Τίτλοι:

Μέτρα για τον παγετό και θερμοκρασίες που υφίστανται ζημιά, οφθαλμοί και άνθη

Μέτρα για την αντιμετώπιση του παγετού και θερμοκρασίες στις οποίες υφίστανται ζημία οι ανθοφόροι οφθαλμοί (σε διάφορα στάδια ανάπτυξης) και άνθη ορισμένων σπουδαίων οπωροφόρων δένδρων

Admiral

1. Επιλογή κατάλληλων ειδών ή και ποικιλιών

Πριν την εγκατάσταση του οπωρώνα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα είδη ή και ποικιλίες για κάθε περιοχή ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, αρκεί βέβαια να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τόσο για το φυτικό υλικό (απαιτήσεις και αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε ασθένειες, εποχή άνθησης) όσο και για τις κλιματικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. Για παράδειγμα, ποικιλίες ροδακινιάς με μικρές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες θεωρούνται κατάλληλες για την Ν. Ελλάδα, προκειμένου να παραχθούν πρώϊμα ροδάκινα, ενώ για την Β. Ελλάδα κατάλληλες θεωρούνται εκείνες οι ποικιλίες που αντέχουν στις χαμηλές θερμοκρασίες και οι οψιμανθείς, διότι έτσι μειώνονται οι πιθανότητες ζημίας από παγετούς του χειμώνα και της άνοιξης. Η επέκταση της αμυγδαλιάς στην Β. Ελλάδα κατέστη δυνατή διότι απλούστατα καλλιεργήθηκαν οι οψιμανθείς ποικιλίες Truoito, Texas, Ρέτσου, Ferragnes, Ferraduel και άλλες.

sarakakis

2. Καθυστέρηση άνθισης.

Καθυστέρηση της άνθησης συνήθως μειώνει τις πιθανότητες ζημίας των οπωροφόρων δένδρων από όψιμο παγετό της άνοιξης. ΄Ετσι κατεβλήθησαν προσπάθειες εξεύρεσης τρόπων ή μεθόδων καθυστέρησης της άνθησης των οπωροφόρων δένδρων (ροδακινιά ή και άλλων ειδών).
Συνήθεις τρόποι είναι: α. εφαρμογή νερού δια ψεκασμού κατά την διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας στα δένδρα, όταν οι οφθαλμοί είναι ακόμη κλειστοί, προκειμένου να ψυχθούν δια της εξάτμισης και να καθυστερήσει η ανάπτυξή τους, β. εφαρμογή χημικών ουσιών , όπως το ethrel (σχηματίζεται αιθυλένιο όταν εφαρμοστεί σε φυτά), που όταν ψεκαστεί στο δένδρο το φθινόπωρο ή και την άνοιξη σε συγκέντρωση περί τα 100 ppm καθυστερεί η άνθιση κατά 4-5 ημέρες.

viusid

3. Εφαρμογή αντιπαγετικής προστασίας.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ψεκασμό νερού για όσο διαρκεί ο παγετός, είτε με άλλα μέσα όπως , σύστημα ομίχλης, θέρμανση του οπωρώνα, ανεμομίκτες, κλπ. Βέβαια όλα τα μέτρα αντιπαγετικής προστασίας είναι αποτελεσματικά σε περιορισμένα όρια χαμηλών θερμοκρασιών ( μέχρι –5 οC).

sidirop0822

Πίνακας 4.

 Θερμοκρασίες στις οποίες υφίστανται ζημία οι ανθοφόροι οφθαλμοί

(σε διάφορα στάδια ανάπτυξης)

και άνθη ορισμένων σπουδαίων οπωροφόρων δένδρων(Oregon USA)

( Ζημία 90%)

  Στάδια Οφθαλμών - Ανθέων
    1                  2                3               4                 5                 6                  7                8
Είδος* Θερμοκρασια 0C
Ροδακινιά -17              -15              -13           -9.4             -6.1             -4.4            -3.9             
Αχλαδιά -18              -14              -9.4          -7.2             -5.6             -5.0            -4.4              -4.4
Μηλιά -17              -12              -9.4          -6.1             -4.4             -3.9            -3.9              -3.9
Κερασιά -15              -13              -10           -8.3             -6.1             -4.4            -3.9              -3.9
Βερικοκιά -18              -13              -10           -7.2             -5.6             -4.4            -3.9             
Δαμασκηνιά -18              -16              -14           -8.9             -5.6             -5.0            -5.4               -5.0

 * Τα στοιχεία του πίνακα 4 αφορούν μια μόνο ποικιλία από κάθε είδος

Να σημειωθεί ότι το καρπίδιο είναι περισσότερο ευάλωτο στον παγετό διότι παγώνει στους -2οC.

Στους πίνακες 5-10 δίνονται οι επικονιαστές των κυριότερων καλλιεργούμενων ποικιλιών ορισμένων οπωροφόρων δένδρων.

Πίνακας 5.

 Επικονιάστριες ποικιλίες Αχλαδιάς
Κύρια Ποικιλία Επικονιάστρια ποικιλία
Abate Fetel

P.Crassana, Highland, William

Decana           

William, P. Crassana

Highland

William, Conference, Decana

Kaiser

William, Conference, Decana

Κοντούλα

Coscia, Τσακώνικη ή Κρυστάλλι

P. Crassana    

A.Fetel, William, Highland, Conference

Τσακώνικη ή Κρυστάλλι

Coscia, Κοντούλα

William

Kaiser, Decana, Conference, P. Crassana

Sisy     Τσακώνικη ή Κρυστάλλι, Κοντούλα, Coscia

Πίνακας 6. 

Επικονιάστριες ποικιλίες Nashi
Κύρια ποικιλία Επικονιάστρια ποικιλία
Shinseiki

Hosui, Kosui

Kosui 

Hosui, Nijisseiki, Shinseiki

Kikusui Chojuro, Shinseiki
Hosui  Nijisseiki, Shinseiki
Chojuro

Hosui, Shinko

Niitaka           

Shinko, Nijisseiki, Chijuro, Shinseiki

Shinko

Nijisseiki

Okusankichi Kikusui, Nijisseiki, Shinseiki

Πίνακας 7. 

Επικονιάστριες ποικιλίες Ιαπωνικής Δαμασκηνιάς
Κύρια Ποικιλία

Επικονιάστρια ποικιλία

Angelino

Black Star, Friar, Santa Rosa, Simka, Ozark Premier

Black Amber

Friar, Black Star

Black Diamond

Galita, Ozark Premier, Angelino, Black Star, Laroda, Friar

Black Gold     

Ozark Premier, Angelino, Black Amber, Black Star, Laroda

Black Star

Black Diamond, Angelino. Simka, Laroda

Burbank

Burmosa, Ozark Premier, Shiro, Gaviota

Burmosa Friar, Laroda, Burmank, Santa Rosa
Friar

Frontier, Calita, Ozark Premier, Laroda, Santa Rosa

Laroda Calita, Ozark Premier, Friar, Santa Rosa
Morettini 355 Shiro, Santa Rosa
Ozark Premier            Santa Rosa, Friar, Laroda, Morettini 355
Santa Rosa

Formosa, Shiro, Morettii 355, Methley, Gaviota, Beauty

Πίνακας 8.

 Επικονιάστριες ποικιλίες μηλιάς
Κύρια ποικιλία Επικονιάστρια ποικιλία
Jerseymac Red delicious, Golden delicious
Ozark Gold Red Delicious
Red Delicious Golden delicious, G. Smith
Red Chief Golden delicious, G. Smith
Golden delicious Red Delicious, G. Smith
Jonagold() Golden delicious, Rome Beauty, Red Delicious
Granny Smith Golden delicious, Red Delicious
Mutsu() Golden Delicious, Red Delicious
Φιρίκι Golden Delicious, Red Delicious

Πίνακας 9.1 

Επικονιάστριες ποικιλίες κερασιάς
Κύρια ποικιλία Επικονιάστρια ποικιλία
Bigarreau Burlat Marmotte, Van
B. Hardy Giant Van,Burat
B. Van Burlat, Hardy Giant, Ranier
B. Napoleon Moreau, Ranier, Van, Τραγανά Εδέσσης
B. Hedelfingen Moreau, Marmotte, Ranier
Τραγανά Εδέσσης Napoleon, Van,

Πίνακας 9.2  

Περίοδος άνθησης και πίνακας ασυμβιβάστου νέων ποικιλιών κερασιάς
  Πρωιμότητα άνθισης*
Ομάδα αλληλομόρφων* I II III IV V
I- S1S2 Black tartarian     Summit  
II-S1S3 Samba  

Van

Early robin

Cristalina

Olympus

Sonnet
Regina
III-S3S4 Somerset  

Bing

Royal ann

Emperor

Francis
Lambert  
VI- S3S6      

Attika(kordia)

Starks gold
 
VII-S3S5         Hedelfingen
IX- S1S4    

Ranier

Blacκ republican

Bada
Sylvia Hudson
           
XIII- S2S4   Royalton     Sam
XVI-S3S9 Chelan, Burlat Tieton      
XXII-S3S12        

Schneiders

0900 ziraat

Aυτογόνιμες

S4 αλληλόμορφο

Lapins, Sweetheart

Index
 

Staccato

Stella

Symphony

Selah

Santina

celeste

Skeena

Sandra rose

Sonata

Cashmere

Glacier

White gold

Stardust

Benton

Black gold

 * Ως Επικονιάστριες ποικιλίες συνιστώνται εκείνες που συνανθούν (ανήκουν στην ίδια κάθετη ή σε διπλανή στήλη) και ανήκουν σε διαφορετική ομάδα αλληλομόρφων (οριζόντιες γραμμές)

Πίνακας 10. 

Επικονιάστριες ποικιλίες αμυγδαλιάς
Κύρια ποικιλία Επικονιάστριες ποικιλίες
Truoito Texas
Ferragnes Ferraduel, Ai, Φυλλίς, Ρέτσου
Ai Ferragnes, Texas
Texas Ai, Non Pareil, Marcona
Ferraduel Ai, Ferragnes
Ρέτσου Ferragnes, Texas

Μιλτιάδης Βασιλακάκης Ομ. καθηγητής ΑΠΘ

blog.farmacon.gr

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.