Τίτλοι:

ΕΕ: Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου αλιευτικού τομέα

Σύμφωνα με  την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2025», η οποία εγκρίθηκε σήμερα, η συνολική βιωσιμότητα της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά, ενώ πλέον υπεραλιεύονται λιγότερα αποθέματα. Ταυτόχρονα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του αλιευτικού τομέα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα βασικών ειδών σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες.
 

Η σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις κατευθύνσεις όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2025 και δρομολογεί μια διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν μετά το καλοκαίρι θα αποσκοπούν στη διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των ιχθυαποθεμάτων που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα, βοηθώντας παράλληλα και άλλα αποθέματα να ανακάμψουν. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις.
 

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα ιχθυαποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό βρίσκονται σε ένα μέσο εύρος που είναι αποδεκτό για την καλή τους υγεία, ενώ σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση είναι καλύτερες και οι επιδόσεις βιωσιμότητας που καταγράφονται μέχρι στιγμής, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και οι προσπάθειες των αλιέων αποφέρουν καρπούς. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στα κοινοτικά ύδατα του Ατλαντικού. Ωστόσο, σε αρκετά είδη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ισορροπία των οικοσυστημάτων και το εμπόριο, εξακολουθούν να καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις.
 

Στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, ενώ τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς, η θνησιμότητα λόγω αλιείας παραμένει υπερβολικά υψηλή. Μολονότι το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας έχει φτάσει στο χαμηλότερο έως σήμερα επίπεδο, παραμένει κατά 20% υψηλότερο από το συνιστώμενο ποσοστό βιωσιμότητας. Απαιτούνται μεγαλύτερη προσήλωση και συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη ανάκαμψη των βασικών ειδών και οικοσυστημάτων.
 

Η κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς τα ιχθυαποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται λόγω διαφόρων πιέσεων. Τέσσερα στα δέκα αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα δεν αποτελούν πλέον στόχο και μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων πιέσεων που ασκούνται στα ιχθυαποθέματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων της Βαλτικής Θάλασσας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή, εφαρμόζοντας πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ.
 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.