Τίτλοι:

Νέα ΚΑΠ 2023-2027: Τι προβλέπει για τις Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 
Στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών-κτηνοτρόφων και η ενθάρρυνσή τους να συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα στον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας προκειμένου να εισέλθουν στην αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα.

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016, ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003(2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με το άρθρο 77 του Κανονισμού 2021/2115, δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την αναγνώριση και ο ελάχιστος αριθμός μελών κατά την αναγνώριση είναι ο εξής:

α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι δώδεκα και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε έξι και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

β) Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι οκτώ και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε πέντε μέλη και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι τριάντα και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές τα όρια διαμορφώνονται σε δεκαπέντε και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι είκοσι και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε δέκα και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

2. Οι Ομάδες Παραγωγών που αναγνωρίστηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 1 κατά την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης στην Παρέμβαση Π3-77-1.1.

3. Εάν η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου πρέπει να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και την υπ’ αρ. 966/71516/5.4.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (Β΄ 1606).

blog.farmacon.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.