Τίτλοι:

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας στην ΠΚΜ

Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, με στόχο την αποτροπή της επανεμφάνισης κρουσμάτων και την παραμονή της χώρας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Η 15η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2022, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασηςξεκινώντας στις 18 Νοεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Σέρρών και στις 19 Νοεμβρίου 2022 στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας. Επισυνάπτεται πίνακας με τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και αντίστοιχος χάρτης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο και υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στα πλαίσια αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, για το έτος 2022 ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι: Θεσσαλονίκη: 40, Ημαθία: 14, Κιλκίς: 99, Πέλλα: 84, Σέρρες: 118.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδωνΣύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1494/299861/10.10.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5291/13.10.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022», των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού, που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή (να προηγείται κατά το δυνατόν επικοινωνία), στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας και για το έτος 2022».

Για την αποζημίωση κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» καθώς και:

α) Άδεια κυνηγιού σε ισχύ εφόσον ο θηροφύλακας/κυνηγός θανάτωσε το ζώο αυτόνομα και όχι κατά την συμμετοχή του στα πλαίσια συνεργείου δίωξης (μόνο κατά την κυνηγετική περίοδο) και επιπλέον για τους θηροφύλακες έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

β) ΑΦΜ

γ) IBAN τραπεζικού λογαριασμού.

 

Ενημερωτικό Υλικό για τη λύσσα, αφίσες, video και φυλλάδια καθώς και ενημερωτικό video για τη διαδικασία συσκευασίας των νεκρών ζώων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=401 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa και: https://www.youtube.com/watch?v=84X2P8qbv_Q&t=221s.

 

Περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ, ΑΝΘΗ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΡΓΗ, ΣΗΣΑΜΙΑ, ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ, ΑΓΓΙΣΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΝ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ, ΚΡΗΝΙΣ, ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΝ, ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ, ΘΟΛΟΣ, ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΨΥΧΙΚΟΝ, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ, ΆΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΣΟΚΩΜΗ, ΑΔΕΛΦΙΚΟΝ, ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΝ, ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ, ΤΟΥΜΠΑ, ΓΑΖΩΡΟΣ, ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ, ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ, ΧΡΥΣΟΝ, ΆΝΩ ΚΑΜΗΛΑ, ΣΦΕΛΙΝΟΣ, ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΝ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΝ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΝ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑ, ΤΡΙΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΝ, ΑΓΡΙΑΝΗ, ΣΕΡΡΑΙ, ΣΚΟΠΙΑ, ΝΕΟΝ ΣΟΥΛΙΟΝ, ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ, ΛΕΥΚΩΝ, ΆΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΙΝΟΥΣΣΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ, ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ, ΚΑΤΩ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ, ΚΑΡΠΕΡΗ, ΕΛΑΙΩΝ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ, ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΝ, ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΛΤΕΡΟΝ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΟΡΕΙΝΗ, ΚΑΜΑΡΩΤΟΝ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΝ, ΚΟΙΜΗΣΙΣ, ΧΟΡΤΕΡΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΟΝΙΜΟΝ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΧΑΡΟΠΟΝ, ΒΥΡΩΝΕΙΑ, ΝΕΟΝ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΝ, ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΝ,ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΆΓΚΙΣΤΡΟΝ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΡΙΚΟΝ, ΨΩΜΟΤΟΠΙΟΝ, ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΝ, ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ, ΚΡΙΝΟΣ, ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ, ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΥΚΕΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ, ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ, ΛΟΥΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ, ΆΝΩ ΣΥΜΒΟΛΗ, ΆΝΩ ΒΥΡΩΝΕΙΑ, ΣΙΜΩΝ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΙΚΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ, ΆΝΩ ΠΟΡΟΙΑ, ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΟΜΑΛΟΝ, ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΝ, ΘΡΑΚΙΚΟΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΕΙΟΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΚΕΡΚΙΝΗ, ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ, ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΥΔΑ, ΑΔΕΝΔΡΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ, ΜΙΚΡΟΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΕΦΥΡΑ, ΧΑΛΚΗΔΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ, ΛΗΤΗ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΕΛΕΟΥΣΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΔΡΥΜΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΜΕΣΑΙΟΝ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΆΣΣΗΡΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΑΣ, ΚΡΙΘΙΑ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ, ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ, ΚΑΡΤΕΡΑΙ, ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΞΥΛΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΧΑΝΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΔΟΡΚΑΣ, ΜΑΥΡΟΡΡΑΧΗ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΝ, ΚΥΔΩΝΕΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΕΞΑΜΙΛΙΟΝ, ΜΟΝΟΛΟΦΟΝ, ΠΕΤΡΩΤΟΝ, ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΧΩΜΑ, ΛΟΥΔΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΥΤΕΙΑ, ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΕΣΣΑ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΑΝΤΑ, ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ, ΆΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΕΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.