Τίτλοι:

Η υδατοκαλλιέργεια θέμα διεθνούς συνεδρίου στο Λουτράκι, στο πλαίσιο του έργου EXTRA SME’S του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020

Το τελικό συνέδριο για το ευρωπαϊκό έργο EXTRA-SME’s θα λάβει χώρα στο Λουτράκι, αύριο Τρίτη 24 Iανουαρίου.

Θέμα του συνεδρίου, την έναρξη των εργασιών του οποίου -στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Club Hotel Casino Loutraki- θα χαιρετίσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, είναι η “Βελτίωση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή οικονομία”.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν 10 τουλάχιστον εκπρόσωποι δημοσίων φορέων από 7 χώρες της Ευρώπης, θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως επικεφαλής εταίρος, του ευρωπαϊκού έργου EXTRA SME’S του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ενώνει 9  Εταίρους από 7 χώρες και συγκεκριμένα από την  Ελλάδα,  την Ιταλία, την  Πολωνία, την  Ρουμανία,  την Φινλανδία, την  Ιρλανδία και την Λιθουανία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι Επικεφαλής Εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου EXTRA SME’S  και η εκδήλωση στο Λουτράκι είναι η τελευταία πριν την ολοκλήρωση του έργου  και κλείνει το Μάιο του 2023.

Σκοπός του έργου είναι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στις χώρες της κοινοπραξίας όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη της περιφερειακής οικονομίας.
  • Οι εταίροι του έργου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές ώστε να βελτιώσουν τις περιφερειακές τους πολιτικές για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για να επεκταθούν σε νέες αγορές και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά, να επεκταθούν σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, προκειμένου να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους.
  • Οι εταίροι του έργου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες καινοτομίας που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία εκ των τριών περιοχών της Ελλάδας όπου υπάρχουν οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας. Οι περισσότερες βρίσκονται  στην Κορινθία και στην Αργολίδα.

Το πρόγραμμα είναι σημαντικό γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλασσινών που καταναλώνονται στην Ελλάδα εισάγονται. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των θαλασσινών στη χώρα μας προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια και όχι από την αλιεία.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει βιωσιμότητα του κλάδου και παράλληλα να βελτιωθούν πρακτικά ζητήματα, όπως η αδειοδότηση, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να υπάρξουν καινοτόμα προϊόντα, το προσωπικό να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να λυθούν ζητήματα που προκύπτουν από τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα.

Η συζήτηση για την ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας έχει ξεκινήσει από το 2012 και αναμένεται η Ελλάδα να διπλασιάσει την παραγωγή της έως το 2030 και να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, με την αύξηση των εξαγωγών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το έργο είναι:

– Αυξημένη ικανότητα υπαλλήλων δημοσίων διοικήσεων για αποτελεσματικότερη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– “Ξεκλείδωμα” 14,000.000 ευρώ για την υποστήριξη έργων εκσυγχρονισμού του ευρύτερου δικτύου μικρομεσαίων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.

– Αυξημένη ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη σχέσεων στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας, του εργατικού δυναμικού και των πολιτών, για την υποστήριξη μέτρων που θα οδηγήσουν στην εξωτερίκευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.