Τίτλοι:

Καλλιέργεια καλαμποκιού - Αύξηση απόδοσης με αύξηση πυκνότητας σποράς

Στην καλλιέργεια του καλαμποκιού ο βασικός στόχος για κάθε παραγωγό πρέπει είναι η αύξηση της απόδοσης ανά στρέμμα. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της καλλιέργειας και της εμπορικής τιμής η απόδοση είναι αυτή που έχει κάθε χρονιά την μεγαλύτερη συμμετοχή στο οικονομικό αποτέλεσμα.

 

Μια βασική μέθοδος αύξησης της απόδοσης είναι η καινοτόμος αύξηση της πυκνότητας σποράς με στόχο τον υψηλότερο τελικό πληθυσμό φυτών ανά στρέμμα.

Αφορά υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα, όπου ο συνδυασμός με το κατάλληλο υβρίδιο, αξιοποιεί περισσότερο τις εισροές στο καλαμπόκι δηλαδή το έδαφος και τον χώρο, το φως και τα θρεπτικά στοιχεία.

Αποτέλεσμα του συνδυασμού περιβάλλοντος και υβριδίου είναι η αύξηση του δυναμικού παραγωγής.

Ωστόσο η αύξηση της απόδοσης με αύξηση της πυκνότητας σε μονή σειρά σποράς γίνεται περιοριστική όταν ξεπεραστούν τα 9000 φυτά / στρέμμα.

Για να αυξηθεί περισσότερο ο πληθυσμός των φυτών απαιτείται αλλαγή του τρόπου σποράς σε δίδυμες γραμμές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του πληθυσμού των φυτών καλαμποκιού ανά στρέμμα μέχρι και 10.500 φυτά/στρ χωρίς αύξηση του ανταγωνισμού (Σχήμα 1).

pinakas 

Σχήμα 1.  Σπορά σε δίδυμη γραμμή. Αύξηση πληθυσμού φυτών χωρίς ανταγωνισμό.

Η DEKALB αποκλειστικά, εφάρμοσε σε συνεργασία με τις σπαρτικές μηχανές Matermacc και Monosem τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα το νέο σύστημα σποράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας την 2ετία αυτή, αλλά και για 4 χρόνια σε Ιταλία και Ισπανία απέδειξε την υπεροχή της νέας τεχνολογίας.

kalampoki3

kalampoki5

Η πυκνή σπορά, με τα υβρίδια DKC6815 και DKC6724 σε 9000 (μονή σειρά) και 10500 (δίδυμη σειρά) φυτά/στρέμμα οδήγησε στην πραγματικά σημαντική αύξηση της απόδοσης, της τάξης του 8-12%, σε γόνιμα και καλά αρδευόμενα χωράφια.

kalampoki2

Ήδη στην Ελλάδα καλλιεργήθηκαν σε εμπορική κλίμακα περίπου 6000 στρέμματα δίδυμων γραμμών σποράς το 2014 με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αύξηση των αποδόσεων, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση της έκτασης το 2015.

kalampoki4

Η DEKALB επενδύει σημαντικά και τα επόμενα χρόνια στην έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση με στόχο την κατάλληλη διαχείριση του νερού και της θρέψης στην καλλιέργεια του καλαμποκιού για ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις στο μέλλον και την αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας γάλακτος με πυκνή σπορά στην ενσίρωση.

Πηγή:blog.farmacon.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.