Τίτλοι:

Χαλκός: 5 συμβουλές για τη σωστή χρήση του

Με τη σωστή χρήση, οι ψεκασμοί χαλκού μειώνουν το κόστος και είναι αποτελεσματικοί κατά των βακτηριών και των μυκήτων.

Οι χαλκοί αποτελούν ισχυρούς χημικούς ψεκασμούς για την αντιμετώπιση διαφόρων βακτηριολογικών και μυκητολογικών ασθενειών.

Η χρήση των χαλκούχων σκευασμάτων θα πρέπει να γίνεται ορθά ώστε τα συγκεκριμένα σκευάσματα να είναι και αποτελεσματικά.

5 συμβουλές για τη σωστή χρήση του χαλκού

► Η διαλυτότητα των χαλκούχων σκευασμάτων αυξάνεται υπό όξινες συνθήκες. Οι χαλκούχοι ψεκασμοί μπορούν να γίνουν φυτοτοξική στην περίπτωση που εφαρμοσθούν σε όξινο διάλυμα, γι’αυτό χρειάζεται προσοχή.

► Οι ψεκασμοί χαλκού γενικά προκαλούν περισσότερη φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζονται υπό συνθήκες βραδείας ξήρανσης. Οι περιπτώσεις που αφορούν ψεκασμούς σε περίοδο καθυστερημένου ληθάργου ή πράσινης κορυφής, δεν είναι ανησυχητικές. Εάν ο χαλκός όμως χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση βακτηριακών ασθενειών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή μετά την εμφάνιση των μήλων σε ευαίσθητες ποικιλίες μήλων, τότε ο κίνδυνος της πιθανής φυτοτοξικότητας μπορεί να μειωθεί εφαρμόζοντας το χαλκό σε σχετικά μικρούς όγκους νερού όπου και τα σταγονίδια στεγνώνουν πιο γρήγορα.

► Όταν οι οφθαλμοί εμφανίζουν ήδη πράσινο ιστό δε θα έπρεπε να εφαρμοσθεί χαλκός λίγο πριν τους αναμενόμενους πρώιμους παγετούς. Τα κύτταρα που διαρρηγνύονται από τους σχηματιζόμενους κρυστάλλους του παγετού μπορεί να επαναπροσροφηθούν και τελικά να θανατωθούν από το χαλκό που υπάρχει πάνω στις επιφάνειες του φυτού.

► Οι διάφορες βοηθητικές ουσίες που προστίθενται στα μείγματα των φυτοφαρμάκων είναι πολύ μεταβλητές και έχουν σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα των χαλκούχων ψεκασμών. Τα προϊόντα χαλκού μπορούν να συνδυαστούν με λάδια σε όψιμους ψεκασμούς όταν το φυτό είναι σε λήθαργο ή όταν είναι στο στάδιο της πράσινης κορυφής στα μήλα.

Guide Fruit Trees

Οι οδηγίες ψεκασμού χαλκούχων σκευασμάτων επανειλημμένα προειδοποιούν κατά της χρήσης ελαίων και χαλκού μετά την περίοδο του λήθαργου. Καμία βοηθητική ουσία δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση εφαρμογής χαλκού σε οπωροφόρα δένδρα.

► Ο βορδιγάλειος πολτός παρασκευάζεται με ανάμιξη θειικού χαλκού και ασβέστη. Με τα σταθερά προϊόντα χαλκού, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η προσθήκη ασβέστου είτε θα μειώσει τη φυτοτοξικότητα είτε θα επεκτείνει την παραμένουσα δραστικότητα του χαλκού.

Παρ’όλα αυτά όμως, η ικανότητά του να σκοτώνει δεν περιορίζεται μόνο στα βακτήρια και τους μύκητες. Μπορεί να βλάψει τον φυτικό ιστό, καρπούς, να καταστείλει γαιοσκώληκες και να συσσωρευτεί στο έδαφος. Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς καθώς και για κάποια άλλα ανώτερα ζώα, ειδικά τα πρόβατα. Ο άνθρωπος έχει υψηλά ανεκτά επίπεδα χαλκού.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε πως ο χαλκός είναι ένα στοιχείο που αντιδράει εύκολα και μπορεί κα σχηματίζει πολλές μορφές αυτού, όπως, οξείδια, υδροξείδια, θειικά και άλλα.

Σαφώς και ο χαλκός κατέχει κύρια θέση στην αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών, αλλά το σημαντικότερο απ’όλα είναι να μάθουν οι παραγωγοί να τον χρησιμοποιούν σωστά.

Ο χαλκός μπορεί να δηλητηριάσει τόσο την καλλιέργεια όσο και τον παθογόνο στόχο. Για πολλές καλλιέργειες, πρέπει να εξισορροπηθούν τα οφέλη της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας έναντι των κινδύνων της φυτοτοξικότητας.

Διαβάστε την ετικέτα!

Επειδή οι διαφορετικές μορφές σκευασμάτων έχουν και διαφορετικές ιδιότητες, οι καλλιεργητές θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Επίσης, η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών του χαλκού συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ποσότητα του στοιχειακού χαλκού κάθε φορά. Η περιεκτικότητα αυτή ποικίλει πολύ ανά προϊόν.

Βραδέως αποδεσμευόμενοι χαλκοί

Οι ψεκασμοί χαλκού ελέγχουν τα παθογόνα των φυτών επειδή τα ιόντα χαλκού μετουσιώνουν τις πρωτεΐνες, καταστρέφοντας έτσι τα ένζυμα που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των κυττάρων. Ο χαλκός μπορεί να σκοτώσει κύτταρα παθογόνων στις επιφάνειες των φυτών, αλλά μόλις το παθογόνο εισέλθει στον ιστό του ξενιστή, αυτό πλέον δεν αποτελεί στόχο για το χαλκό. Έτσι, οι ψεκασμοί χαλκού δρουν ως προστατευτικές μυκητοκτόνες/βακτηριοκτόνες θεραπείες, αλλά δεν έχουν καμία δραστηριότητα μετά τη μόλυνση.

Ένας τρόπος για να αποφευχθεί η βλάβη του φυτού είναι να περιοριστεί η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στις επιφάνειες των φυτών χρησιμοποιώντας προϊόντα χαλκού που είναι σχετικά αδιάλυτα στο νερό.

2

Λόγω της υψηλής διαλυτότητάς του στο νερό, ο θειικός χαλκός μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα ακόμα και σε σχετικά χαμηλά ποσοστά εφαρμογής.

Η υψηλή διαλυτότητα σημαίνει επίσης ότι τα υπολείμματα θειικού χαλκού μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από πιθανές βροχοπτώσεις.

Τα προϊόντα χαλκού που έχουν είναι κατάλληλα για τα οπωροφόρα δένδρα είναι σχεδόν όλα σταθερά διαλύματα με χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Όταν αναμιγνύεται με νερό, το διάλυμα ψεκασμού είναι στην πραγματικότητα ένα εναιώρημα σωματιδίων χαλκού και αυτά τα σωματίδια επιμένουν στις επιφάνειες των φυτών μετά το στέγνωμα του ψεκασμού. Τα ιόντα χαλκού απελευθερώνονται σταδιακά από αυτές τις αποθέσεις χαλκού κάθε φορά που η φυτική επιφάνεια βρέχεται.

Η σταδιακή απελευθέρωση ιόντων χαλκού από τις αποθέσεις χαλκού παρέχει υπολειμματική προστασία έναντι παθογόνων φυτών.

copper phytotoxycity

Ταυτόχρονα, η αργή απελευθέρωση ιόντων χαλκού από αυτές τις σχετικά αδιάλυτες αποθέσεις χαλκού μειώνει τους κινδύνους φυτοτοξικότητας στους ιστούς των φυτών.

Λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα προϊόντα χαλκού;

Τα λεπτόκοκκα προϊόντα μπορεί να είναι προτιμότερα για όψιμες εφαρμογές κατά το λήθαργο.

Οι περισσότερες ετικέτες χαλκού περιέχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Γενικά, οι περισσότερες εφαρμογές προτείνονται για εφαρμογές που γίνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο σε κεράσια ή για εφαρμογές στο στάδιο της πράσινης κορυφής στα μήλα.

Οι λιγότερες εφαρμογές μπορεί να είναι καταλληλότερες την περίοδο της άνοιξης, εάν οι καιρικές συνθήκες έχουν καθυστερήσει και, συνεπώς, μπορεί κανείς να αναμένει από τα δέντρα να προχωρήσουν γρήγορα από το στάδιο των διογκωμένων οφθαλμών έως και την άνθηση.

apple russetinh skoriosi

Η χρήση υπερβολικών ποσοτήτων χαλκού, ιδιαιτέρων των λεπτόκοκκων προϊόντων, θα μπορούσε να οδηγήσει στο σχηματισμό σκουριάς σε καρπούς μήλων, στην περίπτωση που τα ιόντα χαλκού διασκορπιστούν μέσω του νερού πάνω στον ιστό των καρπών αφού τα άνθη έχουν εισέλθει στο στάδιο της ροζ κορυφής.

Τα προϊόντα χαλκού με χαμηλά ποσοστά στοιχειακού χαλκού είναι κατάλληλα για εφαρμογή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί, για ελαχιστοποίηση της φυτοτοξικότητας. 

 

Πηγή:blog.farmacon.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.