Τίτλοι:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2022

Η Περιφέρεια Κρήτης  ενημερώνει ότι, δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στη δράση 4.1.5 « Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2022.

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά γης, δ) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρου, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και η περίφραξη φυτειών, στ) η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών, ζ) η αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό), η) η αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου, θ) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και ι) οι γενικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής, για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δύναται να ανέλθει  έως τις 150.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις έως και τις 250.000 ευρώ.

O συνολικός προϋπολογισμός, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 18.170.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα εξής:

Δικαιούχοι που κατά τη στιγμή της αίτησης :

α) δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ή

β) έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία

 

60%

Δικαιούχοι   σε  ορεινές περιοχές
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και

δικαιούχοι σε κανονικές Περιοχές

 

50%

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.03.2023 έως και 16.05.2023.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της δράσης 4.1.5 παρέχονται στα τηλέφωνα:

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 2813407901 & 2813407904
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) ΠΕ Ηρακλείου: τηλ.: 2813407936
  3. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Λασιθίου:

Τηλ. : 2841340514 & 2842341310

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343807 & 2831343825

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ)  ΠΕ Χανίων:

Τηλ. : 2821346560, 2821346530 & 2821346532

και στις ιστοσελίδες:

  1. Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)
  2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.