Τίτλοι:
Ζωγραφιά Τσιμπούρη

Ζωγραφιά Τσιμπούρη

URL Ιστότοπου:

Πανελλήνιες 2022: Έχετε αμφιβολίες για τη βαθμολογία σας; Πώς μπορείτε να δείτε το γραπτό σας

Ένα φαινόμενο, που παρατηρείται κάθε χρόνο, δηλαδή το παράπονο και την αμφιβολία μαθητών ότι αδικήθηκαν κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης τους, στις πανελλήνιες εξετάσεις, προσπαθεί να καλύψει ο νόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να δουν τα γραπτά τους.Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι ή οι γονείς τους μπορούν αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση να δουν σε φωτοτυπία το γραπτό τους και να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις τους. Δεν μπορούν όμως να βγάλουν φωτογραφίες ή βίντεο το γραπτό τους, ούτε και να πάρουν φωτοτυπία του τετραδίου τους. Σημειώνεται ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρών είναι ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ μετά την λήξη της επίδειξης ο υποψήφιος πρέπει να υπογράψει στην αίτηση, που έχει υποβάλει, ότι έλαβε γνώση του γραπτού του.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Πόσο στοιχίζουν τα παράβολα

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

πηγή:https://www.ethnos.gr

Αλλάζουν όλα με το pet.gov.gr και το Mypet–pass: Τι είναι και τι θα περιλαμβάνει το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Αλλάζουν όλα για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με την ευζωία αδέσποτων και δεσποζόμενων τετράποδων, τα οποία θα βρουν τη θέση τους στο... gov.gr όπου στο υποσύστημα της ψηφιακής υπηρεσίας pet.gov.gr, θα «στεγαστούν» όλες οι σχετικές πληροφορίες, δικαιολογητικά, αποθετήρια διαβατηρίων, αλλά και ο ιατρικός φάκελος κάθε ζώου.Ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας, μάλιστα, που θα αφορά τα δικά τους ζώα θα είναι προσβάσιμο και από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι θα αυθεντικοποιούνται στο σύστημα, ενώ μέσω της ειδικής εφαρμογής mypet app θα μπορούν να εισέρχονται σ΄αυτό και από το κινητό τους τηλέφωνο.

Δεδομένης μάλιστα της εξοικείωσης του πληθυσμού με την έννοια του... pass εισάγεται και ο θεσμός του Mypet–pass με στόχο να διευκολύνεται η κινητικότητα των πολιτών με τα ζώα τους.

«Όχημα» για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων είναι το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), το οποίο θα αναπτυχθεί το προσεχές 18μηνο. Τις προηγούμενες μέρες βγήκε στον αέρα από την Κοινωνία της Πληροφορίας ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπτυξή του στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τη συντήρηση του συστήματος, ανέρχεται στο ποσό των 3,12 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερομένων να έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου και τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να ειναι 18μηνη.

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) θα αποτελέσει τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς και θα περιλαμβάνει:

 • Το ΥποΜητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία ιδιοκτητών και ζώων από τα γεγονότα ζωής έως το ψηφιακό τους βιβλιάριο, κλπ.

 • Το ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων όπου θα καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα ή με έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

 • Το ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς όπου θα καταγράφονται όλα τα καταφύγια ζώων συντροφιάς που διατηρούν οι δήμοι, οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι δήμων και οι διαδημοτικές συνεργασίες, τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ιδιώτες φιλόζωοι, εφόσον τα καταφύγια είναι αδειοδοτημένα ή πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

 • Το ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων όπου καταγράφονται οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών.

 • Την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς όπου θα καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, τη φωτογραφία, την περιγραφή, τα στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.

 • Το ΥποΜητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς όπου θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, καθώς και τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για εθελοντική αιμοδοσία.

 • Το Αποθετήριο διαβατηρίων που διανέμονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο στους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους με σκοπό τη διάθεσή τους στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές του νέου πλαισίου είναι η υποχρέωση στείρωσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, η οποία αν και επρόκειτο να ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο ώστε τα σχετικά πρόστιμα να αρχίσουν να επιβάλλονται από τον Σεπτέμβριο του 2022, τελικώς η υποχρεωτική ισχύς της μεταφέρθηκε αόριστα στο μέλλον και συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του Μητρώου για τα Ζώα Συντροφιάς, ο διαγωνισμός για το οποίο μόλις δημοσιεύτηκε.

Με την ολοκλήρωση του Μητρώου, πάντως, η σχετική υποχρέωση θα εφαρμοστεί και στους ιδιοκτήτες θα δίνεται η δυνατότητα είτε να στειρώσουν το ζώο τους είτε να αποστείλουν έναντι παραβόλου 150 ευρώ, δείγμα γενετικού υλικού στο υπό ίδρυση Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων η δημιουργία του οποίου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) θα επιχορηγηθεί με 2 εκατομμύρια ευρώ.

Με στόχο μάλιστα να ενθαρρυνθεί τόσο η σήμανση όσο και η καταχώριση των ζώων στο Μητρώο, η στείρωση, αλλά και η υιοθεσία, στον νόμο προβλέπεται η παροχή κινήτρων από τους δήμους στους πολίτες.

Για το λόγο αυτό το Μητρώο θα διαθέτει υποσύστημα διαχείρισης κινήτρων ώστε οι δήμοι να μπορούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα είτε:

 • μέσω διατακτικών («voucher») στους δημότες ή κατοίκους τους ή άλλων αντίστοιχων κινήτρων

 • με μείωση έως 10% των δημοτικών τελών ανά έτος για τους ιδιοκτήτες στειρωμένων, σημασμένων και καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων.

Στην κατεύθυνση αυτή το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει και να εξάγει τον οικονομικό αντίκτυπο κάθε κινήτρου.Επίσης βάσει του νόμου το ΕΜΖΣ θα διαλειτουργεί και με το «Μητρώο παραβατών», το ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα των κατά τόπον Εισαγγελέων και στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων. Η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό αποκλείει τη δυνατότητα καταχώρησής του στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου ευζωίας ζώου για λογαριασμό νομικού προσώπου.

ζωα

Τι είναι το mypet.gov.gr

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μπορούν να εισέρχονται και οι ιδιοκτήτες ζώων, ενώ οι υπηρεσίες που θα παρέχει είναι η ταυτοποίηση QR ζώου, η Ψηφιακή Υπηρεσία δήλωσης μεταβίβασης δεσποζόμενου ζώου μεταξύ ιδιωτών, η υπηρεσία ανακοίνωσης θανάτου δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, η υπηρεσία απώλειας, δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, η υπηρεσία εύρεσης, δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, η υπηρεσία ανακοίνωσης πιθανής εύρεσης και η πύλη απώλειας και εύρεσης ζώων συντροφιάς.

Το σύνολο των πληροφοριών του ιατρικού φακέλου του ζώου θα είναι διαθέσιμα στον ιδιοκτήτη του ζώου στον «ψηφιακό ιατρικό φάκελο ζώου συντροφιάς», ώστε τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο κτηνίατρος να έχουν διαρκώς πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ζώου ακόμα και από απόσταση.

Τα δεδομένα του ψηφιακού ιατρικού φακέλου του ζώου περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας του ζώου και τις πρόσθετες πληροφορίες που συμπληρώνει ανάλογα με τη φύση τους προαιρετικά ο κτηνίατρος ή και ο ιδιοκτήτης (για μη ιατρικές πράξεις), από τις κλινικές εξετάσεις και τον εμβολιασμό έως τα χειρουργεία, ειδικά νοσήματα, τη στείρωση αλλά και την αποστολή γενετικού υλικού.

Ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος θα παρέχεται τόσο αυτόνομα όσο και ως μέρος της συνολικής ψηφιακής υπηρεσίας pet.gov.gr, έκδοση της οποίας θα υπάρξει και για συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία «MY Pet» για την κτηνιατρική καρτέλα παρακολούθησης της υγείας του ζώου, θα πραγματοποιείται με ταυτοποίηση και ο ιδιοκτήτης θα βλέπει το σύνολο των δεδομένων που έχουν καταγράψει οι κτηνίατροι ως την στιγμή που θα πραγματοποιήσει είσοδο στην υπηρεσία.

Το ημερολόγιο θα παρέχει πληροφορίες για τις επόμενες προτεινόμενες ημερομηνίες εμβολιασμού, την επόμενη ημερομηνία επίσκεψης ή την επόμενη προγραμματισμένη εφαρμογή παρασιτικής αγωγής. Κάθε εκκρεμότητα του ημερολογίου θα «κλείνει» από τον κτηνίατρο κατά την επόμενη επίσκεψη, ώστε το ημερολόγιο να περιλαμβάνει πάντα αξιόπιστα δεδομένα. Οι εμβολιασμοί θα «κλείνουν» αυτόματα, εφόσον ο κτηνίατρος συμπληρώσει κατά τον εμβολιασμό του ζώου τα απαραίτητα πεδία στο μητρώο. Για τους ιδιοκτήτες που τους έχουν ανατεθεί περισσότερα του ενός ζώα συντροφιάς, το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει ενιαία τις πληροφορίες για το σύνολο των ζώων.

Από τον κτηνίατρο θα καταγράφεται και ο θάνατος ενός ζώου, ενώ εάν τα αίτια του θανάτου δεν είναι φυσιολογικά και οφείλονται σε φόνο ή είναι αποτέλεσμα βασανισμού του ζώου, δηλώνεται ο θάνατος ως φόνος και ο κτηνίατρος θα συμπληρώνει αναλυτικά τα αίτια και κάθε πληροφορία χρήσιμη στις αρχές ελέγχου όπου η υπόθεση θα οδηγηθεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις δηλητηρίασης θα σημειώνεται η περιοχή που έλαβε χώρα η δηλητηρίαση και το είδος της δηλητηριασμένης τροφής που κατανάλωσε το ζώο.

Το Mypet–pass

Μία από τις ψηφιακές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος ελέγχου των ζώων συντροφιάς και των παραμέτρων της ευζωίας τους που θα αναπτυχθεί, θα είναι και η ψηφιακή υπηρεσία Mypet-pass. Με την υπηρεσία αυτή θα καθοριστεί ένα σύνολο παραμέτρων οι οποίες εφόσον πληρούνται αθροιστικά, θα προσφέρουν τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να κινηθεί με το ή τα ζώα συντροφιάς του, εντός των καθορισμένων σημείων (όπου και όπως αυτό επιτρέπεται) με την εφαρμογή έξυπνων ελέγχων.

Επειδή ο έλεγχος με τον ειδικό εξοπλισμό ανάγνωσης του μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού σήμανσης του ζώου, προβλέπεται μόνο για περιορισμένο ελεγκτικό προσωπικό θα αναπτυχθεί η ειδική ψηφιακή υπηρεσία ελέγχου mypet-pass η οποία θα επιτρέπει τόσο σε ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και της αυτοδιοίκησης, όσο και σε ιδιώτες ή επαγγελματίες να ασκούν τον απαραίτητο έλεγχο, ότι πληρούνται οι όροι υγείας και ευζωίας που είναι απαιτητοί για τα ζώα συντροφιάς κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα με το είδος τους και τον χώρο που επιχειρούν να προσπελάσουν.

Για παράδειγμα με τη χρήση εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο θα είναι σε θέση οι ελεγκτές σε μέσα μεταφοράς να ελέγχουν ότι το ζώο που πρόκειται να επιβιβαστεί πληροί τους αναγκαίους υγειονομικούς όρους ή τους ειδικούς όρους που ισχύουν ανάλογα με το μέσο και το είδος του ζώου.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός αλλά εύκολος και φιλικός έλεγχος πρόσβασης και επιβίβασης των ζώων συντροφιάς σε πλοία – τρένα – αεροπλάνα – λεωφορεία, κ.λ.π. Με τον ίδιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι θα είναι ανεμπόδιστη η πρόσβαση ζώων ειδικού σκοπού, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους (σκύλοι οδηγοί, ζώα θεραπείας, κλπ).

Τόσο η εφαρμογή προβολής των δεδομένων, όσο και η εφαρμογή ανάγνωσης και επιβεβαίωσης των δεδομένων θα διατίθεται δωρεάν σε όλους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΜΖΣ και του gov.gr. Ειδικότερα, η εφαρμογή των ιδιοκτητών θα διατίθεται μέσω της συνολικότερης υπηρεσίας my-pet.

Η αναγνώριση του ζώου συντροφιάς θα πραγματοποιείται με τη χρήση QR code και δεν θα απαιτείται η έκδοση εγγράφου για την επιβεβαίωση τους. Ενδεικτικά οι κανόνες θα συμπεριλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (Όνομα – Επίθετο – Πατρώνυμο), τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό σήμανσης του ζώου, την επιβεβαίωση ότι έχει ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό, δεν ανήκει στα επικίνδυνα ζώα, δεν νοσεί με ασθένεια μεταδοτική στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα, δεν εγκυμονεί ή εγκυμονεί σε στάδιο και κατάσταση που επιτρέπει να ταξιδέψει, κλπ.

Επιπρόσθετα εφόσον ανήκει σε ειδικές κατηγορίες που πρέπει να απολαμβάνει προνόμια (π.χ. σκύλος οδηγός) θα υπάρχει η ανάλογη αναφορά και σήμανση.

Στόχος είναι η επέκταση και απλοποίηση των ελέγχων, ενώ η εφαρμογή θα διαλειτουργεί με το ψηφιακό ημερολόγιο του ζώου συντροφιάς, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιες υποχρεωτικές ενέργειες οφείλει να ολοκληρώσει για το ζώο του και πότε προκειμένου να εξασφαλιστεί από τους κανόνες το pass. Για ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερα από ένα ζώα συντροφιάς θα υπάρχει πρόσθετη δυνατότητα με ένα έλεγχο να ελέγχονται οι παράμετροι για όλα τα ζώα τους.

MyPet app

Με τη συγκεκριμενη εφαρμογή, η ψηφιακή πλατφόρμα pet.gov.gr θα λειτουργεί σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα Android και IOS παρέχοντας πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων του ιδιοκτήτη και της καρτέλας του ζώου, ζώων, ανά ιδιοκτήτη.

Επιπλέον μέσω της εφαρμογής οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να λαμβάνουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα να εντοπίζουν γρήγορα εάν υπάρχει πάρκο σκύλων στο δήμο που τους ενδιαφερει ή και να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας για τα ζώα.

Τι άλλο θα υποστηρίζεται βάσει του νέου νόμου

Δήλωση απώλειας δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς: Ο ιδιοκτήτης, οφείλει να δηλώνει απώλεια του ζώου συντροφιάς που έχει στην κατοχή του εντός δύο ημερών από την απώλεια του, αναφέροντας την ημερομηνία απώλειας. Η δήλωση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από υπάλληλο του Δήμου, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη.

Στη δήλωση απώλειας ο ιδιοκτήτης καταγράφει το τελευταίο γνωστό στον ίδιο σημείο που βρισκόταν το ζώο πριν την απώλεια και προαιρετικά την εκτίμηση του αν η απώλεια αφορά σε κλοπή, ώστε να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σε περίπτωση δήλωσης απώλειας λόγω κλοπής ενημερώνεται το οικείο αστυνομικό τμήμα της περιοχής απώλειας του ζώου.

Η δήλωση απώλειας του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται σε ψηφιακή αίτηση εντός του συστήματος ΕΜΖΣ και εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, ενημερώνεται η ψηφιακή υπηρεσία πύλη απώλειας - εύρεσης ζώων συντροφιάς, η οποία δημοσιεύει τα απαραίτητα δεδομένα για την ταυτοποίηση του ζώου και τα ελάχιστα στοιχεία του ιδιοκτήτη για την επικοινωνία μαζί του.

Κατά την εγγραφή τους στο σύστημα τα δεσποζόμενα ζώα θα αποκτούν προαιρετικά κωδικούς QR με τα δεδομένα, που θα τους είναι χρήσιμα σε περίπτωση απώλειας τους. Ο κωδικός QR θα οδηγεί άμεσα στη δημόσια σελίδα του ζώου, στο portal απώλειας και εύρεσης ζώων συντροφιάς, ώστε σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εντοπίσει το ζώο να είναι σε θέση τόσο μέσω του συστήματος, όσο και εκτός (με τηλεφωνική κλήση στον ιδιοκτήτη) να τον ενημερώσει για την πιθανότητα να έχει εντοπίσει το ζώο.

Διαδικασία υιοθεσίας

Συγκεκριμένη διαδικασία για την υιοθεσία ενός ζώου συντροφιάς βάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ετσι, μέσα στο Μητρώο δημιουργείται η Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς όπου κάθε ζώο προς υιοθεσία θα πρέπει να μπορεί να καταχωρηθεί ή να μεταφερθεί (εφόσον χάσει την ιδιότητα του δεσποζόμενου) με το όνομά του, τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, το φύλο του, τα στοιχεία του υπευθύνου του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου που μεριμνά για την υιοθεσία του ή του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, τους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες. Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται και τυχόν έξοδα σίτισης και ιατρικής φροντίδας που έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι προς υιοθεσία και τα οποία οφείλει να καταβάλει αυτός που θα υιοθετήσει το ζώο.

Οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν αδέσποτο ζώο συντροφιάς προς υιοθεσία μέσα από την Πύλη Υιοθεσίας με κριτήρια που θα συμπεριλαμβάνουν την περιοχή διαμονής, το είδος και την ηλικία ζώου, κλπ. Μετά τον εντοπισμό ζώου που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν, θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με ψηφιακή εκδήλωση ενδιαφέροντος (προϋποθέτει την αυθεντικοποίηση μέσω TAXISnet). Εφόσον το φυσικό πρόσωπο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του είναι ενεργό στο υπομητρώο ιδιοκτητών το σύνολο των στοιχείων του, θα συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος, στο μητρώο ιδιοκτητών, θα συμπληρώνει κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του, το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα (μετά την αυθεντικοποίηση του) για να καταγραφεί ως ιδιοκτήτης του, ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί αυτόματα στο σκέλος αυτό, και η σχετική σύμβαση υιοθεσίας. Το σύστημα θα διενεργεί αυτόματα έλεγχο μη εγγραφής του, στο μητρώο παραβατών.

Η υιοθεσία θα γίνεται ψηφιακά, μετά από ψηφιακή εκδήλωση ενδιαφέροντος, του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα και την υπογραφή ψηφιακά συμφωνητικού υιοθεσίας μεταξύ των μερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκφράσει διαφωνία η αρμόδια υπηρεσία.

Το συμφωνητικό για να είναι έγκυρο θα καταχωρείται στο αποθετήριο συμφωνητικών υιοθεσίας.

Για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα με τη σύναψη σύμβασης υιοθεσίας και την παράδοση του ζώου στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη. Ο υπεύθυνος για την υιοθεσία ενός ζώου στο εξωτερικό θα μεριμνά για την ενημέρωση της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθεσίας, με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε και τη χώρα προορισμού. Ως τόπος προέλευσης του ζώου αναφέρεται η έδρα του καταφυγίου που μεριμνά την υιοθεσία του. Οπως αναφέρεται στη διακήρυξη, πάντως, «η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του ΕΜΖΣ με το ενωσιακό σύστημα TRACES θα πρέπει να διερευνηθεί κατά τη φάση της Μελέτης εφαρμογής του έργου και να οριστικοποιηθεί αντίστοιχα σε συμφωνία με την Αναθέτουσα».

Παράδοση ζώου επί πληρωμή

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες νεοεισαχθείσες ρυθμίσεις ειναι αυτή, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου, ο οποίος δεν επιθυμεί πλέον να ζει μαζί του, θα μπορεί να το αφήνει στο δήμο του πληρώνοντας ποσό 300 ευρώ εφόσον πρόκειται για σκύλο και 100 ευρώ εάν πρόκειται για γάτα.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς σε περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του προκειμένου να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή του ποσού που αναφέρθηκε.

Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα 3 ετών. Για το λόγο αυτό με την ολοκλήρωση της παράδοσης θα υπάρχει ειδική ένδειξη στην εγγραφή του ιδιοκτήτη και παραπομπή στην αντίστοιχη εγγραφή του μητρώου επιστροφών ζώων. Ό τριετής αποκλεισμός θα ισχύει από την ημερομηνία επιστροφής του ζώου.

Σύστημα διαχείρισης αναφορών κακοποίησης ζώων (καταγγελιών)

Το ΕΜΖΣ θα περιλαμβάνει Υποσύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών που σχετίζονται με θέματα που άπτονται των ζώων συντροφιάς. Οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβληθούν:

 • Ηλεκτρονικά μέσω της Mobile εφαρμογής ΜyPet app ή του ΕΜΖΣ

 • Μη ηλεκτρονικά μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφης επιστολής ή τηλεφωνικής καταγγελίας

Οι ηλεκτρονικές καταγγελίες θα υποβάλλονται κατόπιν ταυτοποίησης μέσω TAXISnet του υποβάλλοντος την καταγγελία και τα στοιχεία του θα συμπληρώνονται αυτόματα, ενώ οι μη ηλεκτρονικές καταγγελίες θα εισάγονται στο σύστημα από τα αρμόδια όργανα και είναι εφικτό να είναι και ανώνυμες.

πηγή:https://www.ethnos.gr

Καιρός: Έρχονται μπουρίνια μέσα στη βδομάδα - Πώς θα κινηθούν, τι καιρό θα κάνει το Δεκαπενταύγουστο

Χαλάει το σκηνικό του καιρού  με τα καλοκαιρινά μπουρίνια να πλήττουν ήδη περιοχές στα ηπειρωτικά και κυριώς στα δυτικά της χώρας.

Η αλλαγή του καιρού ξεκίνησε ήδη, από χτες το μεσημέρι, όταν ισχυρό μπουρίινι και δυνατοί άνεμοι έπληξαν την Πάργα, χαλώντας τα σχέδια πολιτών και τουριστών για μια βουτιά στις παραλίες της περιοχής, οι οποίες μάλιστα άδειασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι η θερμοκρασία έπεσε και δρόσισε, ενώ παρά την έντονη βροχόπτωση, δεν προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Αντιμέτωποι με την κακοκαιρία βρέθηκαν και οι επιβάτες αεροπλάνου που εκτελούσε το δρομολόγιο Νάπολη προς Κεφαλονιά, χτες το απόγευμα. Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, το μπουρίνι που εκδηλώθηκε στο νησί απέτρεψε το αεροσκάφος από το να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο. Οι πιλότοι της Easy Jet αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα.Όπως προειδοποιεί και ο Σάκης Αρναούτογλου, προβλέπεται άστατος καιρός και πτώση της θερμοκρασίας μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ για τις 15 Αυγούστου σημείωσε πως η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναζήτηση στο ερώτημα της πλαϊνής γραμμής 

Με ισχυρούς ανέμους και βροχές η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Αυγούστου, οπότε και θα κορυφωθεί η έξοδος για τον Δεκαπενταύγουστο, υπάρχει προοπτική για ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ βροχές αναμένονται σε ηπειρωτικά ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, στο Αιγαίο τους 33 βαθμούς όμως στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου παροδικές νεφώσεις.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, και γρήγορη βελτίωση.

Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα να σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 με 30 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας οπότε στα Δωδεκάνησα είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 36 και τοπικά 37 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Προοπτική για Παρασκευή 12 Αυγούστου και Σάββατο 13 Αυγούστου

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

πηγή:https://www.msn.com

Restart της ελληνικής γουνοποιίας τον Αύγουστο

Πακέτα στήριξης από την Ε.Ε. και την ελληνική κυβέρνηση.

Καθοριστικός για «restart» της ελληνικής γουνοποιίας είναι ο φετινός Αύγουστος σε τρία «μέτωπα», μετά την κρίση που ξέσπασε στον κλάδο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Αφενός ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγκρίθηκε καθεστώς (πρόγραμμα) ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών γούνας και δέρματος που πλήττονται από τη ρωσο-ουκρανική κρίση και αφετέρου έπεται δεύτερο, ελληνικόεθνικό πρόγραμμα στήριξης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 16 Αυγούστου, ενώ από 25 έως 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε από την Κομισιόν στα τέλη Μαρτίου και τροποποιήθηκε πρόσφατα (τέλη Ιουλίου), η στήριξη θα δοθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων σε εταιρείες όλων των μεγεθών των τομέων γούνας και δέρματος. Το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται μέχρι τις 500.000 ευρώ και η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες η ρωσική αγορά αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προορισμό, και η διατήρηση της οικονομικής τους συνέχειας στη διάρκεια της κρίσης.

Στο μεταξύ, μικρότερο μεν αλλά σημαντικό για την επιβίωση των γουνοποιητικών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, που φέτος τελούν σε καθεστώς αναστολής -καθώς δεν μπορούν να εξάγουν ούτε στη Ρωσία ούτε στην Ουκρανία που αποτελούν τις δυο κύριες αγορές "απορρόφησης" των ελληνικών γουναρικών-, είναι το εθνικό πρόγραμμα στήριξης του κλάδου που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπει ενισχύσεις των επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, με βάση τα έξοδα του 2019.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί το δεύτερο βήμα από πλευράς κυβέρνησης για την ειδικότερη στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου. Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία η ελληνική γουνοποιία -περί τις 2.000 επιχειρήσεις γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων- μετρά επί της ουσίας μηδενικές πωλήσεις, καθώς οι δύο εμπόλεμες χώρες αποτελούν τις δύο κύριες αγορές των εξαγωγών της. Και αυτό, μετά τη μικρή ανάκαμψη που κατέγραψε ο κλάδος το 2021 (με πωλήσεις στο ένα τρίτο περίπου των πωλήσεων του 2019) ύστερα από τον μηδενισμό σχεδόν των πωλήσεων το 2020 λόγω της πανδημίας.

Από τις 25 μέχρι τις 28 Αυγούστου και μέσω της 47ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, ο κλάδος, όπως τονίζει στη «Ν» ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας & πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», Άκης Τσούκας, ευελπιστεί να κάνει ένα όσο το δυνατόν πιο δυναμικό «restart» και να ανοίξει νέες αγορές, όπως της Νότιας Κορέας, και στην κατεύθυνση αυτή αναμένονται εμπορικοί επισκέπτες από μεγάλο αριθμό χωρών.

Στην Έκθεση έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή 52 ελληνικές και ξένες γουνοποιητικές επιχειρήσεις, που θα αναδείξουν τις νέες κολεξιόν τους για τον χειμώνα 2022-2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τον ερχόμενο Οκτώβριο, επίσης, θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά το Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.