Τίτλοι:

ΚΕΟΣΟΕ: Ανησυχία για το μέλλον του Αττικού αμπελώνα εξέφρασαν οι πρόεδροι αμπελουργικών και οινοποιητικών συνεταιρισμών Αττικής

Την βαθιά ανησυχία για τους τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το μέλλον του Αττικού αμπελώνα, εξέφρασαν οι πρόεδροι των αμπελουργικών και οινοποιητικών συνεταιρισμών της Αττικής σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, στην αίθουσα Συνιδιοκτησίας Παιανίας, με την παρουσία εκπροσώπων, του υπουργείου Α.Α.&Τρ , βουλευτών του νομού Αττικής, της Περιφέρειας , Δημάρχων και παραγωγικών φορέων .

Κατά την συνάντηση περιγράφηκαν τα ταχέως επιδεινούμενα μεγέθη που αφορούν την έκταση του αττικού αμπελώνα, σύμφωνα με τα οποία από το 2003 μέχρι το 2021, ο αμπελώνας έχει μειωθεί σχεδόν στο ήμισυ, (έκταση 2003: 112.447 στρέμματα, έκταση 2021: 62.230 στρέμματα) , ενώ ήδη διατυπώνονται πιεστικά αιτήματα από τους αμπελουργούς του νομού, για την ενεργοποίηση και πάλι του καθεστώτος πριμοδότησης οριστικής εγκατάλειψης του αμπελώνα.

Η ανησυχητική τάση εγκατάλειψης οφείλεται στις διαχρονικές παθογένειες, που μαστίζουν τον αμπελοοινικό τομέα και ιδιαίτερα στην ανυπαρξία προστασίας των αμπελοκαλλιεργητών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών, από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της παραοικονομίας, που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διστάσεις, μετά την επιβολή του Ε.Φ.Κ. στο κρασί, την πανδημία Covid 19 και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση.

Αποτέλεσμα της ανυπαρξίας ελέγχων στην αγορά σταφυλιών και οίνου, είναι σήμερα η ένταση εισόδου στον τομέα οίνου, σταφυλιών που απαγορεύεται να οινοποιηθούν, σε τιμές αδιανόητα χαμηλές, που πιέζουν ασφυκτικά τις τιμές των σταφυλιών οινοποιίας στην Αττική, σε επίπεδα που δεν καλύπτουν το κόστος καλλιέργειας, με συνέπεια οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις να μην παράγουν εισόδημα επαρκές, ώστε οι αμπελουργοί να διατηρήσουν την καλλιέργεια.

Και ενώ ο αμπελοοινικός κλάδος της χώρας, από το 2020 από την έναρξη της πανδημίας Covid 19, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας εναγωνίως την οικονομική στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών, όπως των περισσότερων αγροτικών προϊόντων, η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ικανοποιεί ένα μικρό μέρος αμπελοκαλλιεργητών οινοσταφύλων της χώρας, εξαιρώντας τον κύριο και παραγωγικότερο κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ενώπιον των κινδύνων που εγκυμονούν, για το μέλλον του Αττικού Αμπελώνα, οι πρόεδροι των αμπελουργικών και οινοποιητικών συνεταιρισμών της Αττικής και η ΚΕΟΣΟΕ ζητούν:

1. Την ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών της Αττικής κατά το πρότυπο της ΥΑ 4559/2022 που προβλέπει έκτακτη ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών σταφυλιών βιολογικής γεωργίας και των αμπελοκαλλιεργητών των νησιών Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, δεδομένης και της περιβαλλοντικής σημασίας που έχει για την Αττική ο αμπελώνας, η οποία αναγνωρίζεται και από το Π.Δ. 199 του 2003.

2. Την εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας , προκειμένου να μην εισέρχονται στον τομέα οίνου, σταφύλια που απαγορεύεται να οινοποιηθούν. Να σημειωθεί ότι ο ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013 απαγορεύει την αύξηση του αμπελουργικού δυναμικού, δηλαδή της παραγωγής οίνου και των εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας οινοσταφύλων, χωρίς ΑΔΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, η οποία χορηγείται μόνο για 6.200 στρέμματα ετησίως .

Κατά παράβαση του Ενωσιακού και Εθνικού δικαίου φέτος εισέρχονται αθρόα στο τομέα οίνου, ποικιλίες αμπέλου (σουλτανίνα και Κορινθιακή) που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση και σταφιδοποίηση, από αμπελοτεμάχια, που είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο με διαφορετικό κωδικό και την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. Η είσοδος των μη επιτρεπόμενων για οινοποίηση ποικιλιών φέτος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, δεδομένης της αδυναμίας εξαγωγής (επιτραπεζίων σταφυλιών και σταφίδας), της εσωτερικής υποκατανάλωσης και της υποβαθμισμένης ποιότητας, λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων

Η εν λόγω παραγωγή διακινείται στο εμπόριο με 0,10 – 0,12 €/kg , χωρίς παραστατικά, ή με προορισμό τη «χυμοποίηση», εισέρχεται στον τομέα οίνου και πιέζει τις τιμές των οινοσταφύλων σε ασύμφορα για τον καλλιεργητή επίπεδα. Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί Σουλτανίνας και Κορινθιακής, θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ και λαμβάνουν υψηλότερη στρεμματική ενίσχυση από τα σταφύλια οινοποιίας.

3. Να διενεργηθούν:

α) φυσικοί απογραφικοί έλεγχοι “κλειστής αποθήκης” σε οινοποιεία

β) διασταυρωτικοί ηλεκτρονικοί έλεγχοι Αμπελουργικού Μητρώου, Δηλώσεων Συγκομιδής, Δηλώσεων Παραγωγής Οινοποιείων, Δηλώσεων καλλιέργειας Ο.Σ.Δ.Ε. με σκοπό τον εντοπισμό των αμπελοτεμαχίων και των οινοποιείων, που προβαίνουν σε αγοροπωλησίες χωρίς παραστατικά

4. Να διερευνηθεί η με κάθε τρόπο παροχή δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης της αμπελοκαλλιέργειας στην Αττική, ώστε να δοθούν περισσότερες διέξοδοι διαφοροποίησης παραγωγής στους αμπελοκαλλιεργητές της Αττικής. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η απόφαση για την Αναδιάρθρωση Δενδρωδών καλλιεργειών, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων των βουλευτών, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών όπως:

  • Της συγκρότησης διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, για την άμεση και μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση όλων των αρνητικών παραμέτρων που οδηγούν στην συρρίκνωση του αμπελώνα της Αττικής
  • Της επανάληψης και συνέχισης των διαδικασιών σε μόνιμη βάση που συμβάλλουν στην συνεργασία των πολιτικών εκπροσώπων, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων
  • Της ανάληψης πρωτοβουλίας από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα διοργανώσει ειδική ημερίδα με στόχο την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του αττικού αμπελώνα
  • Της υιοθέτησης αποτελεσματικής ελεγκτικής στρατηγικής, με αναμόρφωση εκτός των άλλων, (επιτόπιοι έλεγχοι), του κυρωτικού πλασίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κακές πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

 

Στη συνάντηση την πρωτοβουλία για την διεξαγωγή της οποίας έλαβαν οι πρόεδροι των Αγροτικών συνεταιρισμών: Σταμάτης Γεωργάκης (ΑΣ Κορωπίου), Παναγιώτης Σταμάτης (ΑΣ Παιανίας) , Βασίλειος Μπέκας (ΑΣ Σπάτων), Κώστας Νικολάου (ΑΣ Μαρκοπούλου) Παναγιώτης Αθανασίου (ΑΣ Κερατέας), Παναγιώτης Μανωλόπουλος (ΑΣ Μεγάρων) και Χρίστος Μάρκου (ΚΕΟΣΟΕ) , παρευρέθηκαν :

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Χριστιάννα Καλογήρου (Γενική Γραμματέας), Διονύσιος Γραμματικός (Προϊστάμενος τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών)

Οι βουλευτές : Μαυρουδής Βορίδης (ΝΔ), Γεώργιος Βλάχος (ΝΔ) , Βασίλειος Οικονόμου (ΝΔ), Χρήστος Σπίρτζης (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ) , Παναγιώτης Σκουρολιάκος (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ) , Μαρία Απατζίδη (ΜέΡΑ25).

Από το ΚΚΕ παρευρέθηκαν τα στελέχη του Βαγγέλης Ρεμπάπης και Κώστας Παναγιώτου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός

Οι Δήμαρχοι : Δημήτριος Κιούσης (Κρωπίας), Δημήτριος Λουκάς (Λαυρεωτικής), Πέτρος Φιλίππου (Σαρωνίδας), Ισίδωρος Μάδης (Παιανίας), Δημήτριος Μάρκου (Σπάτων – Αρτέμιδος), Γρηγόριος Σταμούλης (Μεγαρέων), Δημήτρης Κολιαβασίλης (αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας).

Ο Μόσχος Κορασίδης εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ)

Ο Κώστας Ευσταθίου πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.