Τίτλοι:

Καλλιέργειες: Ζιζάνια σιτηρών και μέθοδοι αντιμετώπισης

Για μια συστηματική καλλιέργεια σιτηρών απαραίτητη είναι η γνώση γύρω από τους οργανισμούς που δρουν και αναπτύσσονται ανταγωνιστικά ή παρασιτικά προς τα καλλιεργούμενα φυτά.            

Η σπουδαιότερη ζημιά που προκαλούν τα ζιζάνια στις διάφορες καλλιέργειες προέρχεται από τον ανταγωνισμό με τα καλλιεργούμενα φυτά για χώρο, φως, θρεπτικά στοιχεία και νερό.

Αντιμετώπιση ζιζανίων

Επιτυχημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των ζιζανίων είναι εκείνο που περιορίζει στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα ζιζάνια ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τις τυχόν ευνοικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν τα ζιζάνια. Η αντιμετώπιση των ζιζανίων δεν κρίνεται ικανοποιητική αν εξασφαλίζει μόνο την καταπολέμηση, για αυτό μεγάλη σημασία έχει η καλή γνώση των εχθρών της καλλιέργειας. Βασικά στοιχεία βιολογίας, ο τρόπος πολλαπλασιασμού κ.α, βοηθούν στην εύκολη αναγνώριση και στην αποτελεσματικότερη αντιμετωπισή τους.

Η αντιμετώπιση των ζιζανίων γίνεται με:

► καλλιεργητικά μέτρα,

► χρησιμοποιούμενου σπόρου σποροπαραγωγής,

► αμειψισπορά,

► καλλιέργεια ποικιλιών φυτών ανταγωνιστικών έναντι των ζιζανίων,

► οργώματα,

► απολύμανση εδάφους,

► κάλυψη του εδάφους,

► έλεγχος ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα (χημική μέθοδος),

ζιζανιοκτονα

Αρχές και μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ζιζανολογία για την επίλυση των ζιζανιολογικών προβλημάτων είναι η πρόληψη, ο έλεγχος, η αντιμετώπιση, η εξάλειψη και η διαχείριση των ζιζανίων.

Πρόληψη:

μέθοδος που αποσκοπεί στον περιορισμό της εμφάνισης των ζιζανίων και στη μείωση της ανταγωνιστική τους ικανότητας, έναντι των καλλιεργούμενων φυτών.

Έλεγχος:

μέθοδος που αποσκοπεί στον περιορισμό της εμφάνισης ζιζανίων και στη μείωση της ανταγωνιστικής τους ικανότητας, έναντι των καλλιεργούμενων φυτών.

Αντιμετώπιση:

πρακτική που περιλαμβάνει μεθόδους άμεσης αντιμετώπισης, γνωστές και ως θεραπευτικές μέθοδοι (απομάκρυνση, μηχανική καταστροφή και νέκρωση των ζιζανίων).

Εξάλειψη:

μέθοδος που εφαρμόζεται, για να επιτευχθεί, η ολοκληρωτική καταστροφή των ζιζανίων και η απομάκρυνση των σπόρων ή των οργάνων αναπαραγωγής τους, από το έδαφος.

Διαχείριση:

σύστημα που συνδυάζει και εφαρμόζει διάφορες μεθόδους, με σκοπό τον έλεγχο και την αντιμετώπιση ζιζανίων.

Ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης ζιζανίων

Η Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων δεν είναι απλά μια άλλη μέθοδος ελέγχου ζιζανίων, αλλά μια διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση του προβλήματος που αφορά τα ζιζάνια και τις καλλιέργειες.

Η Ολοκληρωμένη διαχείριση επιδιώκει τη διατήρηση των ζιζανίων σε πυκνότητες κάτω του επίπεδου ανταγωνισμού. Η θεμελιώδης γνώση που απαιτείται για την ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζιζανίων αφορά τις παρακάτω συνιστώσες:

► Κατεργασία εδάφους.

► Χρόνος εμφάνισης των ζιζανίων σε σχέση με την καλλιέργεια.

► Κρίσιμη περίοδος για έλεγχο ζιζανίων.

► Συγκομιδή.

ΠΗΓΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. Α. (2021). Νέες τεχνολογίες στην αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Κιαδήμου, Σ. Μ. (2019). Ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών.

blog.farmacon

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.