Τίτλοι:

Κερασιά και Βερικοκιά - Ενδεικτική λίπανση σε νεάρα και παραγωγικά δέντρα

Λίπανση σε νεαρά δένδρα βερικοκιάς μέχρι την έναρξη της καρποφορίας

Κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι:
 
1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γρ. Ν/δένδρο
2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γρ. Ν/δένδρο
3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 150-250 γρ. Ν/δένδρο
Στα νεαρά δένδρα χορηγείται κυρίως η νιτρική μορφή του αζώτου.
Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης έλλειψης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετασυλλεκτική χορήγηση Κ.
Προσοχή χρειάζεται στην ποικιλία ‘Μπεμπέκου’, επειδή υψηλά επίπεδα καλίου οδηγούν στην εκδήλωση
κηλίδων στην κορυφή του καρπού λόγω ανατροπής της σχέσης K/Ca.
 

Ενδεικτική λίπανση σε παραγωγικά δένδρα βερικοκιάς

 
Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.
Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.
Αναλογία Ν/Κ στη βερικοκιά. Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά την κανονική καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ. Στη βερικοκιά οι ιδανικές τιμές αυτού του λόγου κυμαίνονται από 0,80/1 έως 0,90/1 στα φύλλα, το οποίο υποδηλώνει ότι η βερικοκιά έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε κάλιο παρά σε άζωτο.
 
Άλλα στοιχεία
 
Ασβέστιο
 
Χορηγείται στις περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή.
Χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και μετασυλλεκτικά γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου.
Για τη βελτίωση της σκληρότητας και της αντοχής των καρπών σε ασθένειες πραγματοποιούνται 3 ψεκασμοί με διάφορα σκευάσματα ασβεστίου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
 
Μαγνήσιο
 
Χορηγούνται 3-5 μονάδες μαγνησίου κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ υψηλή.
Ο χηλικός σίδηρος εφαρμόζεται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη. Ο θειϊκός ψευδάργυρος εφαρμόζεται με ψεκασμό το χειμώνα πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών σε συγκέντρωση 3%. Για αποφυγή φυτοτοξικότητας ο ψεκασμός πρέπει να απέχει 15 ημέρες τουλάχιστον μετά από κλάδευμα
και 1 μήνα πριν ή μετά από ψεκασμό με χειμερινούς πολτούς. Επίσης, εφαρμόζονται χηλικές μορφές του ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.
 
Mαγγάνιο
 
Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή χορηγούνται διαφυλλικά χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.
 
Bόριο
 
Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 100 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά από την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).
 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 
Περίοδος λίπανσης Δεκέμβριο-Ιανουάριο με 6-12 κιλά το στρέμμα ανάλογα με τη συγκέντρωση P στο έδαφος
 
Ενδεικτική λίπανση σε νεαρά δένδρα κερασιάς
 
Κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι:
 
1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γρ. Ν/δένδρο
2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γρ. Ν/δένδρο
3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 150-250 γρ. Ν/δένδρο
 
Στα νεαρά δένδρα χορηγείται κυρίως η νιτρική μορφή του αζώτου.
 

Ενδεικτική λίπανση σε παραγωγικά δένδρα κερασιάς.

 
Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.

 

Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.
Η αζωτούχος λίπανση ρυθμίζεται ανάλογα με το υποκείμενο, την ηλικία, τη γονιμότητα του εδάφους, την παραγωγή και την  ανάπτυξη του δένδρου.
Αναλογία Ν/Κ στην κερασιά. Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά την κανονική καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ στα φύλλα. Στην κερασιά η ιδανική τιμή αυτού του λόγου κυμαίνεται γύρω στο 1,25/1.
 
Άλλα στοιχεία
 
Ασβέστιο
Στις περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και μετασυλλεκτικά γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου.
Για τη βελτίωση της σκληρότητας και της αντοχής των καρπών σε ασθένειες εφαρμόζονται διάφορα σκευάσματα ασβεστίου πριν από την έναρξη της συγκομιδής και ιδιαίτερα σε βροχερό καιρό.
 
Μαγνήσιο
 
Χορηγούνται 3-5 μονάδες μαγνησίου κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/ μαγνήσιο είναι πολύ υψηλή. Το νιτρικό μαγνήσιο εφαρμόζεται με ψεκασμό μετά από την καρπόδεση σε συγκέντρωση 0,5%.
Ο χηλικός σίδηρος χορηγείται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη. Ο θειϊκός ψευδάργυρος χορηγείται με ψεκασμό το χειμώνα πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών σε συγκέντρωση 5%. Σε περίπτωση διαπιστωμένης έλλειψης και ειδικά στην κερασιά, συνιστάται να γίνεται επαναληπτικός ψεκασμός και την επόμενη χρονιά με συγκέντρωση 3%. Για αποφυγή φυτοτοξικότητας ο ψεκασμός πρέπει να απέχει 15 ημέρες τουλάχιστον μετά από κλάδευμα και 1 μήνα πριν ή μετά από ψεκασμό με χειμερινούς πολτούς. Επίσης, εφαρμόζονται χηλικές μορφές του ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.
 
Mαγγάνιο
 
Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή το θειϊκό μαγγάνιο χορηγείται το χειμώνα με ψεκασμό σε συγκέντρωση 2-3% ή εφαρμόζονται χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.
 
Bόριο
 
Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 120 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).
 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 
Περίοδος λίπανσης Δεκέμβριο και 4-6 κιλά το στρέμμα ανάλογα με τη συγκέντρωση P στο έδαφος

elgo.gr

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.