Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

EE: Οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 5% το 2022

Το 2022, οι οικοδομικές άδειες (όσον αφορά την ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου, μετρούμενη σε εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, εκατ. m²) μειώθηκαν σχεδόν κατά 5% στην ΕΕ σε 386,7 εκατομμύρια m² (σε απόλυτες τιμές, 18,1 εκατομμύρια m²). Αυτή η μείωση ακολούθησε μια αύξηση 15% το 2021, αντικατοπτρίζοντας την περίοδο ανάκαμψης το έτος μετά την κορύφωση της πανδημίας COVID-19.  

Οι οικοδομικές άδειες μετρώνται επίσης με τον αριθμό των κατοικιών ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Όσον αφορά τον αριθμό των κατοικιών, οι άδειες μειώθηκαν επίσης κατά 4% (- 79 100 κατοικίες) στην ΕΕ μετά από αύξηση 16% το 2021. 


 

γράφημα χρονοδιαγράμματος: οικοδομικές άδειες στην ΕΕ, 2015-2022 (απόλυτες τιμές, ετήσια στοιχεία, μη προσαρμοσμένα)


Πηγή συνόλου δεδομένων: sts_cobp_a

Μεταξύ 2015 και 2019, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε σχεδόν κατά 6% κατά μέσο όρο ετησίως. Η πανδημία COVID-19 διέκοψε αυτές τις εξελίξεις. ωστόσο, οι απώλειες του 2020 αντισταθμίστηκαν με την αύξηση το 2021. Το 2022, αν και υπήρξαν μειώσεις και στους δύο δείκτες, ο αριθμός των αδειών εξακολουθούσε να είναι υψηλός, παραμένοντας πάνω από τα προπανδημικά επίπεδα. 

Σε σύγκριση με το 2021, το 2022, οι οικοδομικές άδειες (όσον αφορά την ωφέλιμη επιφάνεια) αυξήθηκαν μόνο σε 9 χώρες της ΕΕ: ​​Μάλτα (+29%), Ισπανία (+28%), Κροατία (+21%), Σλοβενία ​​(+17%) ), Βουλγαρία (+12%), Ιταλία (+8%), Ουγγαρία (+7%), Πορτογαλία (+3%) και Γαλλία (+2%).

Στα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, οι μειώσεις στον αριθμό των οικοδομικών αδειών κυμαίνονταν μεταξύ -28% στο Λουξεμβούργο και -1% στη Ρουμανία.

Γράφημα ράβδων: οικοδομικές άδειες ως προς την ωφέλιμη επιφάνεια ορόφων (% μεταβολή μεταξύ 2021 και 2022)

Πηγή συνόλου δεδομένων: sts_cobp_a

Διαφυλλικό λίπασμα για σκληρούς καρπούς χωρίς σκασίματα και αύξηση της μετασυλλεκτικής αντοχής

Το Silical αποτελεί ένα πυκνό σκεύασμα ασβεστίου εμπλουτισμένο με πυρίτιο οργανικής προέλευσης απο το φυτό Estratto di equiseto.

Περιέχει επίσης βόριο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο τα οποία βοηθούν στην κίνηση του ασβεστίου μέσα στο φυτό καθώς και στην διόρθωση των τροφοπενιών απο τα ιχνοστοιχεία αυτά.

Το Silical προλαμβάνει σκασίματα στους καρπούς, την ξηρά κορυφή, το bitter bit στα μήλα και την τάπα στην τομάτα. Επίσης αυξάνει την σκληρότητα της επιδερμίδας των καρπών και αυξάνει την μετασυλλεκτική αντοχή τους.

Διαβάστε περισσότερα για τη δοσολογία ανά καλλιέργεια και την τιμή του ΕΔΩ

Στην χώρα των Βάσκων οι καινοτόμες πρακτικές-εφαρμογές της Περιφέρειας Κρήτης- ΙΤΕ στη Υγεία

Επίσκεψη  αδελφοποίησης (Twinning program) με το Ινστιτούτο Ερευνών Υπηρεσιών Υγείας Biosistemak (πρώην Kronikgune) στη Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκε από αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης με επικεφαλής το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Παράλληλα με την εκδήλωση αδελφοποίησης οι επιστήμονες του ΙΤΕ και της Περιφέρειας παρουσίασαν τις καινοτόμες εφαρμογές και πρακτικές που υλοποιούνται στην Κρήτη στο τομέα της Υγείας, ενώ και από τις δύο πλευρές, αναφέρθηκε η στόχευση της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις καινοτόμες δραστηριότητές των δύο Περιφερειών στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα δε της επίσκεψης, όπως έγινε γνωστό, επικεντρώθηκε στην διαχείριση της πολυφαρμακευτικής αγωγής σε χρόνιους ασθενείς που εφαρμόζεται στη Χώρα των Βάσκων.

Την αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης αποτελούσαν οι: Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, επικεφαλής του προγράμματος και συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς του ΙΤΕ για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, τον Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, Υγιεινολόγο, Επόπτη Δημόσιας Υγείας, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και εκπρόσωπο του Κέντρου Αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την Αιμιλία Μαγκαναράκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, τον Δημήτρη Κατεχάκη επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και Διευθυντή του Hellenic Digital Health Cluster, και την Δρ. Μαρία Μακριδάκη, υπεύθυνη καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας.

Η επίσκεψη στη Χώρα των Βάσκων Χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης (Twinning) του ευρωπαϊκού έργου Gatekeeper, σε συνεργασία με το Reference Site Collaborative Network (RSCN) και στόχευε στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις καινοτόμες δραστηριότητές των δύο περιφερειών στον τομέα της υγείας.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Κρήτης και του ΙΤΕ  συναντήθηκαν με τη Διευθύντρια Έρευνας και Καινοτομίας στην Υγείας της Βασκικής Κυβέρνησης, Marian Ibarrondo, τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ερευνών Υπηρεσιών Υγείας Biosistemak  (πρώην Kronikgune), Ane Fullaondo, και την Συντονίστρια του Bioef, του Ίδρυματος του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στη Χώρα των Βάσκων, Lorea Mendoza. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η παρουσίαση του οικοσυστήματος τετραπλής έλικας του Κέντρου Αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τις καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, του Hellenic Digital Health Cluster, και του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πολιτική και την οργάνωση του συστήματος υγείας καθώς και τις δράσεις καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης της Χώρας των Βάσκων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες συνεργασίας των δύο περιφερειών σε μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες.

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με την Γενική Υγειονομική Διεύθυνση της Χώρας των Βάσκων, Osakidetza, όπου οι επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας παρουσίασαν τη στρατηγική ολοκληρωμένης φροντίδας και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και η διαχείριση χρόνιων ασθενών με πολυφαρμακία. Οι εκπρόσωποι και από τις δύο περιφέρειες θεώρησαν ότι η δραστηριότητα αυτή ήταν μια σημαντική και αξιόλογη εμπειρία υψηλής ποιότητας που πρόσφερε την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και για τον εντοπισμό δυνατοτήτων συνεργασίας

ΚΕΟΣΟΕ: Η απόσταξη γαλλικών κρασιών δεν φαίνεται (ακόμη) να αποτελεί προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό αποθεματικό κρίσης

Αν και οι Βρυξέλλες προσφέρουν απελευθέρωση του αποθεματικού κρίσης στους προβληματικούς τομείς της γεωργίας, ο γαλλικός αμπελοοινικός τομέας δεν είναι βέβαιο ότι θα επωφεληθεί από τα 40 εκατομμύρια ευρώ που ζητούνται εδώ και μήνες για την απόσταξη των πλεονασμάτων του.

 

«Πρέπει προφανώς να δράσουμε επειγόντως: αυτές είναι επείγουσες ανάγκες» υποστηρίζει ο Janusz Wojcichowski (εδώ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Μαΐου)

Το μήνυμα ελήφθη. Από τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι γνωρίζει καλά τις συγκεκριμένες επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις γεωργικές δραστηριότητες: από την έκρηξη του κόστους παραγωγής έως τις εμπορικές οπισθοδρομήσεις στις αγορές, που οφείλονται στον πληθωρισμό. «Αντιμετωπίζουμε ένα είδος παγκόσμιας κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερο ή λιγότερο ισχυρές εντάσεις, αλλά παντού», αναφέρει ο Janusz Wojcichowski, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας ακολουθήσει τη συμβουλή των Υπουργών Γεωργίας, στις 30 Μαΐου. Για να βοηθήσει τους προβληματικούς τομείς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προτείνει τη χρήση κονδυλίων που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από το γεωργικό αποθεματικό.

Από το ποσό 450 εκατ. ευρώ που διαθέτει κάθε χρόνο, αυτό το ταμείο έχει ήδη δαπανήσει 100 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44 εκατ. ευρώ κατά της γρίπης των πτηνών (για Ιταλία και Πολωνία) και 56 εκατ. ευρώ για χώρες που επηρεάζονται από εισαγωγές χωρίς δασμούς ουκρανικών δημητριακών (Βουλγαρία, Πολωνία και Ρουμανία). Καθώς η Επιτροπή ζητά έγκριση από τα κράτη μέλη να δαπανηθούν επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στις 5 χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία που πλήττονται από εισαγωγές ουκρανικών δημητριακών χωρίς φόρους (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία), απομένουν 250 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν τους τομείς στις άλλες 22 ευρωπαϊκές χώρες.

Διαφορετικοί τύποι κρίσεων

Τι απαντά στο γαλλικό αίτημα για επέκταση του προϋπολογισμού ποσού 40 εκατ. € για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση της απόσταξης κρίσης 3 εκατ. εκατολίτρων πλεονάζοντος κρασιού; Σε κάθε περίπτωση, ο Janusz Wojcichowski δεν έχει ακόμη στο μυαλό του αυτό το αίτημα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του, ανέφερε «ότι θα μπορούσαμε να διανείμουμε αυτά τα 250 εκατομμύρια ευρώ στα 22 άλλα κράτη μέλη που πλήττονται από διαφορετικούς τύπους κρίσεων: πρώτα η ξηρασία στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι πλημμύρες στην Ιταλία, ορισμένα προβλήματα σε ορισμένους τομείς στις χώρες της Βαλτικής, μιλήσαμε επίσης για δύσκολες καταστάσεις για τους παραγωγούς μήλων στο Βέλγιο…»

Εν αναμονή του πράσινου φωτός από τις Βρυξέλλες, το αίτημα της Γαλλίας για απόσταξη κρίσης δεν είναι προτεραιότητα για τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Ακόμα κι αν το συμμερίζονται η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εάν η κρίση του κόκκινου κρασιού συζητήθηκε πράγματι στο συμβούλιο, όπως αναφέρει η επίσημη έκθεση, οι προτεραιότητες είναι το θέμα της Ουκρανίας και ο φάκελος της ξηρασίας. Όπως αποδεικνύεται από την παρέμβαση σε δημόσια συνεδρίαση του Γάλλου υπουργού Γεωργίας, Marc Fesneau, με επίκεντρο την έλλειψη νερού, «ένα θέμα που θα τίθεται όλο και περισσότερο σε αυτό το φόρουμ» και που θα απαιτεί «λύσεις έκτακτης ανάγκης» όπως π.χ. η ιδέα στην ιδιαίτερα άνυδρη, «δημιουργίας ζώνης των Πυρηναίων» με σκοπό την κινητοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων. Η πολλαπλότητα των γεωργικών κρίσεων κινδυνεύει να δυσχεράνει τη διάθεση 40 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τα γαλλικά κρασιά: δηλαδή το 16% των 250 εκατομμυρίων ευρώ που θα μοιραστούν σε 22 χώρες και σε πολλούς άλλους τομείς που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.