Τίτλοι:

ΟΠΕΚΕΠΕ : Έγκυρη και έγκαιρη η καταβολή 2,7 δις ευρώ Κοινοτικών Ενισχύσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχώρησε πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής Τεχνικού Συμβούλου για το έτος 2022, προκηρύσσοντας ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συστημάτων που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 και πληροφορικής υποδομής λοιπών υπηρεσιών (Internet Data Center (I.D.C.), υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.)), τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του και καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους μέχρι τις 20/10/2023. 

Αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους: α) για να υπάρξει χρόνος προκειμένου να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπος ο Οργανισμός με τα αδιέξοδα που προκάλεσε η περυσινή δικαστική διένεξη υποψήφιων αναδόχων παρόμοιου διαγωνισμού και β) για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη και από την νέα Κ.Α.Π. τεχνολογική αναβάθμιση και επιχειρησιακή εξέλιξη του Οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα προκήρυξη, όπως αυτή προέκυψε από την συνεργασία των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και έγκριτου νομικού γραφείου με μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τευχών διακήρυξης, παρουσιάζει τα ακόλουθα καινοτόμα στοιχεία:

Α. Είναι διευρυμένη σε επίπεδο ζητούμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβάλλονται σε ετήσια βάση (υπηρεσία που επιβάλλεται πλέον να παρέχει ο Οργανισμός) και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων επιδοτήσεων.

Β. Επιφέρει εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες, ως μια οριζόντια απαίτηση, με πλήρη τεκμηρίωση του πηγαίου κώδικα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία γραμμή για να μπορέσει ο Οργανισμός φύσει και θέσει να ελέγχει τα συστήματά του.

Γ. Υλοποιεί τη βασική δέσμευση της κυβέρνησης για μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος (public cloud), σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και σε πλήρη συντονισμό με νέες σχετικές δράσεις και έργα που θα υλοποιηθούν.

Δ. Ενισχύει περαιτέρω τον βασικό στόχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δηλαδή τον έλεγχο των πληρωμών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, εισάγοντας ένα οριζόντιο σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών για να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιτευχθεί η αναγκαία από την νέα ΚΑΠ διοικητική απλούστευση και να επιτευχθεί ο οριζόντιος έλεγχος και η πάταξη φαινομένων παραβατικότητας.

Τα παραπάνω συνάδουν πλήρως και με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της λειτουργίας τόσο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όσο και του συνόλου των εμπλεκομένων συντελεστών στην διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προτάσσει η νέα Κ.Α.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη τη λογική των προηγούμενων δικαστικών διενέξεων, δεν αποτελεί έκπληξη για τον Οργανισμό η τελευταία εξέλιξη στην διαγωνιστική διαδικασία, μετά την προσφυγή ενός εκ των υποψηφίων αναδόχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με στόχο την ματαίωση του διαγωνισμού. Από την πληθώρα των αιτιάσεων της εν λόγω προσφυγής (αρκετές από τις οποίες είχαν ενσωματωθεί με αντίστοιχο λεκτικό σε προηγούμενες διακηρύξεις χωρίς να αμφισβητηθούν ούτε να ακυρωθούν), οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αβάσιμες και αυτονόητα καταρρίφθηκαν, προέκυψαν προς επαναξιολόγηση τα ακόλουθα τέσσερα σημεία:

  • Σαφής διαχωρισμός των υποσυστημάτων που απαιτείται να αναπτυχθούν εξ αρχής από αυτά που θα συντηρηθούν/τροποποιηθούν.
  • Ενσωμάτωση της επιδεικτικής διαδικασίας (demo) στην αξιολόγηση των προσφορών.
  • Επέκταση των ζητούμενων πιστοποιήσεων διαχείρισης έργων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων κα υποδομών.
  • Τεκμηρίωση της ζητούμενης τεχνολογικής επάρκειας των υποψήφιων αναδόχων.

Προχωρούμε εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σε συμμόρφωση με την Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., στην ενσωμάτωση των παραπάνω σημείων σε μια νέα προκήρυξη, η στόχευση της οποίας ωστόσο είναι και θα παραμείνει αναλλοίωτη ως προς τα καινοτόμα στοιχεία της, που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και την διεύρυνση του ανταγωνισμού ώστε να επωφεληθεί ο Οργανισμός από ποιοτικότερες και περισσότερες υπηρεσίες εντός του προϋπολογισμού του έργου.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά αταλάντευτα μπροστά με τα αμέσως επόμενα βήματα να είναι:

  • Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρότυπου συστήματος παρακολούθησης κατάστασης καλλιεργειών (monitoring) με τηλεπισκοπικές τεχνικές, ως πιλότο εφαρμογής υποχρεωτικών διαδικασιών της νέας Κ.Α.Π.
  • Ολοκλήρωση της μετάπτωσης αγροτικών δεδομένων σε δημόσιο κυβερνητικό νέφος προκειμένου να είναι εύκολα διαθέσιμα σημαντικά στοιχεία των καλλιεργειών των δικαιούχων επιδοτήσεων μέσα από το gov.gr με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Υλοποίηση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας και της Διοίκησης, ενός υγιούς και καθαρού πλαισίου υποβοήθησης υποβολής των ετήσιων δηλώσεων των δικαιούχων, με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.
  • Καθολικοί έλεγχοι και πάταξη φαινομένων ψευδών δηλώσεων και δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος.

Με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση της θέσης και του ρόλου του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει μεθοδικά και αποφασιστικά τις προδιαγραφές για την επιχειρησιακή του αναβάθμιση στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων λειτουργίας του, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κείμενη νομοθεσία, ανεπηρέαστα όμως από την άσκηση νομικών διαδικασιών όποιου έχει επιχειρηματικό κίνητρο και φυσικά από «κίτρινα» δημοσιογραφικά φληναφήματα.

Η έγκυρη και έγκαιρη καταβολή Κοινοτικών Ενισχύσεων 2,7 δις ευρώ ετησίως σε 640.000 οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι προσπάθεια εθνική και εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε ιδιωτικό ή επιχειρηματικό συμφέρον.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.