Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

«Νερό: ένας φυσικός πόρος που δεν είναι ανεξάντλητος»

2ηΣύσκεψη για την κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία – οι επιπτώσεις στηνάρδευση στην Κρήτη

 

Η 2η σύσκεψη με θέμα«Κλιματική αλλαγή και Λειψυδρία – Οι επιπτώσεις στην άρδευση»,πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες την Τετάρτη,9 Μαΐου 2018, με πρωτοβουλία της ΝΔ και του Προέδρου κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την ευθύνη του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ – Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Κρήτη και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων.Στην 2ησύσκεψη συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της λειψυδρίας στην άρδευση στην Κρήτη και μίλησαν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων:

 • κ. Λευτέρης Αυγενάκης, Γραμματέας ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου.
 • κ. Καθ. Θεοφάνης Παυλίδης, Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, ΑΠΘ
 • κ. Καθ. Θρασύβουλος Μανιός, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης
 • κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντιπεριφερειάρχης ν. Ηρακλείου
 • κ. Μαρίνος Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • κ. Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος, ΤΟΕΒ Γ’ Ζώνης Μεσαράς (Μοιρών)
 • κ. Ευάγγελος Τσιμπραγάκης, Πρόεδρος, Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου και ΤΟΕΒ Α’ Ζώνης Μεσαράς (Τυμπακίου)
 • κ. Δημήτρης Μηλιός, MSc και Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Κρίσεων».

Σε αυτή την 2η σύσκεψη, πέραν των προαναφερόμενων, συμμετείχαν με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και πολλοί εκπρόσωποι φορέων της Κρήτης. Είχε προηγηθεί η 1η σύσκεψη (27-04-18) στο Ηράκλειο με έμφασησε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις στην ύδρευση, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και 3η σύσκεψη στην Ιεράπετραγια τις «επιπτώσεις της λειψυδρίας στην ύδρευση και την άρδευση».

Τα κύρια συμπεράσματα της σύσκεψης περιλαμβάνουν:

 • «Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές και στην Κρήτη. Είμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και των δυσμενών συνεπειών τους, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Οι κρίσεις που εγκυμονεί η έλλειψη νερού κατατάσσονται ως παγκόσμιος κίνδυνος και αναδεικνύεται ως μείζον «ρίσκο» διεθνώς, μάλιστα, ως σημαντικότερο ρίσκο από τα όπλα μαζικής καταστροφής και τους πολέμους.
 • Η Κρήτη εκτιμάται ότι θα είναι πιο ευάλωτη και θα επηρεαστεί περισσότερο από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.Οι κίνδυνοι που αφορούν στην έλλειψη νερού σχετίζονται τόσο με οικονομικές όσο και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «οι βροχοπτώσεις φέτος, σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων επτά ετών είναι περίπου 60% μειωμένες ενώ σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το ποσοστό είναι 75%». Οι βροχοπτώσεις για 3η συνεχή χρονιά δεν πάνε καλά για όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με Εθνικό Παρατηρητήριο της Αθήνας στο σταθμό του Ηρακλείου (Ανατολικά) για παράδειγμα το διάστημα Οκτ.2017 – Φεβρ. 2018 είχαμε 214 mm ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 -2017 είχαμε 454 mm, δηλαδή 53% μείωση (M.O.485). Στο Οροπέδιο Λασιθίου από 688 mm το 2017 έπεσε σε 441 mm το 2018, δηλαδή 36% μείωση σε ένα έτος.
 • Με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, έχουμε μικρή αναπλήρωση τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά νερά. Σήμερα οι ταμιευτήρες των φραγμάτων Αποσελέμη, Φανερωμένης και Μπραμιανών διαθέτουν λίγο ή και ελάχιστο νερό!
 • Οι υπόγειοι υδροφορείς στον ελλαδικό χώρο δέχονται μεγάλες πιέσεις από τον τομέα της γεωργίας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% του υπόγειου νερού καταναλώνεται στις αγροτικές δραστηριότητες. Και αυτά τα στοιχεία αφορούν και τη Μεσαρά.
 • Οι απαιτήσεις για άρδευση στη Μεσαρά έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 20 έτη, με συνέπεια την υποβάθμιση του υπόγειου ορίζοντα.
 • Και παράλληλα στις περισσότερες των περιπτώσεων, πρόκειται για παράνομες γεωτρήσεις, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο τον έλεγχό τους.
 • Επί παραδείγματι, στην περιοχή του Τυμπακίου οι καλλιέργειες αρδεύονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αντλούμενα υπόγεια ύδατα. Η υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδροφορέα με ανεξέλεγκτο και μη ορθολογικό ρυθμό άντλησης, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες υδρογεωλογικές συνθήκες, είχε σαν άμεσο επακόλουθο την μείωση των υπογείων υδάτων και την εισροή θαλασσινού νερού στο εσωτερικό της περιοχής.
 • Στην Ελλάδα, οι ποσότητες νερού ανά αρδευόμενο στρέμμα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 376 κυβικά μέτρα. Τα σκήπτρα κρατάει το Νότιο Αιγαίο, όπου ο αριθμός φτάνει στα 576 κυβικά μέτρα.
 • Ιδιαίτερα στη χώρα μας, με την έντονη χωρική και χρονική ανισοκατανομή των υδατικών πόρων, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και της γεωργικής παραγωγής βρίσκεται σε περιοχές υδατικά λείψυδρες (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θεσσαλικός κάμπος, Κρήτη κ.λπ.), η σχέση επάρκειας – ποιότητας νερού, χωρίς ή με ανεκτό κόστος άρδευσης, με τεχνικά επαρκή και άρτια συστήματα μεταφοράς, στράγγισης
 • Τα μέτρα,που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μείωσητης αβεβαιότητας επάρκειας υδάτων στο μέλλον για την Κρήτη, πρέπει να στοχεύουν σε:
 • μείωση της χρήσης νερού άρδευσης – εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης
 • αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων άρδευσης – βελτίωση δικτύων άρδευσης
 • επαναχρησιμοποίηση νερού – άρδευση, τεχνητός εμπλουτισμός κλπ
 • εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού – αφαλάτωση, rain water harvesting
 • προστασία των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων)
 • διαχείριση της ζήτησης – εξοικονόμηση νερού
 • αύξηση της προσφοράς γλυκού νερού (καρστικοί υδροφορείς, κατασκευή φραγμάτων, μεταφορά νερού)
 • επαναχρησιμοποίηση εκροών βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων
 • αξιοποίηση υφάλμυρων καρστικών πηγών περαιτέρω - αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών
 • κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης ξηρασίας πλημμυρών
 • διαφάνεια – πληροφόρηση κοινού
 • προστασία των υδροφορέων, ιδιαίτερα των καρστικών - αξιοποίηση περαιτέρω του υπόγειου δυναμικού των καρστικώνυδροφορέων - Αναρρύθμιση καρστικών πηγών
 • αξιοποίηση της χωρητικότητας των υφιστάμενωνυδατοταμιευτήρων- Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς
 • διερεύνηση αναγκών που θα καλυφθούν με μικρά τοπικά έργα.

 

 • Κατέστη σαφές από όλους τους συμμετέχοντες ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις και τεχνολογικές λύσεις. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η διαμόρφωσης ενός ορθολογικού, ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που να δίνει λύση σε μακρόχρονο ορίζοντα. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να είναι απόρροια μιας ουσιαστικής αξιολόγησης όλων των δεδομένων: τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών. Επίσης, η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται παράλληλα με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Επίσης, τονίσθηκε ότι η Κρήτη διαθέτει και τις τεχολογικές δυνατότητες, αλλά και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.
 • Σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί και το θέμα της πολυαρχίας και της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα της δημιουργία σύγχυσης και χρονοβόρων και κοστοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Είναι αναγαία η αποσαφήνιση και απλοποίηση των αρμοδιοτήτων των εμπελκόμενων φορέων.

 

 • Αν δεν λάβουμε άμεσα, αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα μέτρα, η έλλειψη νερού θα είναι μη αναστρέψιμη και οι επιπτώσεις δραματικές. Η γενιά μας έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον πλανήτη μας. Είμαστε όλοι παιδιά αυτού του πλανήτη, αυτής της χώρας, αυτού του νησιού. Δεν αρκεί μόνο εμείς οι πολιτικοί ή οι ειδικοί να ασχοληθούμε με το ζήτημα της διαχείρισης του νερού. Η χώρα, η Κρήτη ανήκει σε όλους μας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε μεγάλο και ουσιαστικό για το νερό, εάν δεν συμμετέχουμε όλοι μαζί από κοινού σε αυτή την προσπάθεια. Για να σώσουμε το νερό για το παρόν και το μέλλον και για να μοιραστούμε τις ομορφιές της Κρήτης μας με τις επόμενες γενιές, οφείλουμε όλοι μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί».

Συνημμένα:
- Φωτογραφίες της εκδήλωσης

Φωτογραφία του Χρήστος Βοργιάδης.

Φωτογραφία του Χρήστος Βοργιάδης.

 

 

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα έχουμε βελτίωση του καιρού

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-05-2018 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ,ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. 

ΑΝΕΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ. 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 2 ΜΕ 3 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΩΣ 4 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. 

 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 2 ΜΕ 3 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΕΩΣ 4 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΧΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΠΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. 

ANΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 

 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. 

ANΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 

 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 2 ΜΕ 3 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 

 


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-05-2018 

ΚΑΙΡΟΣ: ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ KAI ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. 

ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. 

Ημερίδα για τη μελισσοκομία και τα δασικά οικοσυστήματα

ο Εργ. Μελισσοκομίας του Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Μέλισσα & Περιβάλλον, Μελισσοκομία & Δασικά Οικοσυστήματα».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2018, ημέρα Σάββατο, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Πάρκο των Ιλισίων. Ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας και της Βιοποικιλότητας.

Θεµατικές ενότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν από ειδικούς επιστήμονες και δηµόσιους λειτουργούς, θα είναι:

 • Η σχέση της µελιτοφόρας µέλισσας, αλλά και των άλλων µελισσοειδών στη διατήρηση και εµπλουτισµό της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων, µε έµφαση στα δασικά οικοσυστήµατα
 • Νοµοθεσία και διαχείριση των δασών στην Ελλάδα.
 • Ο ρόλος της µελιτοφόρας µέλισσας στη διατήρηση της ζωής και την ευζωϊα των ανθρώπινων κοινωνιών, µέσω της επικονίασης.
 • Η παρουσία της Μελισσοκοµίας στην Ελλάδα δια µέσου των αιώνων και η επίδρασή της στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας της χώρας.
 • Η άσκηση της µελισσοκοµίας σε δασικά οικοσυστήµατα: νοµικό πλαίσιο, ιδιαιτερότητες, δράσεις και δυνατότητες ανάπτυξης.
 • Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

 

Κρύβουν τις μειώσεις στις συντάξεις για να μην υπάρξουν αντιδράσεις - Μαχαίρι ακόμη και στα ποσά κάτω των 500 ευρώ

Μπορεί ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, όπως η Θεανώ Φωτίου να συνιστούν υπομονή, ωστόσο οι συντάξεις θα μειωθούν. Οι συνταξιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα των μέτρων που ψήφισε η κυβέρνηση από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, οπότε και θα λάβουν τη σύνταξη Ιανουαρίου. Από τον επανυπολογισμό θα επηρεαστούν περίπου 2.000.000 συνταξιούχοι, θα μείνουν εκτός οι αγρότες και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας Ελλάδος.

Υπάρχουν και κερδισμένοι από τον επανυπολογισμό

Περίπου 200.000 ως 250.000 συνταξιούχοι μετά τον επανυπολογισμό θα δουν στη σύνταξή τους μια αύξηση που θα κινηθεί από 10 ως και 60 ευρώ τον μήνα, θα έχουν δηλαδή ένα κέρδος από 120 ως και 720 ευρώ τον χρόνο.

Άλλοι τόσοι συνταξιούχοι θα μείνουν ουσιαστικά αλώβητοι από τον επανυπολογισμό, καθώς δεν θα δουν καμία διαφορά ή η μείωση που θα υποστούν θα είναι ελάχιστη.https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2018/05/XRHMATA12-300x202.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2018/05/XRHMATA12-320x215.jpg 320w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px">

Οι μειώσεις που θέλουν να κρύψουν

Με τις εκλογές; να μυρίζουν όλο και πιο έντονα φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μείνουν οι μειώσεις χαμηλά στην ατζέντα. Κάποιοι μάλιστα, αν και οι μειώσεις έχουν ψηφιστεί και είναι δεδομένες, συστήνουν… υπομονή, μέχρι να έρθουν τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα μέτρα δηλαδή που όπως υπόσχεται η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν τους πολίτες από τα μνημονιακά μέτρα. Το θέμα είναι ότι οι περικοπές αφορούν περίπου 1.500.000 συνταξιούχους και αυτοί πρώτα θα υποστούν τις περικοπές που ισοδυναμούν με απώλεια μιας ως και τριών συντάξεων τον χρόνο και ύστερα ίσως λάβουν… αντίδωρο, ανάλογο με εκείνο του κοινωνικού μερίσματος.

Κατά έναν “περίεργο” τρόπο αν και θα έπρεπε όλοι οι συνταξιούχοι να βλέπουν από 1/1/2018 στα εκκαθαριστικά των συντάξεών τους τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν με τον υπολογισμό, αυτές είναι… άφαντες. Κάπως έτσι επί της ουσίας κανείς δεν γνωρίζει πόσα χρήματα θα χάσει ή αν είναι από τους τυχερούς, πόσα χρήματα θα κερδίσει.

Οι αποκαλύψεις ωστόσο που έρχονται από τα έγγραφα των υπηρεσιών δείχνουν το μέγεθος των περικοπών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος οι μειώσεις δεν αφορούν μόνο συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ όπως ισχυρίζονται στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και τους ανρθώπους που λαμβάνουν συντάξεις της τάξης των 480 ευρώ.

Παραδείγματα περικοπών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου για ένα συνταξιούχο του ΙΚΑ 6ης κλάσης με 5.793 ημερομίσθια και μειωμένη σύνταξη στα 480 ευρώ προ φόρου η νέα σύνταξη θα πάει στα 393 ευρώ και αυτό καθώς μπαίνει το πλαφόν της μείωσης ως 18%.

Αντίστοιχα για έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ με σύνταξη μετά από 10.159 ημερομίσθια στα 927 ευρώ προ φόρου η νέα σύνταξη θα είναι από τον Δεκέμβριο του 2018 στα 795 ευρώ προ φόρου, μειωμένη δηλαδή κατά 14,2%.

Για έναν συνταξιούχο 6ης κλάσης με 11,464 ημερομίσθια και ασφάλιση ΙΚΑ η σημερινή σύνταξη προ φόρου είναι στα 775 ευρώ. Η νέα σύνταξη προ φόρου μετά τον επανυπολογισμό θα είναι στα 584 ευρώ, ενώ για έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ 28ης κλάσης με 10.945 ημερομίσθια η σύνταξη προ φόρου πάει από τα 1.407 ευρώ στα 1.169, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα έχει στα προ φόρου ποσά μια μείωση της τάξης του 16,8%.

 

Πηγή: newsit.gr

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.