Τίτλοι:

Υπεγράφη σύμβαση Κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Βεργίνας

Την Παρασκευή 19 Απριλίου στα γραφεία Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επί της οδού Κεντρικής 203  στη Βέροια, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της επιχείρησης κο Στέργιο Διαμάντη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου  εταιρίας  Πολυζώης Νίκος Α.Ε, η σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 1.959.467,31€ χωρίς ΦΠΑ και 2.429.739,46€ με ΦΠΑ.

Η Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΒ εκπόνησε την μελέτη του έργου, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί το 2ο υποέργο, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ και προβλέπει τα εξής:

  • Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των βιοαντιδραστήρων μεμβράνης (Membrane Bioreactor Technology, MBR), οι οποίοι συνδυάζουν την βιολογική επεξεργασία με την τεχνολογία μεμβρανών. Με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση σε ένα μόνο στάδιο αντικαθιστώντας το συμβατικό σύστημα που αποτελείται από δεξαμενή αερισμού, καθίζησης και μονάδα φίλτρανσης.
  • Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων θα είναι δυναμικότητας 590m3/ημέρα.
  • Η ΔΕΥΑ Βέροιας θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση του συγκροτήματος με ανάλογη τριφασική παροχή ρεύματος.
  • Η κατασκευή της Ε.Ε.Λ. θα επιτρέψει τον πλήρη έλεγχο του οργανικού φορτίου των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Με τη λειτουργία της θα εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της εκροής με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αυτονόητες θεωρούνται οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή.
  • Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν εντός του αγροτεμαχίου 891 του αγροκτήματος Παλατιτσίων το οποίο παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ.
  • Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και λειτουργία του έργου είναι 12 μήνες.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.