Τίτλοι:

ΕΕ: Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές μειώθηκε το 2021

Το 2021, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές έφτασε το 9,1% σε επίπεδο ΕΕ , μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες (pp) σε σύγκριση με το 2020. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος του 14% που έχει τεθεί επί του παρόντος για το 2030. την οδηγία της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σύμφωνα με αυτό, το 2021, η ΕΕ ήταν 4,9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο του 2030 και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο του 2020. 

Παρά την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το 2020, η μείωση του μεριδίου συνδέεται τόσο με την αύξηση των μεταφορικών δραστηριοτήτων λόγω άρσης των περιορισμών COVID-19 όσο και με την αλλαγή μεθοδολογίας. Δείτε τις μεθοδολογικές σημειώσεις για πιο λεπτομερή εξήγηση. 


Η Σουηδία προηγήθηκε σε μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, μόνο δύο ξεπέρασαν τον στόχο του 2030. Η Σουηδία (30,4%) είχε μερίδιο περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και υπερδιπλάσιο από το στόχο του 2030. Ακολούθησε η Φινλανδία (20,5%), η οποία έδειξε επίσης πολύ υψηλή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Τα υψηλά μερίδια της Σουηδίας και της Φινλανδίας εξηγούνται από τη σημαντική χρήση συμμορφούμενων βιοκαυσίμων στο μείγμα καυσίμων μεταφορών τους. 

Διάγραμμα ράβδων: Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, % ανά χώρα, ΕΕ, 2021

Πηγή δεδομένων: nrg_ind_ren

Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ιρλανδία και την Ελλάδα (και οι δύο 4,3%), την Πολωνία (5,7%), τη Λετονία (6,4%) και τη Λιθουανία (6,5%). 

Οι μεγαλύτερες μειώσεις από το 2020 έως το 2021 καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-5,9 π.μ.), στην Ουγγαρία (-5,4 π.μ.) και στο Λουξεμβούργο (-4,6 π.μ.). 

Το 2021, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τη Φινλανδία (+6,2 π.μ.), τη Λιθουανία (+1,0 π.μ.), τη Δανία (+0,8 π.μ.), την Κροατία (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Μάλτα (καμία μεταβολή), κατέγραψαν μείωση το μέσο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές σε σύγκριση με το 2020. 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.