Τίτλοι:

Εξαγωγές εκτός ΕΕ: ​​Μεταφορές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες

Το 2021, τα μέλη της ΕΕ εξήγαγαν υπηρεσίες μεταφορών αξίας 211,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χώρες εκτός ΕΕ (+36% σε σύγκριση με το 2020). Αυτό ξεπέρασε τα στοιχεία πριν από την πανδημία του 2019 (+14% σε σύγκριση με το 2019). 

Οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν επίσης άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες αξίας 265,5 ευρώ σε χώρες εκτός ΕΕ (+4% σε σύγκριση με το 2020). Αυτό σηματοδοτεί μια σχεδόν ανάκαμψη στα στοιχεία του 2019, μετά την πτώση που σημειώθηκε το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών υγειονομικών μέτρων. 

Οι «λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες» ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία μεταξύ των δώδεκα κατηγοριών υπηρεσιών του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών (25% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών εκτός ΕΕ και 33% των εισαγωγών εκτός ΕΕ το 2021) ενώ οι «υπηρεσίες μεταφορών» ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία (20% των εξαγωγών υπηρεσιών εκτός ΕΕ και 18% των εισαγωγών εκτός ΕΕ).

Οι θαλάσσιες μεταφορές κυριάρχησαν στις εξαγωγές υπηρεσιών μεταφορών εκτός ΕΕ

Η κατηγορία «υπηρεσίες μεταφορών» μπορεί περαιτέρω να χωριστεί σε τέσσερις υποκατηγορίες: 

  • «θαλάσσιες μεταφορές»·
  • 'εναέρια μεταφορά';
  • «άλλοι τρόποι μεταφοράς»· και
  • «ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών».

Γράφημα στοιβαγμένης ράβδου: Εμπόριο εκτός ΕΕ υπηρεσιών μεταφορών ανά τρόπο μεταφοράς, 2010-2021, σε δισεκατομμύρια ευρώ

Πηγή δεδομένων: bop_its6_det

Οι θαλάσσιες μεταφορές κυριάρχησαν στις εξαγωγές μεταφορικών υπηρεσιών εκτός ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο 2010-2021. Το 2021, αυτό ανήλθε σε 135,0 δισεκατομμύρια ευρώ (+48% σε σύγκριση με το 2020). Ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφέρων το 2021 ήταν οι αεροπορικές μεταφορές (36,1 δισεκατομμύρια ευρώ, +18%), ακολουθούμενοι στενά από τους άλλους τρόπους μεταφοράς (35,9 δισεκατομμύρια ευρώ, +18%). Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς που δεν ανέκαμψε στα προ πανδημίας επίπεδα. Οι εξαγωγές αεροπορικών μεταφορών το 2021 ήταν στο 60% των εξαγωγών του 2019. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών συνέβαλαν σχετικά μικρή στις εξαγωγές υπηρεσιών μεταφορών εκτός ΕΕ (4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, +18%). 

«Τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες» ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στις εξαγωγές άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών εκτός ΕΕ

Η κατηγορία «λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες» περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: 

  • «Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α)».
  • «επαγγελματικές και διοικητικές συμβουλευτικές υπηρεσίες»· και
  • «τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες». 

Γράφημα στοιβαγμένης ράβδου: Εμπόριο εκτός ΕΕ σε άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες ανά τύπο υπηρεσίας, 2010-2021, σε δισεκατομμύρια ευρώ

Πηγή δεδομένων: bop_its6_det

Για ολόκληρη την περίοδο 2010-2021, η υποκατηγορία των «τεχνικών, εμπορικών και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών» ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής στις εξαγωγές «λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών» εκτός ΕΕ. Το 2021, αυτή η υποκατηγορία συνεισέφερε 125,7 δισεκατομμύρια ευρώ (+9% σε σύγκριση με το 2020). Η δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά το 2021 ήταν η υποκατηγορία «επαγγελματικές και διοικητικές συμβουλευτικές υπηρεσίες» (92,9 δισεκατομμύρια ευρώ, +11%), ακολουθούμενη από «υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α)» (46,8 δισεκατομμύρια ευρώ, -16%). 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.