Τίτλοι:

Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Αλιεία: Ανακοίνωση ΠΚΜ για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.4.3

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.4.3 “Μέτρα Εμπορίας”

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Αλιείας ανακοινώνονται τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2

«Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»

ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.4.3

«Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

     TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλεί

τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.3 (ΑΔΑ Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ) ).

Δικαιούχοι: είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης: ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 24η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται η: 06.02.2023 & ώρα 09.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται η: 15.03.2023 & ώρα 14.00

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο https://apozimiosi-metro343.alieia.gr/

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, στα τηλέφωνα 2313 – 330379, 2313 – 330315, 2313 – 330382.

       Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται η Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

          

Ανακοίνωση Σωματείου Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδας(ΣΒΜΕ)

To Σωματείο Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδας συμμετείχε στη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 23/01/2023 και ώρα 14:00, στο κτίριο του ΥπΑΑΤ, υπό τον ΥφΑΑΤ κ. Σίμο Κεδίκογλου. Σε αυτή συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας, της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας και των ενώσεων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Καλωσορίζουμε την παρουσία της ΟΜΣΕ, αναμένουμε τις θέσεις της και ελπίζουμε σε στενότερη συνεργασία στο μέλλον, για το καλό του κλάδου της μελισσοκομίας.

Στη συνάντηση έγινε προσπάθεια από το Σωματείο να συζητηθούν, κατά προτεραιότητα, τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Κατά την εκτίμησή μας αυτά είναι:

  1. Το ζήτημα του βιολογικού κεριού
  2. Οι αναλύσεις στο μέλι
  3. Η κατάρτιση και η αριθμητική επάρκεια των ελεγκτών των ΟΕΠ

Για το πρώτο θέμα, συζητήθηκε το πρόβλημα της αντικατάστασης του κεριού και η προσπάθεια εύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, που θα εφαρμόζουν όλοι οι ΟΕΠ. Πιστεύουμε πως θα πρέπει άμεσα να δοθούν ρεαλιστικές οδηγίες έτσι ώστε παλαιοί αλλά και νεοεισερχόμενοι βιολογικοί μελισσοκόμοι, να μπορούν να λειτουργήσουν υπό ενιαίο και αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο.

Στο ζήτημα των αναλύσεων στο μέλι, υπήρχε σύγκλιση απόψεων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Η θεσμοθέτηση του τύπου, του εύρους και του πλήθους αυτών, θα πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε το τελικό προϊόν να θωρακιστεί .

Για το θέμα των ελεγκτών, συζητήθηκε το επίπεδο κατάρτισής τους , η αξιολόγηση της επάρκειάς της, από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και ο ορισμός του επιτρεπτού αριθμού ελέγχων ανά ελεγκτή. Παρότι στο τελευταίο κομμάτι είχαμε σύμπνοια στις θέσεις των φορέων, δεν υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε από την πλευρά των ΟΕΠ, ότι εξαιτίας της ασυνήθιστα μεγάλης αύξησης του αριθμού των βιολογικών μελισσοκόμων στη χώρα μας, είναι πιθανό η Ελλάδα και ειδικότερα ο τομέας της Βιολογικής Μελισσοκομίας να μπει σε αυξημένο Ευρωπαϊκό έλεγχο.

Λαμβάνοντας υπόψιν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη βαρύτητα που δίνει στην βιολογική μελισσοκομία, θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να ληφθούν αποφάσεις και να δοθούν οδηγίες προς τους ΟΕΠ έτσι ώστε να λειτουργούν εντός κοινού πλαισίου.

Έτσι λοιπόν, θεωρούμε αναγκαία όσο ποτέ την σωστή προετοιμασία των απαραίτητων ερμηνευτικών διατάξεων για την Βιολογική Μελισσοκομία, στην αναμενόμενη Υ.Α. για τον Κανονισμό 848, καθώς και την έγκαιρη έκδοσή της.

Με αυτό τον τρόπο θα προστατέψουμε τον κλάδο της βιολογικής μελισσοκομίας, της μελισσοκομίας γενικότερα αλλά και τον πολλά υποσχόμενο τομέα της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα.

Έναρξη λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ στην Αττική λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνεται:

Αναβολή λειτουργίας Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ σε όλη την επικράτεια για προληπτικούς λόγους

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν, των σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό της κυκλοφορίας των κατοίκων σε περιοχές που παρατηρούνται έντονα φαινόμενα, και με γνώμονα την προστασία εργαζομένων και πολιτών, η έναρξη λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ αύριο (6.2.2023) ειδικά για την περιοχή της Αττικής–όπως σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες-ορίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στις 10 π.μ.  .

Συγκεκριμένα, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί πριν τις 10 πμ, δεν θα πραγματοποιηθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Ειδικότερα, για την προστασία των εξεταζομένων και των μελών των υγειονομικών Επιτροπών από τον κίνδυνο ατυχημάτων αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για αύριο Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ σε όλη την επικράτεια για προληπτικούς λόγους.

Τα προγραμματισμένα ραντεβού που αναβάλλονται θα εξετασθούν άμεσα και κατά προτεραιότητα στις επόμενες ημέρες, σε εμβόλιμες επιτροπές, και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για το νέο ραντεβού τους.

Χειμερινές επεμβάσεις σε Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Κερασιά - Δαμασκηνιά

Από τη Διέυθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και το Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου εκδόθηκε Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες ψεκασμού για τα πυρηνόκαρπα.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες ΕΔΩ

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.