Τίτλοι:

Γεωργία Δέσμευσης Άνθρακα: Καλλιεργώντας ένα βιώσιμο μέλλον

Εναρκτήρια Συνάντηση και Εκδήλωση του έργου Carbonica

Γεωργία Δέσμευσης Άνθρακα: Καλλιεργώντας ένα βιώσιμο μέλλον

Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023 το έργο Carbonica πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση των εταίρων του στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO, σηματοδοτώντας την έναρξη του έργου και των ενεργειών για τη δημιουργία του Κόμβου Αριστείας Carbonica (Carbonica Excellence Hub), το οποίο έχει ως στόχο να συνδέσει τα οικοσυστήματα καινοτομίας της Ελλάδας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Κύπρου για την υιοθέτηση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών δέσμευσης άνθρακα στη γεωργία.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της γεωργικής παραγωγής, να ευθυγραμμίσει παραγωγικά την ερευνητική δραστηριότητα στις τρεις χώρες στον τομέα της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα και να εμπλουτίσει ουσιαστικά τις στρατηγικές τους για τη μετάβαση σε έναν πρωτογενή τομέα ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή. Τη συνάντηση χαιρέτησαν πέραν του συντονιστή του έργου Γρηγόρη Χατζηκώστα (Foodscale Hub), ο Stefan Weiers της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RTD) και η Deirdre Furlong και η Sylvia Osipof του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA).

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης του Carbonica, στις 8 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 – 20:30, πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων που άπτονται των στόχων του έργου, όπως η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η κυκλική οικονομία, καινοτομίες και νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα, «πράσινη» οικονομία και επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα (4) θεματικά πάνελ και συγκεκριμένα:

  • Θεματικό Πάνελ 1: Σχεδιασμός στρατηγικής και χρηματοδότησης για ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις χώρες διεύρυνσης της συμμετοχής

Στο πάνελ αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως ο Γιώργος Κρεμλής, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Γραφείου της Διεθνούς Σύμβασης Espoo, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντεταλμένος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας και Σύμβουλός της ελληνικής κυβέρνησης σε θέματα συνεργασίας, με την Αυτοδιοίκηση, που αφορούν την κυκλική οικονομία και τα στερεά απόβλητα, ο Σπυρίδων Αρσενίου, συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», ο Stefan Weiers Προϊστάμενος τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Kaja Shukova, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

  • Θεματικό Πάνελ 2: Παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος μέσω καινοτόμων δράσεων

Οι συμμετέχοντες του πάνελ αυτού ήταν ο Γιώργος Ζαλίδης, Καθηγητής Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC), η Deirdre Furlong, Προϊστάμενος τομέα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), ο Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομία στις ΜμΕ, ο Κοσμίδης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Innovation Greece) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δράξις Περιβαλλοντική Α.Ε. και η Teodora Grncharovska Obradovikj, Σύμβουλος Επικρατείας για την Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

  • Θεματικό Πάνελ 3: Συγκεντρώνοντας το μέλλον για μία κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Στο συγκεκριμένο πάνελ συμμετείχαν ο Γιώργος Αρσένος, Μέλος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής του ΑΠΘ, ο Γεώργιος Μαρτινίδης, συν-επικεφαλής του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), η Σοφία-Ναταλία Μποέμη, διαχειρίστρια έργου / Μηχανικός Περιβάλλοντος του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και η Sylvia Osipof, Υπεύθυνη Έργου του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας

  • Θεματικό Πάνελ 4: Το μέλλον του “πράσινου” Branding

Στο τελευταίο πάνελ συμμετείχαν εταιρείες του αγροδιατροφικού κλάδου και επιμελητήρια και ειδικότερα ο Αντώνης Αντωνιάδης, Γενικός Διευθυντής της Franklin Covey Ελλάδος, ο Σπύρος Ιγνατιάδης, εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MEDITERRA_mastihashop ΑΕ, ο Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς και η Μάχη Συμεωνίδου Γενική Διευθύντρια της εταιρείας “AgroApps”.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ενισχύθηκε από τη συμμετοχή ευρωπαϊκών οργανισμών, της Πολιτείας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και φορέων καινοτομίας του αγροτικού κλάδου της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Κύπρου.

«Ο Κόμβος Αριστείας Carbonica αποτελεί ένα σημείο συνάντησης μεταξύ ακαδημαϊκού- ερευνητικού χώρου και Βιομηχανίας - μεταξύ πολιτών και φορέων σχεδιασμού πολιτικής. Το Carbonica φιλοδοξεί, μεταξύ άλλων να προσφέρει τη γνώση και τα εργαλεία εκείνα που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε καινοτόμες πρακτικές γεωργίας δέσμευσης άνθρακα.»

Γρηγόρης Χατζηκώστας, Συντονιστής Carbonica 

 

Το έργο Carbonica χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe 2021-2027.

Τον συντονισμό του Carbonica έχει αναλάβει το Foodscale Hub, ενώ ο επιστημονικός συντονιστής του έργου είναι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Από την Ελλάδα το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και η εταιρεία ScientAct AE.

Από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχουν το National Extension Agency, το Πανεπιστήμιο του Goce Delcev, η εταιρία AgFutura Technologies και η ΜΚΟ Green Growth Platform.

Τέλος, από την Κύπρο συμμετέχουν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Κέντρο Αριστείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ”, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου και η εταιρία CELLOCK.

Πολυμέσα

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.