Τίτλοι:

Βρυξέλες: Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας

Κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες 12 & 13 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κ. Μπαγινέτα, συζητήθηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα για το έτος 2022.

Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία καθορισμού των ορίων αλιευμάτων και των εθνικών ποσοστώσεων για τα ιχθυαποθέματα στα ύδατα της ΕΕ και εκτός ΕΕ, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης μέχρι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία. Αναμένεται να καθοριστούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για τα περισσότερα εμπορικά αποθέματα ιχθύων, μαζί με εθνικές ποσοστώσεις για κάθε είδος, βάσει πρότασης που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) που έχει καθοριστεί για κάθε είδος.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Από ελληνικής πλευράς, όσο αφορά στη Μεσόγειο, όπου δραστηριοποιείται ο αλιευτικός μας στόλος, σημειώσαμε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια προσέγγιση στη βάση της βιωσιμότητας για την προστασία των αποθεμάτων, αλλά και της αλιευτικής δραστηριότητας εν γένει, τονίζοντας ότι προσβλέπουμε σε μια ικανοποιητική διευθέτηση που θα μπορέσει να παρέχει σταθερότητα στον κλάδο. Τονίσαμε, επίσης, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουμε για την αλιεία του ερυθρού τόνου, του ξιφία και του μακρύπτερου τόνου, αλιεύματα στα οποία δραστηριοποιούνται οι παράκτιοι αλιείας μας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση από την Προεδρία σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κανονισμό ελέγχου της αλιείας. Η Επιτροπή παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των δημόσιων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF).

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.