Τίτλοι:

Βαμβακοκαλλιέργεια: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία μέχρι τη καρποφορία

Φυτοπροστασία στο διάστημα μέχρι την καρποφορία τού 50% των ανθέων και αποσκοπεί στην οργάνωση αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

Διαπιστώσεις

- Δεν διαπιστώνονται φυτοπροστατευτικά προβλήματα.

- Καταγράφεται από τις 10-06-2024 η πτήση τού πράσινου σκουληκιού που θα δώσει την γενεά Ιουνίου.

- Διαπιστώθηκε η παρουσία πληθυσμών φυσικών εχθρών.

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή βρίσκονται σε σημαντικό ποσοστό τους στο στάδιο αναπαραγωγικής ανάπτυξης (εμφάνιση χτενιών -BBCH 52-55).

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Δράμας, παρουσιάζουν γενικώς καλή εικόνα.

Συστάσεις - Καλλιεργητικές Πρακτικές

Να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την οψίμιση της καλλιέργειας:

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την πρωίμιση. Περιοριστικός παράγοντας η διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού. Συνιστάται ισορροπημένη λίπανση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ισόρροπης βλάστησης να εφαρμοστεί διαφυλλική φωσφοροκαλιούχος λίπανση για την αξιοποίηση της περίσσειας αζώτου. Αν απαιτηθεί σε επόμενο στάδιο, συνίσταται η χρήση ανασχετικών βλάστησης (mepiquat chloride).

Παρακολούθηση της καλλιέργειας.

- Καλούνται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους.

-  Κατά την τρέχουσα περίοδο αποφεύγουμε κάθε φυτοπροστατευτική επέμβαση. Καταγράφεται εγκατάσταση πληθυσμών φυσικών εχθρών. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού και άλλων εχθρών τού βαμβακιού.

- Δεν συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών για λύγκο, ή για το πράσινο σκουλήκι της τρέχουσας γενεάς. Η όποια παρουσία λύγκου δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η πιθανή απόρριψη καρποφόρων οργάνων πιο συχνά οφείλεται σε υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου. Τα φυτά στην παρούσα φάση έχουν υψηλή ικανότητα αναπλήρωσης καρποφόρων οργάνων.

- Σε αγρούς με γνωστό ιστορικό συνδρόμου πρώιμης γήρανσης συνιστάται η εφαρμογή καλιούχου σύνθετου λιπάσματος κατά το μηχανικό σκάλισμα. Με την έναρξη της άνθησης συνιστάται η χρήση διαφυλλικών λιπάνσεων καλίου, ιδιαιτέρως σε καλλιέργειες υβριδίων βαμβακιού.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

Υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης φαρμάκων και να καταγράφουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνίες χρήσης τους, το οποίο θα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.

exthroi vamvaki

exthroi vamvaki pinakas


 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.