Τίτλοι:

Έγκριση για το Αρδευτικό Δίκτυο Αγροκτημάτων Νησελουδίου Πρασινάδας, Πλατάνου και Κλειδίου

Με ανάρτηση στην diavgeia.gov.gr , επισημοποιείται η ανάθεση του έργου στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την ολοκλήρωση του.

Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει τα εξής : 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τον ορισμό της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής - η οποία επέχει και Οριστική – σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 του έργου : « Αρδευτικό Δίκτυο Αγροκτημάτων Νησελουδίου Πρασινάδας, Πλατάνου και Κλειδίου Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας » Αναδόχου ‘’ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ‘’ αποτελούμενη από τους εξής :

1. Σεϊτανίδη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, με βαθμό Α’ στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του, την Νοβάκη Φωτεινή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, με βαθμό Α’ στο τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, της ως άνω Υποδιεύθυνσης.

2. Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε με βαθμό Α', στην Υποδ/νση Τεχν. Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ως μέλος,

3. Αράβας Δημήτριος, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε με βαθμό Α', στην Υποδ/νση Τεχν. Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ως μέλος,

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίζουμε τους :

1. Σουμελίδη Μιχαήλ, ΔΕ Τεχνικών (εργοδηγός), στην Υποδ/νση Τεχν. Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

2. Ελευθεριάδου Ευδοξία, γεωλόγος ΠΕ, στην Υποδ/νση Τεχν. Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Η Επιτροπή με ευθύνη του Προέδρου της θα πραγματοποιήσει την Προσωρινή Παραλαβή - η οποία επέχει και Οριστική - του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα υπολογίσει την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου και θα υποβάλει αρμοδίως το πρωτόκολλο για έγκριση.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.