Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Δακοκτονία: Σύσκεψη Π.Ε. Λασιθίου για την πορεία του προγράμματος στην Π.Ε. Λασιθίου

Η πρόοδος του προγράμματος δακοκτονίας αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης στην Π.Ε. Λασιθίου με την συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη, του γενικού διευθυντή πρωτογενή τομέα Κώστα Υψηλάντη, των εποπτριών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποτυπώθηκε η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος και εξετάστηκαν λύσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων προκειμένου να προστατευθεί η ελαιοπαραγωγή.

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς να επισκέπτονται τακτικά τα ελαιόφυτα τους, να παρακολουθούν την κατάσταση του ελαιοκάρπου όσον αφορά τις δακοπροσβολές,  προκειμένου έγκαιρα  να εφαρμόσουν  συμπληρωματικές δράσεις, στην περίπτωση που απαιτηθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου δήλωσε ότι πρέπει όλοι να είναι σε εγρήγορση για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θα προγραμματιστεί μετά τον 2ο ψεκασμό νέα συνάντηση.

Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας: Ποιες οι κύριες προτεραιότητές στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας, η ουγγρική Προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της για το προσεχές εξάμηνο, περιγράφοντας τις κύριες προτεραιότητές της στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Μια γεωργική πολιτική της ΕΕ με επίκεντρο τους γεωργούς είναι μία από τις επτά πρωταρχικές προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας. Ο στόχος αυτός συνδέεται στενά με δύο άλλες οριζόντιες προτεραιότητες της Προεδρίας, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Η ουγγρική Προεδρία θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση ενός ανταγωνιστικού, ανθεκτικού στις κρίσεις, βιώσιμου, φιλικού προς τους γεωργούς και βασισμένου στη γνώση μέλλοντος για τη γεωργία.

Κατά το προσεχές εξάμηνο, η ουγγρική Προεδρία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας να αξιοποιήσει τη θεσμική μεταβατική περίοδο και να παράσχει καθοδήγηση στη νέα Επιτροπή για τη διαμόρφωση των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ μετά το 2027.

Επιπλέον, η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Προεδρίας με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών και ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς.

Βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών

Το Συμβούλιο διεξήγαγε στοχοθετημένη συζήτηση σχετικά με τρόπους βελτίωσης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, με έμφαση στην ανανέωση των γενεών και στις δημογραφικές πτυχές. Η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων είναι μία από τις επτά προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας.

Οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ. Ωστόσο, έχουν αντιμετωπίσει αρκετές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών προκλήσεων και της μείωσης του πληθυσμού.

Οι υπουργοί τόνισαν τη σημασία των μέτρων του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για τη στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ιδίως των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, όπως το πρόγραμμα LEADER.

Οι υπουργοί Γεωργίας συζήτησαν μέτρα που θα καταστήσουν ελκυστικότερες τις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των νέων γεωργών ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη γεωργία, της απλούστευσης, της ψηφιοποίησης, της τόνωσης της καινοτομίας και της ανάπτυξης επιχειρηματικών ευκαιριών, υπηρεσιών και υποδομών.

Επιπλέον, οι υπουργοί τόνισαν ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, τονίζοντας ότι η ΚΓΠ πρέπει να συμπληρωθεί από άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά ταμεία. Το Συμβούλιο τόνισε επίσης τη σημασία της θωράκισης της υπαίθρου, δηλαδή της διασφάλισης ότι οι πολιτικές ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και την πραγματικότητα της υπαίθρου.

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για περαιτέρω προώθηση της ευημερίας, της ανθεκτικότητας και του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών και των αγροτικών κοινοτήτων. Οι υπουργοί υπενθύμισαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο αυτό.

Το Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ αναγνώρισαν τη σημασία των δυναμικών αγροτικών κοινοτήτων στο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2024-2029.

Γεωργικά θέματα που συνδέονται με το εμπόριο

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής και τα συμπεράσματα της Προεδρίας που εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2024, το Συμβούλιο διεξήγαγε πολιτική συζήτηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις τρέχουσες εμπορικές ροές γεωργικών προϊόντων διατροφής, για τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για νέες και εν εξελίξει διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και για τις πρόσφατες πολυμερείς εξελίξεις. Επιπλέον, οι υπουργοί συζήτησαν για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη το θετικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στον αγροδιατροφικό τομέα ύψους σχεδόν 18 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ συνεχίζει σε θετική πορεία και ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος έμπορος γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, οι υπουργοί υπενθύμισαν τη σημασία του βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου και της προώθησής του σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Ουκρανία και εξέφρασαν ικανοποίηση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πέδησης έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στον κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βρώμη.

Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί θεμιτός και ισότιμος ανταγωνισμός και να δοθεί προσοχή στους ευαίσθητους τομείς της ΕΕ. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο παρέσχε πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις της ΕΕ στους τομείς αυτούς

Διάφορα

Στο σημείο «Διάφορα», η ουγγρική Προεδρία παρέσχε στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του φόρουμ πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ασφάλειας των συστημάτων τροφίμων και της ανάπτυξης πολιτικής για τη βιοπαραγωγή, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Ιουλίου 2024.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης από την πολωνική αντιπροσωπία σχετικά με την κοινή δήλωση δέκα υπουργών γεωργίας και δέκα υπουργών έρευνας της πρωτοβουλίας BIOEAST όσον αφορά τη δέσμευσή τους να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή, αλλά γεωγραφικά εστιασμένη νέα κοινή εταιρική σχέση με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία. Στην πρωτοβουλία αυτή θα συμμετέχουν επίσης γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Η ισπανική αντιπροσωπία παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων.

Επιπλέον, η αυστριακή αντιπροσωπία παρέσχε πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της δασοκομίας και της γεωργίας. Το Συμβούλιο πραγματοποίησε άτυπη συζήτηση κατά το γεύμα με θέμα «Διατήρηση των ευρωπαϊκών διατροφικών παραδόσεων».

ΗΠΑ: Επιβεβαιώθηκαν 4 νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους

Τέσσερα νέα ανθρώπινα κρούσματα της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή από τις υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ, εξέλιξη που αύξησε σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από την άνοιξη από τη ζωονόσο αυτή.

Οι άνθρωποι που επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκαν είναι εργαζόμενοι σε πτηνοτροφική μονάδα, εξήγησαν τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) σε ανακοίνωσή τους.

Εντοπίστηκε επίσης πέμπτο ύποπτο κρούσμα και διενεργούνται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί, διευκρίνισε ο κυριότερος ομοσπονδιακός οργανισμός δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει «χαμηλός», καθησύχασαν εκ νέου τα CDC. Οι εργαζόμενοι που μολύνθηκαν έχουν «συμπτώματα γρίπης».

Στις ΗΠΑ -και διεθνώς- καταγράφεται έξαρση της γρίπης των πτηνών, που εξαπλώνεται σε άγρια πουλιά, εκτρεφόμενα πτηνά και διάφορα είδη θηλαστικών. Το ασυνήθιστο είναι πως καταγράφονται ξεσπάσματα της H5N1 σε φάρμες εκτροφής αγελάδων στις ΗΠΑ.

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο ανακοινώθηκε πως επιβεβαιώθηκε στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, την 1η Απριλίου. Επρόκειτο τότε για την πρώτη παγκοσμίως γνωστή περίπτωση μετάδοσης της γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο· μολύνθηκε εξαιτίας της επαφής του με αγελάδα-φορέα του. Ακόμη δυο κρούσματα διαπιστώθηκαν κατόπιν στο Μίσιγκαν. Στις αρχές Ιουλίου, εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα σε εκτροφείο αγελάδων στο Κολοράντο.

Ειδικοί ανησυχούν για τον αυξανόμενο αριθμό θηλαστικών που μολύνονται από τη νόσο, παρότι τα κρούσματα σε ανθρώπους παραμένουν σπάνια. Ο λόγος είναι η ενδεχόμενη μετάλλαξη του ιού που θα έκανε ευκολότερη τη μετάδοσή της από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα CDC διαβεβαιώνουν πως δεν έχουν εντοπίσει καμιά τέτοια μετάλλαξη σε αυτό το στάδιο.

Ο φορέας επανέλαβε την έκκλησή του στους εργαζόμενους σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίζονται κρούσματα της γρίπης των πτηνών να παίρνουν τις μέγιστες δυνατές προφυλάξεις.

Αναμένεται να γίνουν επιπλέον γενετικές αναλύσεις σε δείγματα των νέων κρουσμάτων στο Κολοράντο, για να εντοπιστεί οποιαδήποτε τροποποίηση του γονιδιώματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεταβολή της εκτίμησης του κινδύνου» για τον πληθυσμό από τις υγειονομικές αρχές.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελαιόλαδο: Αξιοποίηση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων του

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας μας είναι η διαχείριση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου παράγονται απόβλητα όπως είναι το κουκούτσι της ελιάς, η φλούδα, το νερό, η σάρκα, τα φύλλα και μικρά κλαδάκια καθώς και χώμα. Παράλληλα παράγεται ένα βασικό παραπροϊόν ο λεγόμενος «Κατσίγαρος», το οποίο είναι ένα υδατικό διάλυμα τοξικό για το περιβάλλον. Τα κουκούτσια ελιάς διαχωρίζονται από το καρπό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμο για θέρμανση. Τα απόβλητα και τα παραπροϊόντα αποτελούν σημαντική πηγή θρεπτικών ουσιών όπως είναι οι πολυφαινόλες, οι χρωστικές ουσίες, οι πτητικές και αρωματικές  ενώσεις. Οι συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών εξαρτώνται από τη τεχνολογία εκχύλισης κατά τη διαδικασία εξαγωγής του ελαιόλαδου.

Η ανάγκη αξιοποίησης των αποβλήτων οδήγησε σε ανάπτυξη νέων μεθόδων εξαγωγής του ελαιόλαδου που μπορούν να μειώσουν τον χρόνο εκχύλισης, τη θερμοκρασία της διαδικασίας, συμβάλλοντας έτσι σε πιο ποιοτικά προϊόντα και με παράλληλη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με  κοινές μεθόδους εξαγωγής.

sykomidh elias1

Έρευνες αναφέρουν πως η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να συντελέσει στην αξιοποίηση των αποβλήτων αν και δεν έχει εξεταστεί ακόμη το κόστος σε επίπεδο βιομηχανίας. Μερικές από τις τεχνολογίες είναι οι εξής:

- Η εξαγωγή με υπερήχους είτε με τη βοήθεια μικροκυμάτων είναι μια αποτελεσματική τεχνική εκχύλισης.

- Τα παλμικά ηλεκτρικά πεδία είναι μία από τις τεχνολογίες που δεν εφαρμόζει θέρμανση και επεξεργάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Η εκχύλιση υπό πίεση θεωρείται μια καινοτόμο τεχνική η οποία διευκολύνει την επεξεργασία των αποβλήτων.

Έτσι τα παραπροϊόντα ελιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων ως πρόσθετα τροφίμων ή/και θρεπτικά συστατικά.

elia12

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τη γεωργία;

- Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων

- Εφαρμογή ως παρασιτοκτόνων

- Αξιοποίηση στην κτηνοτροφία

- Αξιοποίηση ως υποστρώματος για την παραγωγή εδώδιμων μυκήτων

Επίσης, η ενσωμάτωση των οργανικών αποβλήτων ελιάς στο έδαφος συμβάλλει στην αύξηση του οργανικού άνθρακα στο έδαφος, βελτιώνοντας τη γονιμότητά του και την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μετά την εφαρμογή των οργανικών αποβλήτων γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της κλιματικής αλλαγής, ενώ η βελτίωση της δομής του εδάφους αύξησε την ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών στοιχείων. Τέλος, παρατηρείται αύξηση στη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους, γεγονός που βελτιώνει την υγεία του εδάφους.

Πηγή: Rosello-Soto E., Kouba M., Moubarik A., Lopes R.P., Saraiva J.A., Boussetta N., Grimi N., Barba F.J. (2015). Emerging opportunities for the effective valorization of wastes and by-products generated during olive oil production process: Non-conventional methods for the recovery of high-added value compounds. Trends in Food Science & Technology, Volume 45, Issue 2, October 2015, Pages 296-310.

https://blog.farmacon.gr

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.