Τίτλοι:

ΕΕ: Που θα κατευθυνθούν τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του 2025

Η Επιτροπή πρότεινε ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους σχεδόν 200 δισ. EUR για το 2025, ενισχυμένο από 72 δισ. EUR που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19, NextGenerationEU. Αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ και στην αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων. Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. 

Τι είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να επιτύχουν περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαν από μόνα τους, για παράδειγμα με τη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή την αντιμετώπιση κρίσεων. Με τη συγκέντρωση πόρων, τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τους πολίτες τους και πέραν αυτής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ ενισχύει την οικονομία και τη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ καθορίζει τις προτεραιότητες και τα όρια δαπανών για αρκετά έτη.  Κάθε χρόνο, ο ετήσιος προϋπολογισμός  αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εγκρίνεται εντός των ορίων αυτών. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται κυρίως από ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας της ΕΕ, από τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών από χώρες εκτός της ΕΕ, από μικρό μέρος του ΦΠΑ που εισπράττει κάθε χώρα της ΕΕ και από συνεισφορά που βασίζεται στο ποσό των μη ανακυκλωμένων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Που πάνε τα λεφτά 

Τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του 2025 θα δαπανηθούν όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, με βάση τις ανάγκες των χωρών της ΕΕ και των εταίρων της ΕΕ παγκοσμίως. Τα χρήματα θα προωθήσουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα χρηματοδοτήσουν τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία καιθα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.  Θα ενισχύσουν επίσης την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε φυσικές καταστροφές και θα χρηματοδοτήσουμε τη στήριξη βασικών τεχνολογιών ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει όλα τα εν εξελίξει έργα και πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της περιφερειακής ανάπτυξης, της έρευνας και καινοτομίας, της δράσης για το κλίμα, της άμυνας, της υγείας, της ασφάλειας, των δορυφορικών υποδομών και πολλά άλλα.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.