Τίτλοι:

Οι διαδικτυακές πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ

Το 2021, για το 19,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έφτασαν τουλάχιστον το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών τους, που ήταν 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (pp) υψηλότερες σε σύγκριση με το 2020. 

Η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις (ηλεκτρονικές πωλήσεις τουλάχιστον 1% του συνολικού κύκλου εργασιών τους) μεταξύ των μελών της ΕΕ με 36,6%, ακολουθούμενη από τη Δανία (35,6%) και την Ιρλανδία (35,2%). Από την άλλη πλευρά, το Λουξεμβούργο (8,6%), η Ρουμανία (10,5%) και η Βουλγαρία (11,5%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα μερίδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις. 

Γράφημα ράβδων: Μερίδιο επιχειρήσεων με διαδικτυακές πωλήσεις τουλάχιστον 1% του κύκλου εργασιών το 2021, % των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους

Πηγή δεδομένων: isoc_ec_esels

Οι υψηλότερες αυξήσεις στις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανέφεραν ότι οι πωλήσεις τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο έφτασαν τουλάχιστον το 1% του συνολικού τους κύκλου εργασιών το 2021 (σε σύγκριση με το 2020) καταγράφηκαν στη Φινλανδία (27,7%· +4,2 π.μ.), στην Ισπανία (29,5%· +3,7 π.μ. ) και Μάλτα (30,0%· +3,3 π.μ.). Αντίθετα, μειώσεις στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις (ηλεκτρονικές πωλήσεις τουλάχιστον 1% του συνολικού τζίρου τους) καταγράφηκαν στη Δανία (35,6%· -2,7 π.μ.), στην Ελλάδα και στο Βέλγιο (17,0% και 28,3%, αντίστοιχα· και οι δύο -2,3 pp). 

Το 19,4% όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές πωλήσεις χρησιμοποιώντας ιστότοπους ή εφαρμογές (πωλήσεις ιστού) το 2021, είτε σε ιδιώτες καταναλωτές (15,6% των επιχειρήσεων της ΕΕ) είτε σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις (13,1%). Ένα μικρό μερίδιο των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποίησαν πωλήσεις τύπου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για να πραγματοποιήσουν πωλήσεις κυρίως στους επιχειρηματικούς πελάτες τους (6,0%). Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της ίδιας της επιχείρησης (16,6%) ή μέσω μιας αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (8,6%). 

Με βάση την τοποθεσία των πελατών, ήταν πιο συνηθισμένο για τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες στη χώρα τους (18,5% των επιχειρήσεων της ΕΕ), με λιγότερο συχνές διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες σε άλλες χώρες της ΕΕ (8,1%) και τις υπόλοιπες του κόσμου (4,6%).

Μεθοδολογικές σημειώσεις:

  • Γαλλία: διάλειμμα στη χρονοσειρά λόγω της εφαρμογής της επιχείρησης της στατιστικής μονάδας.
  • Τα δεδομένα προέρχονται από την κοινοτική έρευνα του 2022 για τη χρήση των ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις και αναφέρονται σε όλες τις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 εργαζομένους ή αυτοαπασχολούμενους (στη NACE Αναθ. 2 ενότητες Γ έως Ι, Λ έως Ν και ομάδα 95.1). Περισσότερες μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε εδώ .
  • Η έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις συλλέγει δεδομένα για διαφορετικά θέματα ΤΠΕ με διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Για το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, η περίοδος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος (2021) πριν από το έτος έρευνας (2022). Για την έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις, τα δεδομένα στη βάση δεδομένων της Eurostat οργανώνονται σύμφωνα με το έτος έρευνας και τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται κάτω από το έτος 2022.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.