Τίτλοι:

Μεγάλο το πλήγμα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης της Ελιάς στο 2019

Το γραφείο των Γεωργικών Προειδοποιήσεων συγκέντρωσε µεγάλο αριθµό αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων αντιπροσωπευτικών δειγµάτων ελαιοκάρπου τα οποία εξετάστηκαν σε επίσηµα, εξειδικευµένα εργαστήρια (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας και Βακτηριολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αµπέλου).

Η ελαιοπαραγωγή της χρονιάς που πέρασε δέχτηκε µεγάλο πλήγµα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθµισης!!

Παράλληλα µελετήσαµε και αξιολογήσαµε µακροσκοπικές βιολογικές παρατηρήσεις για πιθανές παθογένειες της ελιάς καθώς και µετεωρολογικά δεδοµένα από 12 Αυτόµατους Τηλεµετρικούς Μετεωρολογικούς Σταθµούς της υπηρεσίας που βρίσκονται σε όλη την Κρήτη.

Εκτιµώντας τα παραπάνω σας γνωστοποιούµε τα εξής:

► Η γενικευµένη ποσοτική και ποιοτική ζηµιά του ελαιόκαρπου, όπως καταγράφηκε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξηµένη δακοπροσβολή λόγω έντονης πληθυσµιακής έκρηξης του δάκου την περίοδο του φθινοπώρου.

► Οι παρατεταµένα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας ενίσχυσαν την ταχύτατη ανάπτυξη υψηλών πληθυσµών του εντόµου.

► Οι προσβεβληµένοι ελαιόκαρποι παρέµειναν πάνω στα δέντρα µέχρι τη συγκοµιδή εφόσον δεν καταρρίφθηκαν από καιρικά φαινόµενα και αφού αφυδατώθηκαν έδιναν την εικόνα “µουµιοποιηµένου” καρπού που συγχέεται ως σύµπτωµα µε τα συµπτώµατα του µύκητα του γλοιοσπορίου. Τα πρώτα παραγόµενα ελαιόλαδα ήταν πολύ επιβαρυµένα καθώς προέρχονταν από έντονα προσβεβληµένους ελαιώνες µικρής κυρίως παραγωγής µε πρόωρη ωρίµανση.

► Διαπιστώθηκε πληθώρα µυκητολογικών προσβολών, οι περισσότερες δευτερογενείς. Η εκτεταµένη δακοπροσβολή τραυµάτισε πολλαπλά τους ελαιόκαρπους. Τα νύγµατα του δάκου αποτέλεσαν πύλες εισόδου για διάφορους µύκητες ορισµένοι εκ των οποίων συνδέονται µε ασθένειες της ελιάς και άλλοι σαπροφυτικοί. Καταγράφηκαν µύκητες που ανήκουν κυρίως στα γένη Camarosporium sp. (Ξερόβουλα ή Σαπόβουλα), Pseudocercospora sp.(Κερκόσπορα), Alternaria spp. (Αλτερνάρια), Colletotrichum spp. (Γλοιοσπόριο), Fusarium sp. (Φουζάριο), κ.α.

► Διευκρινίζεται ότι σε διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, οι µολύνσεις από τους µικροοργανισµούς αυτούς θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες όπως σε προηγούµενες περιόδους.

Επισηµαίνουµε ότι σε κανένα από τα δείγµατα που αναλύθηκαν δεν διαπιστώθηκε µακροσκοπικά ή µικροσκοπικά αυξηµένη παρουσία του µύκητα του γλοιοσπορίου έναντι άλλων µυκήτων, συνεπώς δεν αποτέλεσε αιτία υποβάθµισης του ελαιολάδου.

Είναι ένας µύκητας που λόγω κλιµατικών απαιτήσεων δεν ενδηµεί στο νησί µέχρι σήµερα.

► Οι ελαιώνες που παρέµειναν ασυγκόµιστοι διατηρούν σε διαχείµαση το δυναµικό της προηγούµενης χρονιάς (δάκος, μικροβιακές εστίες ).

Οι µυκητολογικές µολύνσεις στην ελιά αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο την Άνοιξη µε επεµβάσεις για την προστασία της νέας βλάστησης και ξανά το φθινόπωρο, εποχές που οι µύκητες είναι ενεργοί.

Συµβουλεύεστε τα Τεχνικά µας Δελτία και µην προβαίνετε σε άκαιρες επεµβάσεις που σας επιβαρύνουν άσκοπα και ανατρέπουν την βιολογική ισορροπία του περιβάλλοντος.

Την περίοδο αυτή, του χειµώνα και µέχρι να εκπτυχθεί η νέα βλάστηση συστήνονται µόνο επεµβάσεις που αφορούν το βακτήριο της καρκίνωσης και την εξάλειψη λειχήνων και καπνιάς, θέµατα που αναπτύσσονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Ελιάς Νο1., 30-01-2020.

► Για την επόµενη παραγωγική περίοδο συστήνεται γενικότερη µέριµνα λίπανσης και κλαδέµατος ώστε τα δέντρα να διατηρηθούν εύρωστα µε καλό αερισµό και φωτισµό του φυλλώµατος.

Μέσω ενός επιµεληµένου κλαδέµατος καρποφορίας ακόµη και στα δέντρα που δεν έγινε ελαιοσυλλογή θα αποµακρυνθεί µεγάλο µέρος των φυτοπαρασίτων.

Για να υπάρχει επάρκεια θρεπτικών στοιχείων σε συνεχή βάση µε σωστή λίπανση, θα πρέπει σε κάθε ελαιώνα να γίνονται τακτικές αναλύσεις εδάφους ή φυλλοδιαγνωστικής, σε κατάλληλο εργαστήριο.

πηγη:farmacon

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.