Τίτλοι:

Τι ειπώθηκε στη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας

Η κροατική Προεδρία διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη των υπουργών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τη γεωργία και την αλιεία με τη συμμετοχή των Επιτρόπων ΕΕ Janusz Wojciechowski και Virginijus Sinkevičius, προκειμένου να συζητήσουν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας Marija Vučković συγκάλεσε μια τηλεδιάσκεψη με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Σε εποχές όπως αυτή, η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των τροφίμων, η διαθεσιμότητα και η παραγωγή τροφίμων ήταν από τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν.

"Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, είναι καθοριστικής σημασίας να εντοπιστούν τα κρίσιμα εμπόδια που προκαλούνται από την πανδημία Τα κυριότερα θέματα που επεσήμαναν τα περισσότερα κράτη μέλη ήταν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης και στη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και το ανεπαρκές εργατικό δυναμικό λόγω κλεισίματος των συνόρων, κοινωνικών αποστάσεων, υποχρεωτικής απομόνωσης ή καραντίνας. Μετά τη σημερινή ανταλλαγή, έχουμε μια σαφέστερη ιδέα για την κατάσταση. "Marija Vučković, Υπουργός Γεωργίας

Ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Επιτροπή αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία επένδυσης Corona Response Investment Initiative για να κατευθύνει γρήγορα τις ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, αυξήθηκαν τα μέγιστα ποσά έως 120 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή 100 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Για τις εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 800 000 ευρώ. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης άμεσων ενισχύσεων και άλλων εκτάσεων και ζώων που σχετίζονται με το 2020.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτούνται πρόσθετα ειδικά και στοχοθετημένα μέτρα για τη στήριξη του γεωργικού και αλιευτικού τομέα της ΕΕ, ανταποκρινόμενα στις συγκεκριμένες ανάγκες των χωρών. Επιπλέον, οι Υπουργοί και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να διερευνήσουν περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών μας. Η Προεδρία θα χρησιμοποιήσει τη σημερινή ανταλλαγή ως βάση για τις μελλοντικές εργασίες τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι Υπουργοί επεσήμαναν ότι υπήρξε και θα είναι διαθέσιμο αρκετό φαγητό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, και η θέσπιση «πράσινων λωρίδων» για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και η ευελιξία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις συμβάλλουν στην υπέρβαση αυτής της κατάστασης.

Τα κράτη μέλη πρότειναν πρόσθετα μέτρα ως πιθανή απάντηση στην κρίση του κοροναϊού στη γεωργία και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης ή της παρέκκλισης από ορισμένες διαδικασίες, για παράδειγμα όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, την υποβολή εκθέσεων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων από τους δικαιούχους. Έχει προταθεί αυξημένη ευελιξία στην εφαρμογή των μέτρων της ΚΑΠ και στη μεταφορά εγκεκριμένων κεφαλαίων μεταξύ μέτρων και προγραμμάτων, καθώς και διευκόλυνση των προκαταβολών και ενεργοποίηση των μέτρων παρέμβασης και κρίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς. 

Όσον αφορά την αλιεία, τα κράτη μέλη πρότειναν μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, απλουστεύοντας τις διαδικασίες επαναπρογραμματισμού και χαλαρώνοντας τα τρέχοντα ανώτατα όρια. Επισημάνθηκε επίσης η δυνατότητα αποζημίωσης για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων χωρίς τους τρέχοντες περιορισμούς και για τη χορήγηση ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση.

"Οι Υπουργοί καλούν σήμερα την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να προτείνει κατάλληλες δράσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Χρειαζόμαστε λίγες μέρες για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν. Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ζωντανό, να κρατήσουμε τους πολίτες μας προστατευμένους, τροφοδοτημένους και απασχολούμενοι ».

 


Marija Vučković, Υπουργός Γεωργίας

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.