόπουλου και Ευάγγελου Παπά 
Υποψηφίων διδακτόρων μελισσοκομίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η μέλισσα είναι ένα κοινωνικό έντομο που μπορεί να υπάρξει μόνο ως μέλος της κοινωνίας του, του μελισσιού. Η μέλισσα δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός κοινωνίας για πολλές ώρες ακόμη και αν έχει στη διάθεσή της τροφή και νερό. 

Η μέλισσα εμφανίζει αρμονική ισορροπία στο εσωτερικό της κοινωνίας της. Συμβάλλει στην επικονίαση των φυτών, παρέχοντας το ένα τρίτο της τροφής του ανθρώπου, με τη μορφή φρούτων και λαχανικών και δίνει χρώμα στη φύση με την ύπαρξη χιλιάδων ανθέων. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 80-90% της παραγωγής πολλών δένδρων και φυτών μεγάλης καλλιέργειας οφείλεται στη μέλισσα. Παρότι υπολογίζεται ότι υπάρχει οικονομικό όφελος 150 φορές μεγαλύτερο από την επικονίαση των φυτών συγκριτικά με τη συνολική αξία των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων που παράγονται, δε δίδεται η πρέπουσα προσοχή στη συμβολή της μέλισσας στην επικονίαση των ανθέων. Παράλληλα, εκτός από το μέλι, παράγει πλήθος προϊόντων, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, πρόπολη, κερί και δηλητήριο. Επιπλέον, η βιοποικιλότητα των φυτικών ειδών στηρίζεται στη συνέργεια των μελισσών. Ο κόσμος του μελισσιού μέχρι σήμερα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως από τους ερευνητές.

Η ελληνική μυθολογία αναφέρεται όχι μόνο στη μέλισσα, ως θεότητα αλλά και στην αξία των μελισσοκομικών προϊόντων. Σε προϊστορικά σχέδια, απεικονίζεται η συλλογή μελιού από τον άνθρωπο. Η μελισσοκομία ως ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει από την πρώιμη αρχαιότητα. Η τέχνη της μελισσοκομίας είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια, με αρχαιότερο πρόσωπο τον μυθικό Αρισταίο, στη συνέχεια έχουμε αναφορές από τα έπη του Ομήρου στο μέλι σαν μία από τις κύριες τροφές καθώς και κατά τις ανασκαφές στην Φαιστό έχουν βρεθεί πήλινες κυψέλες, οι οποίες ανήκουν στην Μινωική εποχή. Ο Ιπποκράτης και ο Δημόκριτος προτείνουν το μέλι ως φάρμακο. Ο Αριστοτέλης μελέτησε την κοινωνία του μελισσιού. Η εύρεση πλήθους νομισμάτων (Κέα, Σίκινος,Έφεσος) και αμφορέων που απεικονίζουν τη μέλισσα ή τον Αρισταίο, αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που είχε η τέχνη της μελισσοκομίας για την οικονομική ζωή των προγόνων μας. 

Παλαιότερα όσοι είχαν ενασχόληση με τη μελισσοκομία ήταν κυρίως φυσιοδίφες, γεωργοί και κάποιοι ερασιτέχνες. Όμως, από το έτος 1852 και μετά με την χρησιμοποίηση της σύγχρονης κυψέλης Langstroth και του πλαισίου Hoffman, η μελισσοκομία σταδιακά πήρε τη σημερινή της μορφή καθώς πολλοί αμερικανοί μελισσοκόμοι εξελίχθηκαν από ερασιτέχνες ή αγρότες σε επαγγελματίες μελισσοκόμους. 

Στις μέρες μας, όμως, η μέλισσα κινδυνεύει. Ως πιθανές αιτίες αναφέρονται: η μείωση των ενδιαιτημάτων, τα γεωργικά φάρμακα, τα παράσιτα, τα παθογόνα και η κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό το λόγο καθίσταται αναγκαία η κινητοποίηση του κόσμου για τις ωφέλειες της μέλισσας στη ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να υπάρχουν συνέργειες για την λήψη μέτρων πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, τόσο για το οικοσύστημα, όσο και για τον άνθρωπο. Η μελισσοκομία είναι από τις ελάχιστες ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες που είναι φιλική προς το περιβάλλον και συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κομφούζιο - Ανακοίνωση σχετικά με των Ενδικοφανών Προσφυγών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 4197/20.04.2017 (ΦΕΚ1522/Β’/04.05.2017 ΑΔΑ 65ΑΗ4653ΠΓ-9ΕΔ)Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης εκκαθάρισης στους δικαιούχους της Δράσης 10.01.08, του Μέτρου 10, «Εφαρμογή της Μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για το έτος 2017. Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής πρώτης εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω ΥΑ, οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 31.05.2018 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 13.06.2018, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. 

Εφόσον η ενδικοφανής προσφυγή αφορά σε ευρήματα που προκύπτουν από τα παραστατικά και στοιχεία αυτών, μετά την υποβολή αυτής και εντός προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος υποβολής προσφυγών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τροποποιήσει και τη σχετική εγγραφή των παραστατικών, σύμφωνα με τα αναρτημένα παραστατικά, μπαίνοντας στην καρτέλα «Υποβολή Παραστατικών» και κάνοντας αναθεώρησήτης. Η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου η ενδικοφανής προσφυγή να έχει αποτέλεσμα. 

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάλεσμα του Δήμου Βέροιας για συγκέντρωση γάλακτος μακράς διαρκείας και ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος (World Milk Day) εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, για να αναδείξει την τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ και η σχετική εκδήλωση καθιερώθηκε το 2001.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γάλακτος σας προσκαλεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου από τις 10:00π.μ. έως τις 14.00μ.μ. να συγκεντρώσουμε γάλα μακράς διαρκείας στο Δημαρχείο της Βέροιας, στην οδό Μητροπόλεως 44 στο ισόγειο του κτιρίου.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενών συμπολιτών μας οι οποίοι ωφελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας.

Η θέση της Ε.Κ.Ε. για το κομφούζιο

Η Ελληνική Κομπόστα πρέπει να αποτελεί συνώνυμο της Ποιότητας.

Το ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ δοκιμάστηκε στο Βιομηχανικό Ροδάκινο πριν από 15 χρόνια.
Από τότε, αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή του γίνεται όλο και πιο απαραίτητη,
για ροδάκινα καθαρά από προσβολές εντόμων αλλά κι από υπολείμματα χημικών.
Για ροδάκινα που προστατεύονται σωστά από τη Μονίλια – πριν τις βροχές - και δεν εκβιάζουν τον παραγωγό να τα συγκομίζει άγουρα, πράσινα και μικρά.

Με την εφαρμογή του Κονφούζιο μειώνεται το κόστος παραγωγής, ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και βελτιώνεται η ποιότητα. Κερδίζουν όλοι.

Για 5 χρόνια τουλάχιστον, η εφαρμογή του θα χρηματοδοτείται κατά 100% από ευρωπαϊκά ταμεία. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία που, πέρα από τα άλλα, θα φέρει δεκάδες γεωπόνους στα κτήματα για να βελτιωθούν οι παραγωγικές δυνατότητες και να μειωθούν τα κόστη.

H δέσμευση των προμηθευτριών εταιριών προς τους συνεταιρισμούς, διασφαλίζει ότι η κράτηση του κόστους για τους δικαιούχους του ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ θα γίνει μετά την πληρωμή της προκαταβολής (85% μέχρι τέλη Νοέμβρη) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από αυτά, οι βιομηχανίες κομπόστας – μέλη της ΕΚΕ, καλούν ΟΛΟΥΣ τους ροδακινοπαραγωγούς για καθολική εφαρμογή του ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ ώστε να πετύχουμε τα μέγιστα οφέλη.

Η ΕΚΕ υποστηρίζει την εφαρμογή του ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ

  • με την απόλυτη προτεραιότητα παραλαβής των ποιοτικών ροδάκινων τα οποία θα προέρχονται από παραγωγούς που εφαρμόζουν το ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ.
  • με την υποστήριξη από τις βιομηχανίες - μέλη της, του χρηματοοικονομικού κόστους των συνεταιρισμών που δημιουργείται από την πληρωμή της προκαταβολής μέχρι την εξόφληση της αποζημίωσης (15%).

Η ποιότητα και τα χαμηλά κόστη είναι ζητούμενο από τις αγορές και όρος επιβίωσης για όλους μας.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.