Τίτλοι:

Ζωγραφιά Τσιμπούρη

Ζωγραφιά Τσιμπούρη

URL Ιστότοπου:

ΟΠΕΚΕΠΕ:Πληρωμή 69 εκατ. ευρώ για Άμεσες Ενισχύσεις Αιτήσεων έτους 2021

Πληρωμή 69 εκατ. ευρώ για  Άμεσες Ενισχύσεις Αιτήσεων έτους 2021

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατέβαλε (29.06.2022)  το ποσό των 69.098.040,33 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) ολοκληρώνοντας τις πληρωμές για τις αιτήσεις έτους 2021.

Το ποσό των 43.494.620,59 ευρώ αφορά σε εξόφληση των καθεστώτων βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας ως εξής:

 •   9.329.018,73 ευρώ  για τη βασική ενίσχυση
 • 30.399.711,17 ευρώ  για την πράσινη ενίσχυση
 •   3.765.890,69 ευρώ  για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας

Από το συνολικό ποσό που πιστώθηκε χθες, η πληρωμή των καθεστώτων που αναφέρονται ακολούθως, πραγματοποιείται για πρώτη φορά, ήτοι:

 • 7.258.328,47 ευρώ σε 4.115 δικαιούχους στην καλλιέργεια ρυζιού
 • 4.510.987,35 ευρώ σε 5.724 δικαιούχους στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας
 • 474.356,62 ευρώ σε 40.851 δικαιούχους της ενίσχυσης για τη διεπαγγελματική βάμβακος
 • 363.004,9 ευρώ σε 56 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας
 • 2.567.015,32 σε 70 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοτρόφων (μέτρο 1) 
 • 516.736,88 σε 42 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων (μέτρο 2)
 • 1.314.397,75 ευρώ σε 2.570 δικαιούχους της ενίσχυσης για διατήρηση καλλιέργειας αμπελώνων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους
 • 1.102.446,27 ευρώ σε 1.397 δικαιούχους της ενίσχυσης για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου
 • 2.977.655,08 ευρώ σε 2.561 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 

  Το πόσο των 2.103.691,19 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για τα ΜΝΑ, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

  Οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

  Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

  • έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή,
  • να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

  Οι πληρωμές εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ

   Σας ενημερώνουμε για την πορεία πληρωμών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2021:

  • έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης για τις δράσεις :

  -        Μ10.01.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»,

  -        Μ 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

  -        Μ10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»

  • η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει από τις 28.06.2022 και βρίσκεται σε εξέλιξη με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δράσεις:

  -        Μ10.01.09 1ης Πρόσκλησης "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

  -        Μ10.01.04 "Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα"

  -        Μ10.01.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας

  -        Μ10.01.08 1ης Πρόσκλησης "Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)",

  -        Μ11 1ης Πρόσκλησης "Βιολογική Γεωργία" – φυτικής κατεύθυνσης,

  -        Μ11 2ης Πρόσκλησης "Βιολογική Γεωργία" – ζωικής κατεύθυνσης,

  • η πληρωμή του Μέτρου 13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Ιουνίου με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών
  • από 30 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για την Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών και θα πραγματοποιείται σταδιακή πίστωση  των τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τη ροή των φακέλων από τις Δασικές Υπηρεσίες

Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία

«Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία»

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) σε συνεργασία με την MRB Hellas και την υποστήριξη της Eurolife FFH.

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος, με θέμα «Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) σε συνεργασία με την MRB Hellas και την υποστήριξη της Eurolife FFH. Στόχος της έρευνας που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μουσείο της Ακρόπολης, ήταν να χαρτογραφήσει και να αποτυπώσει τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, Δημήτρη Μαύρο, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα νούμερα και που καταδεικνύουν τις αντιλήψεις και τις τάσεις στην Ελλάδα για τη γυναικεία ταυτότητα σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα που αναδείχθηκαν από την έρευνα, είναι τα εξής:
· Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία σήμερα προβάλλεται ως πολυσύνθετος και απαιτητικός, ενώ αναγνωρίζεται ομόφωνα πως τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία.
· Ωστόσο, η θέση ισχύος που κατέχει το ανδρικό φύλο αντανακλά τις προκαταλήψεις και τις ανισότητες που βιώνει το γυναικείο κοινό. Οι γυναίκες αισθάνονται πως πρέπει να διανύσουν ακόμα πολύ δρόμο ώστε να κατακτηθεί η πραγματική ισότητα.
· Κάτι τέτοιο εντοπίζεται και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με την πολιτική εξουσία στην Ελλάδα να παραμένει κυρίαρχα ανδρική. Καταγράφεται μειωμένη παρουσία των γυναικών τόσο στα ψηφοδέλτια, όσο και στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων. Θετικά αντιλαμβάνεται ωστόσο η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το γεγονός ότι μια γυναίκα κατέχει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας (85,4%). Σε αντίστοιχα πλειοψηφικά ποσοστά επίσης, οι πολίτες δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εκλεγεί μια γυναίκα για Πρωθυπουργός της χώρας (84,6%).
· Ιδιαίτερα έντονο θεωρεί το πρόβλημα της έμφυλης βίας 1 στις 2 γυναίκες (46%), δηλαδή της βίας εναντίον των γυναικών, ενώ 10,7% των γυναικών δηλώνουν ότι οι ίδιες έχουν υπάρξει θύματα έμφυλης βίας και 10,3% έχουν βιώσει βία στο στενό περιβάλλον.
· Ένα άλλο σημαντικό θέμα αποτελεί η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, η οποία συχνά αποσιωπάται υπό τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής. Το 12,2% των εργαζόμενων γυναικών έχουν παρατηρήσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εσωτερικά στην εργασία τους κατά των γυναικών.
· Εν κατακλείδι, η Μέση Ελληνίδα φαίνεται να προσπαθεί να «ξεφύγει» από το «κολλώδες πάτωμα» (δυσκολιών και στερεοτύπων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας), ενώ οι «ισχυρές» γυναίκες καλούνται να «σπάσουν» τη «γυάλινη οροφή» (μέχρι πού μπορεί μια γυναίκα να φτάσει).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα, Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Αθηνών, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός σημαντικού ερευνητικού προγράμματος, αποτελεί ένα βήμα προόδου για τη διερεύνηση και χαρτογράφηση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για μια εξαιρετική εργασία. Μια σημαντική πηγή γνώσης και κατανόησης των στάσεων και των αντιλήψεων της κοινής γνώμης για τον ρόλο της γυναίκας σήμερα, σε μια ιστορική περίοδο μετάβασης, όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις απέναντι στις οποίες χρειάζεται να οικοδομήσουμε βιώσιμες οικονομίες και ανθεκτικές κοινωνίες, περισσότερο δίκαιες και δημοκρατικές. Αντίθετα, όμως, όλες και όλοι βλέπουμε καθημερινά ότι συγκεκριμένες πτυχές κοινωνικών ανισοτήτων, όπως είναι οι έμφυλες ανισότητες, όχι μόνο δεν αμβλύνονται, αλλά δυστυχώς οξύνονται περισσότερο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η αύξηση των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα. Ένα φαινόμενο που εντείνεται διαρκώς, σοκάρει, αλλά κυρίως μας επιβάλλει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που διαμορφώνεται και τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα πεδίο παρεμβάσεων, για να κινητοποιήσουμε δυνάμεις προς την κατεύθυνση επίτευξης της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής ισότητας συνολικά. Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, που γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσης του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα, πιστέψαμε ότι ο δημόσιος διάλογος και οι παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα είναι ο δρόμος που θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας. Στην αναζήτηση δηλαδή, των κατάλληλων δράσεων αλλά και των πολιτικών προτάσεων για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Eurolife FFH αλλά και την MRB HELLAS A.E. για την πολύτιμη συνεργασία που είχαμε, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία αυτή η μελέτη, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της άρσης των έμφυλων ανισοτήτων, της επίτευξης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προόδου και ευημερίας της κοινωνίας μας».
Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, τόνισε από την πλευρά του: «Για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που βοηθά την κοινωνία μας να κάνει βήματα προόδου προς την ισότητα των φύλων, τον αλληλοσεβασμό και τη δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση της σύγχρονης Ελληνίδας. Είμαστε μια εταιρεία που έχει έμπρακτα αποδείξει την υποστήριξή της στο κομμάτι της γυναικείας ενδυνάμωσης, μέσα από την στελέχωση θέσεων ευθύνης εντός του οργανισμού μας από γυναίκες, οι οποίες καθημερινά διαπρέπουν στους ρόλους τους κάνοντας σπουδαία δουλειά. Συνεπώς, για εμάς, το να στηρίξουμε το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ήταν μονόδρομος, και μια απόφαση που μας γέμισε ιδιαίτερη χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το ΚΕΜΕΦΙ, και την Όλγα Κεφαλογιάννη προσωπικά, που μοιράστηκε μαζί μας τη σκέψη της και που είδε στη Eurolife FFH τον κατάλληλο υποστηρικτή για μια τέτοια πρωτοβουλία. Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι μέσα και από το δικό μας αυτό λιθαράκι που μπαίνει σήμερα στην ευρύτερη συζήτηση που λέγεται “Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία”, κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε ως κοινωνία σε μια νέα εποχή, κατά την οποία η ισότητα των δύο φύλων θα είναι μια αδιαμφησβήτητη πραγματικότητα, και δε θα υπάρχει καν ανάγκη για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνητικών προγραμμάτων.»

Στο πάνελ βρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, η οποία έδωσε τη δική της οπτική γύρω από το θέμα της γυναικείας ηγεσίας, και η Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρίνα Οικονόμου – Λαλιώτη, που μίλησε για τις επιπτώσεις των πολλαπλών ρόλων που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη γυναίκα στην καθημερινότητά της. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο Καθηγητής Αρχαιολογίας και Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία», που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων, ανέδειξε τις πτυχές και τη σπουδαιότητα του θέματος. Διενεργήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2022, σε δείγμα 1.005 συνεντεύξεων, αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσμού 17+ ετών ως προς φύλο, ηλικία και αστικότητα. Χωρίστηκε σε τρεις άξονες, με τον καθένα να συμβάλλει ουσιαστικά στη διεξαγωγή και αποτύπωση των συνολικών αποτελεσμάτων:
· την πραγματοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας σε γενικό κοινό, με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα ζητήματα φύλου
· τη διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων σε Αθήνα και περιφέρεια, με θέμα τις σχέσεις των δύο φύλων
· συνεντεύξεις με γυναίκες opinion leaders από διάφορους κλάδους, με σκοπό τη διερεύνηση ζητημάτων Γυναικείας Ηγεσίας στο δημόσιο βίο.

Η Eurolife FFH δίνει ιδιαίτερη αξία στην υποστήριξη ενεργειών που προωθούν την ίση αντιμετώπιση όλων των μελών της κοινωνίας, το σπάσιμο των στερεοτύπων και τη δημιουργία ίσως ευκαιριών για όλους, με μοναδικό κριτήριο το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

5 λόγοι για να τρώτε νεκταρίνια το καλοκαίρι

Υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για να πέσετε με τα μούτρα στα νεκταρίνια αυτό το καλοκαίρι και ένας απο αυτούς είναι ότι έχουν υπέροχη γεύση. Τώρα είναι η εποχή τους και θα δείτε το δέρμα σας να λάμπει, αφού πρόκειται για έναν αντιοξειδωτικό θησαυρό.

Αν έχετε δαγκώσει ποτέ ένα νεκταρίνι, ξέρετε πόσο ζουμερά και δροσιστικά είναι. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι αυτό είναι ένας από τους καλύτερους λόγους για να τα καταβροχθίσετε. Μου αρέσει να φέρνω μερικά μαζί μου στην παραλία, όταν πάω με τη κόρη μου γιατί μετά τις βουτιές μας, όταν διψάμε, μας προσφέρει ευεξία και δροσιά, χωρίς να «φορτωνόμαστε» με περιττές θερμίδες.

Όχι στη δυσκοιλιότητα

Αποτελούν πλούσια πηγή φυτικών ινών και για τον λόγο αυτό θεωρούνται πολύ δραστικά κατά της δυσκοιλιότητας, ενώ περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμινών Α και C και αρκετά μεταλλικά άλατα.

Εμφάνιση της εικόνας προέλευσης

Detox-νεκταρ

Βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ενίσχυση του νευρικού συστήματος, ενώ τα β-καροτένιά του συμβάλλουν στην πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου.

Νεκταρίνια για μυαλό ξυράφι

Είναι πλούσια σε  κάλιο, που βοηθά στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και σε βιταμίνη Ε. Έτσι τα νεκταρίνια έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προστατεύουν την καρδιά και τους πνεύμονες, επουλώνουν τα τραύματα και παράλληλα ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Εμφάνιση της εικόνας προέλευσης

Για εμφανίσεις που κάνουν μπαμ

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότεροι θέλουμε να αδυνατίσουμε και να μείνουμε αδύνατοι, ώστε να μπορούμε να ταράξουμε τα νερά, φορώντας το αγαπημένο μας  μπικίνι. Τα νεκταρίνια είναι νόστιμα, θρεπτικά και έχουν λίγες θερμίδες. Σκεφθείτε πως ένα νεκταρίνι περιέχει μόνο 46 θερμίδες. Κοινώς ένα νεκταρίνι την ημέρα, τη δίαιτα κάνει πέρα.
 
 
Ξέρατε ότι μπορείτε να τα απολαύσετε σε στυλ μπάρμπεκιου; Δεν ξέρω για σας, αλλά μου αρέσει να τα απολαμβάνω με τον συγκεκριμένο τρόπο.. Απλά κόψτε το νεκταρίνι, αφαιρέστε το κουκούτσι και  αλείψτε το με λίγο μέλι πριν ψηθεί στη σχάρα. Προσθέστε φέτα και παγωτό βανίλια και είστε έτοιμοι.
 
Trivia: Είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ροδάκινου και μήλου και σύμφωνα με τον «μύθο» δημιουργήθηκαν από κάποιον γεωπόνο ο οποίος ήταν αλλεργικός στο χνούδι.
 
πηγή:clickatlife

Ροδάκινα : Γιατί πρέπει να τα βάλετε στην καλοκαιρινή σας φρουτοσαλάτα

Είναι δροσερά, είναι αρωματικά, είναι γευστικά και περιμέναμε 9 μήνες για να απολαύσουμε ξανά. Τι μας χαρίζουν, όμως, εκτός από τη φρεσκάδα τους; Τα ροδάκινα είναι ένα από τα αγαπημένα και δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα , τα οποία καταναλώνονται άνετα τόσο σκέτα, όσο και μέσα στη σαλάτα, το γιαούρτι, αλλά και σε smoothie ή χυμό, χαρίζοντας το ιδιαίτερο άρωμά τους και τη γεύση τους.  Ένα μέτριο ροδάκινο αποδίδει μόλις  59 θερμίδες   και μας παρέχει το 8% της ποσότητας καλίου που χρειαζόμαστε καθημερινά, που σημαίνει ότι παίζει το ρόλο του στην ισορροπία του οργανισμού και τον  έλεγχο της αρτηριακής πίεσης  και της καρδιάς. Ταυτόχρονα, είναι  πλούσιο σε νερό  , φτάνοντας ποσοστό 90%, που σημαίνει ότι μας ενυδατώνει εσωτερικά και την ίδια στιγμή κάνει καλό στην επιδερμίδα μας. 

froyta

Στην ίδια ποσότητα, λαμβάνουμε το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης σε  βιταμίνη C  , η οποία τονώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κρατώντας μας μακριά από ιώσεις, ενώ έχει και αντιοξειδωτική δράση καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες και επιβραδύνοντας τη γήρανση του οργανισμού και την εμφάνιση ασθενειών. Ακόμη, τα ροδάκινα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε   διαλυτές φυτικές ίνες   που κάνουν καλό στο γαστρεντερικό, αντιμετωπίζουν τη δυσκοιλιότητα και ελέγχουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα, ενώ παρουσιάζουν μικρή ποσότητα  μαγνησίου και σιδήρου   και ταυτόχρονα μας παρέχουν  βιταμίνη Α  που κάνει καλό στην όραση. 

 πηγή:www.clickatlife.gr

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.