Τίτλοι:

Εξαγωγικές Επιδόσεις Αυγούστου: Αυξήθηκε κατά 70,4% η αξία των εξαγωγών

Θετικό ήταν το πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 καθώς ήταν αυξημένες κατά 70,4% συγκριτικά με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.10.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Η αύξηση αυτή προστέθηκε στα ήδη θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων μηνών με αποτέλεσμα η αξία των εξαγωγών στο α’ οκτάμηνο του τρέχοντος έτους (ήτοι €35,8 δις) να έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις των ετών 2019 (ήτοι €33,9 δις) και 2020 (ήτοι €30,7 δις). Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον υψηλό πληθωρισμό που επηρεάζει τα ανωτέρω μεγέθη και ο οποίος έφτασε το 11,4% τον Αύγουστο του 2022, αλλά και στο εξαιρετικά υψηλό εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώθηκε σε €23,7 δις στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022.

Πιο αναλυτικά, η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 διαμορφώθηκε σε €4.790,0 εκατ., έναντι €2.810,7 εκατ. τον Αύγουστο του 2021 και €2.078,8 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2020, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.979,3 εκατ. (ήτοι 70,4%) και €2.711,2 εκατ. (ήτοι 130,4%) αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην αξία των εισαγωγών, αυτή ανήλθε σε €7.688,7 εκατ. έναντι €5.042,9 εκατ. πέρυσι, αυξημένη κατά 52,5%, δηλαδή €2.645,8 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.898,7 εκατ., αυξημένο κατά €666,5 εκατ., δηλαδή 29,9%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 22* Αυγ 21* Αυγ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 4.790,0 2.810,7 2.078,8 1.979,3 2.711,2 70,4% 130,4%
Εισαγωγές 7.688,7 5.042,9 3.613,1 2.645,8 4.075,6 52,5% 112,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.898,7 -2.232,2 -1.534,3 -666,5 -1.364,4 29,9% 88,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών ήταν, επίσης, θετική καταγράφοντας αύξηση €668,7 εκατ., δηλαδή 35,2% και φτάνοντας τα €2.570,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2022, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.580,9 εκατ., αυξημένες κατά €963,2 εκατ., δηλαδή 26,6%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε σε €2.010,8 εκατ. έναντι €1.716,3 εκατ. τον Αύγουστο του 2021, με την αύξησή του να διαμορφώνεται σε €294,5 εκατ. (ήτοι 17,2%).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 22* Αυγ 21* Αυγ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 2.570,1 1.901,4 1.531,6 668,7 1.038,5 35,2% 67,8%
Εισαγωγές 4.580,9 3.617,7 2.809,3 963,2 1.771,6 26,6% 63,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.010,8 -1.716,3 -1.277,7 -294,5 -733,1 17,2% 57,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €35.786,6 εκατ. έναντι €24.984,3 εκατ. πέρυσι και €19.821,0 εκατ. πρόπερσι, με την αύξησή της να διαμορφώνεται σε €10,8 δις (ήτοι 43,2%) και €16,0 δις (ήτοι 80,5%) αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Οι εισαγωγές άγγιξαν τα €60 δις και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε €59.450,2 εκατ. έναντι €39.724,2 εκατ. πέρυσι με την αύξηση να ανέρχεται σε 49,7%, δηλαδή €19.726,0 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €14.739,9 εκατ. πέρυσι, άγγιξε φέτος τα €23.663,6 εκατ. (αύξηση €8,9 δις, ήτοι 60,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €22.868,5 εκατ. (αύξηση €4,5 δις, ήτοι 24,6% | 2022/2021) και η αξία των εισαγωγών σε €39.911,9 εκατ. (αύξηση €9,6 δις, ήτοι 31,5% | 2022/2021).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 22* Ιαν-Αυγ 21* Ιαν-Αυγ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 35.786,6 24.984,3 19.821,0 10.802,3 15.965,6 43,2% 80,5%
Εισαγωγές 59.450,2 39.724,2 31.971,4 19.726,0 27.478,8 49,7% 85,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -23.663,6 -14.739,9 -12.150,4 -8.923,7 -11.513,2 60,5% 94,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο α’ οκτάμηνο του 2022 συγκριτικά με πέρυσι και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.577,9 εκατ., δηλαδή 40,4%, τα τρόφιμα κατά €772,9 εκατ., δηλαδή 20,1%, τα χημικά κατά €273,6 εκατ., δηλαδή 7,4%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €671,5 εκατ., δηλαδή 27,4%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €522,9 εκατ., δηλαδή 28,9%, οι πρώτες ύλες κατά €87,9 εκατ., δηλαδή 8,1%, τα ποτά και καπνά κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 12,0%, τα λίπη και έλαια κατά €55,0 εκατ., δηλαδή 11,2% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,2 εκατ., δηλαδή 49,7%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 22* Ιαν-Αυγ 21* Ιαν-Αυγ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 13.345,5 6.680,7 4.407,4 6.664,8 8.938,1 99,8% 202,8%
Βιομηχανικά 5.486,2 3.908,3 3.181,8 1.577,9 2.304,4 40,4% 72,4%
Τρόφιμα 4.612,3 3.839,4 3.519,9 772,9 1.092,4 20,1% 31,0%
Χημικά 3.992,0 3.718,4 3.174,7 273,6 817,3 7,4% 25,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.125,2 2.453,7 2.042,5 671,5 1.082,7 27,4% 53,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.335,1 1.812,2 1.546,5 522,9 788,6 28,9% 51,0%
Πρώτες Ύλες 1.176,9 1.089,0 746,8 87,9 430,1 8,1% 57,6%
Ποτά-Καπνά 694,4 619,8 530,6 74,6 163,8 12,0% 30,9%
Λίπη-Έλαια 545,3 490,3 366,3 55,0 179,0 11,2% 48,9%
Μη ταξινομημένα 473,8 316,6 300,9 157,2 172,9 49,7% 57,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 22.441,2 18.247,7 15.410,0 4.193,5 7.031,2 23,0% 45,6%
Σύνολο** 35.786,7 24.928,4 19.817,4 10.858,3 15.969,3 43,6% 80,6%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 22* Αυγ 21* Αυγ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 2.339,1 922,6 549,0 1.416,5 1.790,1 153,5% 326,0%
Βιομηχανικά 605,1 447,4 325,0 157,7 280,1 35,2% 86,2%
Τρόφιμα 551,6 424,7 402,7 126,9 148,9 29,9% 37,0%
Χημικά 355,9 281,0 214,5 74,9 141,4 26,7% 65,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 389,5 281,4 227,6 108,1 161,9 38,4% 71,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 306,8 231,3 186,2 75,5 120,6 32,6% 64,8%
Πρώτες Ύλες 78,0 90,5 67,2 -12,5 10,8 -13,8% 16,1%
Ποτά-Καπνά 68,8 59,0 52,6 9,8 16,2 16,6% 30,7%
Λίπη-Έλαια 49,9 35,6 27,8 14,3 22,1 40,2% 79,3%
Μη ταξινομημένα 45,4 21,3 25,5 24,1 19,9 113,1% 78,3%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.451,0 1.872,4 1.529,1 578,6 921,9 30,9% 60,3%
Σύνολο** 4.790,1 2.795,0 2.078,1 1.995,1 2.712,0 71,4% 130,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το 54,7% (ήτοι €19,6 δις) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών και το 65,9% (ήτοι €15,1 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες το 45,3% (ήτοι €16,2 δις) στο σύνολο και το 34,1% (ήτοι €7,8 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.