Τίτλοι:

Έξι εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονται στις μεταφορές της ΕΕ το 2021

Το 2021, 6,0 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν στον τομέα των μεταφορών (3,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ). Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (82,9% έναντι 17,1% γυναίκες). Εννέα στα δέκα άτομα (89,6%) που απασχολούνταν στις μεταφορές εργάζονταν σε χερσαίες μεταφορές (όπως οδικές ή σιδηροδρομικές), ενώ το 5,7% εργάστηκε στις αεροπορικές μεταφορές και το 4,7% στις πλωτές μεταφορές (εσωτερικές πλωτές ή θαλάσσιες μεταφορές). 

Χάρτης: Αριθμός απασχολουμένων στον τομέα των μεταφορών, ηλικίας 15-64 ετών, σε χιλιάδες, 2021

Πηγή συνόλου δεδομένων: Ad-hoc εξόρυξη της Eurostat

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που απασχολούνταν στον τομέα των μεταφορών το 2021 ήταν στη Γαλλία (842 χιλιάδες, 13,9% του συνόλου της ΕΕ), στην Πολωνία (792 χιλιάδες, 13,1%), στη Γερμανία (689 χιλιάδες, 11,4%), Ισπανία και Ιταλία (627 χιλιάδες και 626 χιλιάδες, αντίστοιχα, 10,4%) η καθεμία. Ο μικρότερος αριθμός απασχολουμένων ήταν στην Κύπρο και τη Μάλτα (5 και 6 χιλιάδες, αντίστοιχα, 0,1%) η καθεμία.

Infographic: Κατανομή της απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών ανά φύλο, %, 2021

Πηγή συνόλου δεδομένων: Ad-hoc εξόρυξη της Eurostat

Όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των μεταφορών ανά φύλο, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών καταγράφηκαν στη Μάλτα (25,2%), στην Κύπρο (24,6%) και στη Γερμανία (24,4%). Στην άλλη άκρη της κλίμακας, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,7%), στην Κροατία (11,5%) και στη Βουλγαρία (12,1%). 

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα; 

Τα βασικά στοιχεία για τις ευρωπαϊκές μεταφορές παρέχουν μια επισκόπηση του ευρέος φάσματος δεδομένων για τις μεταφορές που προσφέρονται στον ιστότοπο της Eurostat. Είναι μια έκδοση που προσφέρει διαισθητικές απεικονίσεις, καινοτόμες παρουσιάσεις δεδομένων και συνοπτικό κείμενο σχετικά με την κίνηση ανθρώπων και αγαθών (τρόποι χερσαίων, υδάτινων και αεροπορικών μεταφορών), την ασφάλεια των μεταφορών και τον τρόπο μεταφοράς στο περιβάλλον και τη χρήση της ενέργειας. Εξετάζει επίσης μια σειρά οικονομικών δεικτών (απασχόληση, τιμές, δαπάνες και επενδύσεις).

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.